Nedenstående udtalelse fik sin endelige form d. 15.11.2010 og blev med de 8 underskriveres navne sendt til Dagbladet Information d. 18.11.2010. Lagt på her d. 23.11.10.

 

Kæmp for alt hvad du har kært

 

Det er med stor betænkelighed, at vi nu træder offentligt frem med en kritik af SF's udlændingepolitik.

Hidtil har vi og vort netværk arbejdet på de indre linier, men da der stadig ikke, trods utallige opfordringer, er skabt et synligt og tilgængeligt forum på www.sf.dk for en landsomfattende debat, har vi mistet tålmodigheden. Mens stormen i sidste uge rasede i partiets bagland, var hjemmesidens forside blank og stille som en skovsø; det er barokt. Det følgende er især henvendt til SF's medlemmer, men andre kan altså læse med. Vores hovedanliggende er at argumentere for et realistisk alternativ til partiets hidtidige politik. Denne er både utiltalende og urealistisk.

 

I Europa går det i disse måneder meget hastigt i den forkerte retning. Der er tilsyneladende fri bane for de fremmedfjendske og intolerante. Problemet er ikke højrepopulismen som sådan, men den manglende rygrad hos andre partier. Medløberiet.

Vi har set hetzen mod romaer, især fra den franske regering, og nok så vigtigt har vi set, at EU faldt ned som et lam, efter først at have været ude med meget skarpe erklæringer. I Holland har Wilders nu fået en indflydelse svarende til Dansk Folkepartis i Danmark. Tyskland har hidtil været en principfast klippe i disse sager, men i kølvandet på den famøse islamofobiske bog kan man nu frygte at det skrider. I en socialdemokratiske højborg som Wien har brune partier fået mere end 30% af stemmerne.

Det eneste lyspunkt er Sverige, hvor alle de øvrige partier er enige om ikke at tilpasse sig til Sverigesdemokraterne, og hvor der var en vidunderlig tværpolitisk demonstration mod dette parti dagen efter valget.

Vi glæder os over at Poul Nyrup og de europæiske socialdemokrater nu maner til modstand.

 

I Danmark er der igen grænse for nederdrægtighederne overfor mennesker med udenlandsk baggrund. Vi tænker især på den årelange hetz mod vore muslimske medborgere.

DF går vel stadig i spidsen, men det er snart umuligt at se en forskel til en regering, hvor Birthe Rønn hver anden måned bringer os på kant med menneskerettighedskonventioner. På det sidste har et par ledende Venstre-folk signaleret, at politikken bør skifte fra integration til assimilering. Alle de 'udanske' elementer skal blive som os, eller måske snarere som VKO's idealdansker: nationalistisk, intolerant, lukket. Der åbnes for helt nye dimensioner i forfølgelsen, når halal kyllinger skal udskiftes med rødgrød med fløde.

Med regeringens sidste forslag reduceres andre mennesker til deres nytteværdi for os. 'Sund fornuft', kalder statsministeren det. Det er åbenbart det nye 'liberale' menneskesyn.  Perspektivet er en velfærdsstat bygget på fremmedfjendskhedens fundament.

Mønsteret er at gårsdagens sorte joke bliver til morgendagens mareridt. Peter Skårup kan stolt erklære at VKO's nye forslag om familiesammenføring giver os Europas strammeste, dvs. mest ufleksible og inhumane, lovgivning. Danmarks som foregangsland?

 

SF's politik blev fastlagt for godt to år siden med integrationsaftalen med SD.

Her var det vigtige ikke indrømmelsen mht. 24 års reglen, men at Helle Thorning om aftenen i fjernsynet kunne tale positivt om den stramme udlændingepolitik, mens Søvndal sad ved siden af og ingenting sagde.

Dermed var partiets dobbeltstrategi fastlagt.

 

For det første kopipolitik overfor SD, for ikke at splitte oppositionen; på ingen områder har SF fået indrømmelser fra SD. Og SD besluttede for nogle år siden at lægge sig helt tæt op af regeringens politik på dette område, for ellers er man overbevist om at man taber valg. Det betyder i al sin enkelthed, at regeringen definerer 90% af SF-SD's udlændingepolitik.

 

For det andet tavshedens politik. SF vil ikke stå ved den reelle politik. Man skammer sig nok over samarbejdspolitikken. Derfor er man enten tavs som under sagen om de afviste irakiske asylansøgere i Brorson kirken, hvor vi konkret kunne se de umenneskelige resultater af regeringens asylpolitik. Eller man snakker udenom, som da DF fik med i Genopretningspakken at der ikke gives børnecheck til flere end to børn; det var udtrykkeligt vendt mod vore muslimske medborgere, men alligevel begrundede Ole Sohn sin kritik med, at forslaget ramte tilfældigt, skønt det var lige præcis det, det ikke gjorde.

 

I de sidste to år har SF stort set meldt sig ud af kampen for et anstændigt Danmark. Man siger ikke noget. Man taler om noget andet.

 

Rent bortset fra at dette er et fatalt svigt overfor alle de værdier, SF er bygget, så er denne dobbeltstrategi simpelthen ikke praktisabel. SD og SF er blevet et legetøj i hænderne på VKO, der hele tiden skruer op for hetzen for at se os sprælle i de ynkelige forsøg på følge strammerkursen til den bitre ende.

Hvad kan SF gøre og sige med denne umulige strategi? Man kan fastholde tavsheden og udenomssnakken, men det er blevet patetisk i den sidste uge at lytte til Søvndal, Sohn og Krag, der siger noget uden at ville sige noget; Søvndal nægtede endog tre gange at svare på et simpelt spørgsmål om SF ville afvise pointsystemet, hvis det betød en stramning af 24 års reglen. Eller man kan tilpasse udmeldingerne til den faktiske medløberpolitik, som vi har set om 'ghettoerne', hvor man kastede sig over de få kriminelle unge, i stedet for at tage fat om kilden til problemerne, nemlig hetzen mod alle 'udanske'.

 

SF taler om integration, og det er godt. Men man taler ikke om det virkelige udlændingeproblem, nemlig chikaneringen af flygtninge og indvandrere. Denne chikanering er dels uværdig i sig selv, dels gør den integrering omsonst, for hvem har lyst til at blive integreret i et samfund, hvis medier og politikere dagligt mistænkeliggør én?

Danmarks udlændingeproblem er ikke de få fundamentalistiske imaner, antidemokratiske grupper og indvandrerbander. 30ernes tyske jøder havde formodentlig også deres kvote af fundamentalister, kvindeundertrykkere og bankrøvere.

Danmarks udlændingeproblem er vores uanstændige behandling af flygtninge og indvandrere. Det problem vil SF ikke tackle, og af den grund er også partiets integrationspolitik umulig, trods de gode intentioner.

 

Det er meget få SFere, der af hjertet er tilhængere af den ufleksible og inhumane udlændingepolitik. Men mange accepterer politikken som det mindste onde, idet en borgerlig valgsejr er værre. Det er da også stort set det eneste egentlige argument, vi har hørt fra ledelsen: Hvis vi ikke går ind for pointsystemet, får vi splittelse og valgnederlag. SF ser kampen om Danmarks sjæl som et rent strategisk spørgsmål.

 

Den linie er uspiselig og umulig. Det var naivt, når SF for 2 år siden troede at man kunne lægge udlændingepolitikken død gennem aftalen med SD, så man kunne få plads til at vinde kampen om den økonomiske politik. Som om SD og SF internt kunne aftale, hvad der skulle snakkes om i dansk politik.

Men hvad er alternativet? Det er rimeligt at afkræve os kritikere et svar på dette spørgsmål.

 

Hvorfor er det en naturlov, at SD suverænt skal definere oppositionens udlændingepolitik?

SF skal skifte spor og arbejde sammen med de Radikale og Enhedslisten og derigennem lægge pres på SD. Udmeldingerne fra Poul Nyrup og de socialdemokratiske Vestegns-borgmestre viser, at der også er grøde i SD. Og hvis Helle Thorning holder fast i at kopiere VKO's politik, må SF sige at vi nøjes med at føre økonomisk politik sammen med SD. Sådanne undtagelser fra et samarbejde har vælgerne på begge fløje godt kunnet finde ud af, når det drejede sig om EU-politikken. Det er en myte at partier skal fremstå som næsten identiske for at blive set som et troværdigt alternativ. Tværtimod: Alternativet til den borgerlige regering bliver utroværdigt, når enhver kan se, at SF ikke har hjertet med i udlændingepolitikken.

 

Og hvorfor er det en naturlov, at befolkningsflertallet er fremmedfjendsk?

Kunne det ikke have noget at gøre med, at de fleste og toneangivende partier gennem deres følgagtighed overfor DF har gjort intolerante og nationalistiske holdninger acceptable? 'Nå, er det ok at mene sådan?', har sikkert mange tænkt.

Den alternative politik bør bygge på, at SF sammen de Radikale og Enhedslisten, og helst også med SD, søger at ændre folks holdninger gennem en målrettet indsats mod fremmedfjendskheden. Meningsmålinger tyder i øvrigt på, at befolkningen er ved at få nok af stramningerne.

 

Vi anerkender naturligvis at den herskende linie er vedtaget af SF's kompetente forsamlinger. Men de kan også ændre linien, og det tror vi vil ske. Kvalmegrænsen er nået, hvortil kommer at medløber-politikken simpelthen er skidt for partiet, når 66% af vore vælgere er modstandere af pointsystemet (uanset dets nærmere udformning). Mon disse vælgere fortsat vil bakke op om SF, hvis den nuværende strategi fortsætter?

 

Dansk politik har alt for længe befundet sig i en sort boks af fremmedfjendskhed. SF må komme ud, og igen føre en politik, hvor hjertet er med. Og som vi har søgt at argumentere, er hjernen heller ikke med i den hidtidige politik.

 

Tænk hvis vi begyndte at bruge energien på at udtænke offensive forslag i stil med Margrethe Vestagers befriende idé om arabisk talende TV kanaler.

Så kunne vi få en udlændingepolitik, hvis overskrift er VELKOMMEN.

Af Anders Lundkvist (SF-Aalborg), Angela Heinemeier (SF-Syddjurs), Arne Hansen (SF-Frederikshavn), Erik Christensen (SF-Aalborg), Eva Dragheim (SF-Syddjurs), Jens Rasmussen (SF-Syddjurs, formand), Kim Lykke Jensen (SF-Syddjurs, medlem af kommunalbestyrelsen), Lars Koch (SF-Vejle, formand)

 

Ovenstående blev bragt i Dagbladet Informations papirudgave som kronik lørdag d. 20.11.2010 og samtidigt lagt   http://www.information.dk/251377

 .- desværre med indsættelse af ordet ” højtplacerede” , hvilket er helt uden belæg og som derfor må stå for Informations debatredaktørs egen regning.

PS  I kommentarspalten efter vores indlæg har en af de 8, Erik Christensen, senere lavet en evaluering af den politiske proces omkring debatten om de nye familiesammenførings-regler, og forsøgt at se fremad:

Erik Christensen Abonnent siger:

Tak for reaktionerne på vort indlæg.

Der er blevet efterlyst konkret kritik af SF-ledelsens adfærd.

Hermed min evaluering af den politiske proces omkring debatten om de nye familiesammenførings-regler, og et forsøg på at se fremad

Det er min personlige evaluering. De øvrige kronik-skrivere hæfter ikke for det.

I: Starten
SF’ ledelse meldte ikke klart ud, at man var modstander af en stramning af familiesammenføringsreglerne og indførelsen af et pointsystem, og at man fastholdt den aftale, man havde med S.

Man viste svaghed i forhold til S’s (Henrik Dam Kristensens) brud på S-SF-aftalen ved hans udtalelse om, at han var positiv overfor et pointsystem. Man fulgte Henrik Dam. Man burde ikke have været bange for offentligt at distancere sig fra S. og samtidig gjort det klart, at man man nu ville lave en ny revideret aftale.

Resultat:

1. Man kunne ikke give et klart svar i medier på spørgsmålet om SF gik ind for en stramning af reglerne og indførelsen af et pointsystem.

2. Man styrkede det indtryk i offentligheden, at DF svinger taktstokke i udlændinge-debatten. DF stiller nye krav – S bøjer sig delvis – og SF indretter sig efter S.

II: Mellemspillet

Efter at have lavet en aftale med S, der ikke indeholder en klar afstandtagen i forhold til regeringens udspil og indeholder en accept af et eller andet pointsystem, indkalder SF til landsledelsesmøde for at få en den aftale godkendt. Her bliver kritikerne af aftalen og et pointsystem sat på plads af formanden og betegnet som kynikere, der kunne true et nye regeringssamarbejde med S.

Resultat:

1. Forsøget på at disciplinere kritikerne af ledelsens adfærd virker demoraliserende på mange medlemmer.

2. Utilfredsheden blandt SF’s medlemmer og vælgere breder sig. Det ser heldigvis foreløbigt ud til, at den nye S-SF aftale hverken støttes S’s eller SF’s vælgere, som for 55% og 62% vedkommende er imod et pointsystem.

III: Slutningen

Det ender med at S-SF klart tager afstand fra regeringens udspil, og fremlægger deres eget udspil med et pointsystem. Det er klart mere acceptabelt end regeringens, men indeholder et nyt pointsystem for alle over 24 år, og en videreførsel (accept) af regeringens pointsystem for dem under 24 år.

Resultat: SF har gentagne gange sagt: Vi går ind for en klar, gennemskuelig og retfærdig famliesammenføringspolitik.

Men hvad er resultatet: Ved at accepterer to forskellige pointsystemer er politikken blevet uklar, ugennemskuelig og uretfærdig. Samtidig med at man anklager regeringen for uddannelsessnobberi – acceptere man det selv for dem under 24 år. Vi vil gerne være med til at opbløde 24 års reglen – men det er kun for de ”kloge”.

IV: Det samlede resultat

1.

Man har befæstet det indtryk, at DF svinger stokken i udlændingepolitikken, på trods af den endelige afstandtagen fra regeringens udspil.
2.

Man har vist sig som en svag forhandlingspartner overfor S.
3.

Man har brugt landsledelsen til at disciplinere medlemmerne, i stedet for at bruge den til det at mobilisere medlemmerne – og skabe moralsk styrke i offentligheden og i forhold til S.
4.

Man valgte meget uhensigtsmæssig, at kalde det fælles udspil et pointsystem i stedet for nogle allerede eksisterende krav.
5.

Man gik imod regeringens pointsystem – og accepterede det alligevel delvist – gik imod uddannelsessnobberi – og gik ind for uddannelsessnobberi (for dem under 24 år).

V: Hvad kan man lære?

1. Man kan endnu nå at vinde lidt af slaget ved at optræde som en samlet opposition (sammen med RV og Enhedslisten) ved behandlingen af lovforslaget i folketinget.

2..At man skal lytte til medlemmerne og bruge medlemmerne som en ressource og ikke som stemmekvæg, der blot skal tilslutte sig ledelsen.

3. At man hurtigst mulig må have udviklet mulighederne for en medlemsdebat på SF’s hjemmeside – med blogs af fremtrædende SF’er uden for ledelsen samt en medlemsdebat (se hvad de radikale kan!).

På den officielle hjemmeside – er der nu en rubrik – der hedder ”Gi en hånd med” – her har man så muligheden for at deltage i debatten – på diverse blogs – men ikke i medlemsdebatten – den er helt skjult – man skal helt ind til næste hjemmeside for medlemmer – hvor der heller ikke er nogen direkte henvisning – her skal man så op i højre hjørne og logge sig ind – og først nu kan man deltage i medlemsdebatten!!!

Det er utroligt pinligt og sigende. Det minder utroligt meget om Sovjet og Østtyskland ! Ja undskyld! Er det bevidst?” (citat slut)

Endelig  oplyser Arne Hansen for egen regning, at det er muligt at læse om en nødtørftig Sammenligning af VKO-udlændingeaftalen med S-SF-aftalen?                                                               via nedenstående link hvor der også er links til de væsentligste umiddelbart tilgængelige kilder hertil,

http://www.arnehansen.net/191110VKOcontraS-SF-aftale.htm

Tilbage til forsiden