Fra Said Parvin <emil95dk@ gmail.com>

 

Meddelelse fra Asylret d.1. oktober 2010 kl.11

Sult for Asyl

 

De sultestrejkende og støttegruppen har gjort status. 8 sultestrejkende har været indlagt til behandling og er nu blevet udskrevet. Støttegruppen var bekymret for deres helbred og mente i øvrigt, at aktionen er blevet ret godt mediedækket de seneste dage. I Syrien har det herskende regime truet de sultestrejkendes familier. Og de – familierne – har, også af frygt for deres sønners helbred, bedt dem om ikke at fortsætte sultestrejken. Og tvangsdeportationerne er på grund af indgriben fra EU blevet suspenderet.

”Efter at have overvejet alle disse faktorer, lykkedes det støttegruppen at overbevise de sultestrejkende om at vi nu har opnået vores minimumskrav og tvangsudvisningerne til Grækenland suspenderet, så kan vi bringe sultestrejken til ophør, for at forhindre at flere kommer til skade, fysisk og psykisk” siger Said Parvin

Tilbage står nogle barske kendsgerninger:

·         De syriske kurdere har for en stor dels vedkommende status som anden eller tredjerangsborgere som henholdsvis syriske ikke-statsborgere og såkaldte ”usynlige”. Ikke-statsborgerne har særlige røde identitetspapirer og stærkt begrænsede rettigheder. De ”usynlige” har ingen rettigheder overhovedet og ingen identitetspapirer, hvorfor det er meget risikabelt for dem at rejse rundt i Syrien fordi de, hvis det syriske politi passer dem op og ikke kan få forevist identitetspapirer – som de syriske myndigheder nægter at udstede – bliver de smidt i fængsel til alt hvad der dermed følger af barsk tortur.

·         De syriske kurdiske ikke-statsborgere og de ”usynlige” kan ikke retsgyldigt indgå ægteskab med syriske statsborgere. De er forment adgang til videregående uddannelser og er henvist til hovedsageligt at ernære sig som skopudsere, cigaretsælgere, bomuldsplukkere og tjenere. De må ikke indgå i handler med jord og ejendomme, hvilket forbud dog ikke håndhæves, hvis kurdere sælger til syriske statsborgere.

En meget stor bekymring står tilbage: Tvangsdeportationerne af syriske kurdere til Grækenland er suspenderede på grund af EU’s indgriben. Men der er stadig mulighed for at tvangs-udvise til Syrien. Og faktisk har de danske myndigheder allerede udvist en syrisk kurder til Syrien. Han hedder Adnan Ibrahim og er forsvundet dernede efter at være blevet afleveret af det danske politi til det syriske.

Asylret opfordrer alle demokratiske og humanitære organisationer og grupperinger til at kræve af den danske regering, at den uophørligt bringer sine grove krænkelser af menneskeretslige normer til ophør.

Asylret

www.asylret.dk

 

Ovenstående  er videresendt af undertegnede med den aktuelle oplysning, at en af de afviste kurdiske sultestrejkende asylsøgere vil holde en tale i forbindelse med den demonstration i anledning af FN-dagen er annonceret til i dag fredag d. 1. oktober kl 13  (også) på Christiansborg Slotsplads.

Arne Hansen

 

Se gerne kronologisk oversigt på http://www.arnehansen.net/100914Syrisk-kurdSultestrejke.htm

 

Tilbage til forsiden