D. 6.12.10  kl 13:25 modtaget fra Leif Bork Hansen <LBOH@ km.dk>

 

Stop udvisning af enlig kvindelig FN-flygtning til D.R.Congo!

Kære Arne

 

Vil du videre sende følgende - i håb om at det i sidste øjeblik må lykkes at

hindre at danske mynbdigheder vil tvangsudsende enlig,kvindelig FN-flygtning til

D.R.Congo i morgen - tirsdag den 7.december kl. 4.

Med venlig hilsen

Leif

 

Danmark tvangsudviser enlig kvindelig FN-flygtning til D.R. Congo

 

Den congolesiske flygtning Pierrene Rutakaza Nyota, der sidder frihedsberøvet i

Ellebækfængslet i Sandholm, har fået besked på at hun vil blive tvangsudsendt af

Danmark i morgen tidlig kl.4. Pierrene Rutakaza Nyota flygtede fra D.R.Congo til

Uganda, hvor hun status som FN-flygtning.

De danske myndigheder forsøgte først at sende hende tilbage til Uganda, men blev

afvist af den ugandiske ambassade i København. Alligevel vælger danske

myndigheder at trodse FN - og tvangsudvise hende til D.R. Congo.

Allerede den 26. august 2010 anmodede jeg på hendes vegne om at hendes ansøgning

om asyl måtte blive behandlet på ny af Flygtningenævnet. Flygtningenævnet har

endnu ikke nået at behandle anmodningen om genoptagelse, men har bekræftet

modtagelsen af anmodningen om genoptagelsen af hendes ansøgning. Der foreligger

fra FN den ene rapport efter anden om de alvorligste overtrædelser af

menneskerettighederne - ikke mindst i det østlige Congo, hvorfra hun er flygtet

- i form af drab og tortur og i særdeleshed massevoldtægter på kvinder. Pierrene

har ingen familienetværk tilbage i D.R.Congo. Hun vil som enlig kvinde være uden

beskyttelse fra det øjeblik hun tvangs tilbagesendes til D.R.Congo.

Pierrene Rutakaza Nyota har kontakt med Zabona Patience, der har fået tildelt

asyl i Danmark. De har kendt hinanden siden barndommen.

Zabona Patience har tidligere været personalechef i Finansministieriet i

D.R.Congo og har indgående kendskab til forholdene i D.R.Congo. Han har

fremskaffet omfattende dokumentationer for forholdene især i det østlige Congo.

Zabona Patience advarer på det alvorligste mod at Pierrene Rutakaza Nyota

tvangstilbagesendes til D.R. Congo.

 

                                    Med venlig hilsen

                                    Leif Bork Hansen,

                                    Sognepræst,

                                     Rustenborgvej 5,

                         2800   Lyngby

                                            TLF 45872483

                                            Mail:  LBOH@km.dk

 

(Videresendt med håb om handling

bashimbe akazine <ashuza04@gmail.com>  tlf (kan oplyses ved henvendelse til post@arnehansen.net )

 

 

 

 

D. 7.12.10 kl 00,09 modtaget fra Said Parvin <emil95dk@ gmail.com>

 

Pressemeddelse

 

Tvangsdeportation af 34-årig kvinde

 

 Pierrene Rutakaza Nyotas bliver kl. 06.50 i nat, sat på et fly til Congo mod

sin vilje.

 

Hendes forældre blev arresteret og bortført i Congo, med begrundelsen af deres

politiske tilhørsforhold og engagement.

 

Pierrene flygtede i 2004 til Uganda, hvor FN anerkendte hendes sikkerhedsmæssige

ret til asyl, men hvor hun ikke fik opholdstilladelse.

 

For halvandet år siden rejste hun alene til Danmark for at tage sig af sin syge

ven, der ligeledes var flygtet fra Congo, med forhåbning om at få asyl ligesom

ham.

 

Pierrene søgte om asyl i Danmark, men har fået afslag fra Udlændingeservice, der

har behandlet hendes sag. Flygtningenævnet har udtalt, at de kender til

omstændighederne, men ikke vil kommentere yderligere.   

 

 Det er ubegribeligt, at et demokratisk land som Danmarks træffer samme

beslutning, om afslag på asyl, som retssystemet i det fattige og

borgerkrigshærgede udviklingsland Uganda.

 

Danmark underkender derved FNs bedømmelse om politisk asyl, og endnu en gang

tvinges vi til at bevidne Danmarks brud på menneskerettighederne.

 

 Pierenne har hverken familie eller bekendte i Congo, og hun udvises til en uvis

skæbne, der har fatale konsekvenser for hendes sikkerhed.

 

 Vi vil under ingen omstændigheder se til, når denne inhumane beslutning bliver

realiseret!

 

 Ligesom tvangsdeportationen af den 28-årige kurder Abed Atto 15. november, og

alle kendte udvisninger fremover, vil vi gøre alt for at stoppe det!

 

Der vil derfor være flere sideløbende aktioner i og omkring Kastrup lufthavn i

nat.

 

 Ingen udvisninger til krig, undertrykkelse og forfølgelse. Asyl er en

menneskeret!

 Stop Udvisningerne  

 

(videresendt med bestyrtelse da jeg ved fra Leif Bork HAnsen, at

flygtningenævnet havde erkendt sine svipsere mht at behandle klagen jf også

tidligere mail om denne sag i går mandag

 

 

 

D. 7.12.10 08.43 fra Leif Bork Hansen <LBOH@ km.dk>

 

Den congolesiske FN-flygtning Pierrene Rutakaza Nyota blev her til morgen sat på et fly - udvist af Danmark!

Jeg har endnu ikke hørt fra Flygtningenævnet, hvad de har vedtaget!

Flygtningenævnet kan være adskillige måneder om at behandle en sag og det kan ske med øjeblikkes varsel! Så flyet kommer på vingerne hurtigere end postvæsenets breve når frem!

Det eneste opmuntrende er, at flere og flere får åbnet øjnene for, hvad det er der foregår!

Det er naturligvis trist for mig som præst, at det er mennesker som Birthe Rønn Hornbech, Søren Krarup og Jesper Langballe, der står bag dens slags flytransporter!

 

                                                                    Leif Bork Hansen

 

Vi vil følge denne uforståelige tvangstvangsudvisningssag af en enlig  kvinde med FN-flygtningestatus som nu er blevet udvist til det land som hun i sin tid flygtede fra og på en baggrund som kunne give hende status af FN-flygtning. Men det betyder åbenbart intet for den danske rgering

 

Tilbage til forsiden