D. 22.12.10 fra Michala Clante Bendixen <mc@ bendixen.nu>

 

Lægeforeningen, Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors har besluttet at oprette en klinik for mennesker i Danmark uden opholdstilladelse.

FUJ har arbejdet længe med denne problematik og hilser initiativet meget velkomment!


Gennem årene har vi tilbudt lægehjælp og medicin ad hoc til de flygtninge under jorden, som vi løbende har været i kontakt med. Det seneste halve år har vi arbejdet på at sætte dette tilbud mere i system, bl.a. ved at undersøge tilbud i andre europæiske lande og lovgivningen omkring retten til sundhed.

Nu er de tre store NGOer kommet os i forkøbet, og de har oven i købet udsendt et meget spændende notat (kan hentes her: 

http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/E31EB29D-3A3E-4ADE-8DFB-4E353E4088E4/2444597/Udokumenterede_migranters_adgang_til_sundhedsydels.pdf)

med bred dokumentation omkring målgruppen. Politiken vil også her i december beskrive emnet, bl.a. gennem et interview med en af dem, der har fået hjælp gennem os. Amnesty-bladet og Ugeskrift for Læger har allerede bragt grundige artikler om problemet med gravide og fødende under jorden.

Det er på høje tid, at Danmark følger efter de andre skandinaviske lande, som allerede har haft klinikker i flere år. Retten til sundhed og adgang til lægehjælp er en menneskeret, som ikke må begrænses af skiftende migrationslovgivning og den enkelte læges tolkning af denne. En klinik er kun et nødvendigt onde – adgang til det almindelige sundhedsvæsen ville være den optimale, effektive og enkle løsning.

Blandt vores "klienter" er der ikke altid den største tillid til Røde Kors, som jo spiller en aktiv rolle i asylsystemet. Sundhedsydelserne i centrene er også langt fra optimale. Vi håber, at en klinik alligevel med tiden kan opbygge den nødvendige tillid, og hilser Røde Kors velkomne i de aktivistiske rækker!

 

 

 

Mange hilsner

 

Michala Bendixen

/ Komiteen Flygtninge Under Jorden

www.flygtningeunderjorden.dk

 

 

 

 


No virus found in this message.
Checked by AVG -
www.avg.com
Version: 10.0.1188 / Virus Database: 1435/3330 - Release Date: 12/21/10

 

 

 

Tilbage til forsiden