Forsinket – men stadig højaktuel - mail d. 15.12.10 Fra Lisa Blinkenberg <LBlinkenberg@ amnesty.dk>

 

Amnesty rapport om flygtninge/migranter og asylansøgere der forsøger at komme til Europa

(See attached file: Amnesty og EU-Libyen rapport.pdf)

http://www.arnehansen.net/101215AmnestyogEU-Libyenrapport.pdf   

 

 

Amnesty rapport om flygtninge, migranter

og asylansøgere… Tak !

 

Den omhandler de migranter, asylansøgere og flygtninge, der forsøger at

komme frem til Europa, og de krænkelser som de bliver udsat for på Malta,

men især i Libyen.

 

Vi har sendt rapporten og et følgebrev med følgende ordlyd til relevante

aktører. Og der har været en del mediedækning.

 

Hermed  sendes  Amnesty  Internationals  rapport:  'Seeking safety, finding

fear', der omhandler situationen for asylansøgere, migranter og flygtninge,

der forsøger at komme til Europa, og de krænkelser, som

de udsættes for på Malta, og især i Libyen.

 

Rapporten  beretter  om  personer, der udsættes for tortur og mishandling i

Libyen og ikke modtager nogen asylbehandling.

 

Libyen  har  ikke  undertegnet FNs Flygtningekonvention. Derfor ser Amnesty

International  med  stor  bekymring på den aftale, som Europa- Kommissionen

for  nylig  indgik med Libyen om grænse - og migrationskontrol. Et af vores

kritikpunkter  gik  bl.a.  på,  at aftalen er ganske vag og ikke kritiserer

lukningen  af  FNs  Højkommissariats  kontor i juni måned i Libyen. Amnesty

International  er  ganske forbeholden overfor de igangværende forhandlinger

med  Libyen,  den  såkaldte  'Framework Agreement', som sigter mod at kunne

sende  borgere  fra  tredjeverdenslande  tilbage til Libyen, hvis dette har

været et transit-land.

 

Vores  holdning  er,  at  et  samarbejde med Libyen bør tage udgangspunkt i

respekten  og  overholdelsen af menneskerettigheder, og at EU ikke blot kan

vende  det  blinde  øje  til  de  krænkelser  der  foregår i Libyen, når EU

'outsourcer'  sit  ansvar  og samarbejder om migrationskontrollen med lande

som  Libyen. Som vi beskriver i rapporten, er der ikke mulighed for at søge

asyl  i Libyen og personer risikerer at blive udvist til tortur eller anden

mishandling,  eksempelvis er asylansøgere udvist til forfølgelse i Eritrea.

 

EU bør som minimum opfordre Libyen til at undertegne Flygtningekonventionen

og  underskrive  et  memorandum  om  samarbejde med UNHCR, og bør i praksis

overvåge  de aftaler, der indgås med Libyen og hermed sikre beskyttelsen af

rettighederne  for  asylansøgere,  flygtninge og migranter. Vi håber, at du

vil være med til at arbejde for dette.

 

 

Mvh

 

 

Lisa Blinkenberg

International koordinator/International Coordinator

 

Amnesty International

Dansk Afdeling/Danish Section

Gammeltorv 8, 5 sal

1457 København K

tel: (+45) 33 45 65 65

E-mail: lblinkenberg@amnesty.dk

www.amnesty.dk


(See attached file: Amnesty og EU-Libyen rapport.pdf)

http://www.arnehansen.net/101215AmnestyogEU-Libyenrapport.pdf    

 

Tilbage til forsiden