D. 24.01.11 fra  Michala Clante Bendixen <mc@ bendixen.nu>

Flygtninges rettigheder udhules

 

For at undgå diskrimination skal folk behandles lige, ikke ens. Flygtninge skal ikke behandles som andre indvandrere i Danmark, for de har ikke samme baggrund og muligheder som indvandrere, der er kommet hertil frivilligt og kan rejse igen. Der er brug for dispensationer og undtagelser, hvis man reelt skal ligestille dem med andre borgere.

Gennem Flygtningekonventionen og Menneskeretskonventionerne har Danmark bl.a. forpligtet sig til at sørge for, at flygtninge har adgang til samme sociale ydelser som andre borgere. Det overtræder regeringen nu hele vejen rundt – seneste via børnechecken.

I 2002 indførte man starthjælp (ca. halvdelen af kontanthjælp), som særligt rammer flygtninge, fordi de har sværere ved at komme i arbejde end andre grupper – bl.a. fordi en del er traumatiserede og ofte har mindre netværk. Endnu en rapport om starthjælp er netop udgivet af CASA. Den slår fast, at den lave ydelse fastholder de svageste af flygtningene i fattigdom på livstid, nemlig dem, der aldrig opnår 2 ½ års fuldtidsbeskæftigelse. Selv syge flygtninge i torturbehandling modtager kun denne lave ydelse.

Sidste år fjernede man dispensationen, som gav flygtninge adgang til folkepension, når de fylder 67. Nu skal de, ligesom alle andre, have boet i Danmark i 40 år for at opnå denne beskedne sikring i alderdommen. Men – mange flygtninge er jo først kommet til landet som voksne. Hvis man kom som 40-årig, må man så vente på sin pension til man fylder 80.

Den nyeste stramning er en gradvis optjeningsperiode på 2 år for at få fuld børnecheck, også for flygtningefamilier. Det er oven i købet vedtaget uden at bede relevante organisationer om høringssvar. Enhver kan tænke sig til, hvor vigtig børnechecken er for en nyankommen familie på starthjælp, og hvem det går ud over, når den fjernes.

Begrænsningerne i adgangen til ydelser for indvandrere begrundes med følgende skræmmebilleder: de dovne kommer for at udnytte vores system, de polske arbejdere sender børnecheck hjem til Polen, tyrkerne flytter hjem til landsbyen og hæver dansk bistand, indvandrerne får en mængde børn for at leve af børnechecken, de får ikke arbejde fordi de ikke gider lære dansk.

Alle disse billeder forekommer helt groteske, når man minder om, at flygtninge med ophold i Danmark har været gennem en opslidende undersøgelsesprocedure, hvor de har fået anerkendt deres internationale ret til beskyttelse. Undersøgelser har dokumenteret, at ca. halvdelen af asylansøgerne har været udsat for tortur, og at en meget stor del af børnene har oplevet bombninger, drab og overgreb på nært hold. De har myndighedernes ord for, at de ikke kan vende hjem uden at risikere livet, og de har forladt deres hjemland i frygt og panik – ikke som et frivilligt valg om et andet liv.

Disse mennesker har vores land påtaget sig ansvaret for, og det betyder at de bør have reel adgang til samme ydelser som landets borgere. Naturligvis er det bedst, hvis også flygtninge kommer i arbejde – men de har ikke så nemt ved det som andre grupper, og man kan derfor ikke stille samme krav og betingelser som overfor en migrantarbejder. Resultatet er, at de lave ydelser blot forarmer og isolerer de svageste, ældste og yngste.

 

Michala Clante Bendixen, Komiteen Flygtninge Under Jorden

http://www.flygtningeunderjorden.dk/

------------------

(videresendt bredt af ah og lagt på

http://www.arnehansen.net/110124MBflygretudhules.htm

til brug for verdens kollektive hukommelse - ikke mindst i den løbende valgkamp

 

 

Tilbage til forsiden