Se mærker fra den syriske tortur af Annas, talsmanden for de sultestrejkende syriske kurdere - fotograferet efter VKO-regimets mislykkede tvangsudvisning:

Søg seneste under ” 25-02-2011 08:27 ” ” Udvalget har bedt integrationsministeren om at kommentere din henvendelse”

D. 10.02.2011 kl 00.06 fra Said Parvin, Asylret info@ asylret.dk

SE VIDEOKLIP OG BILLEDER AF ANNAS EFTER MISHANDLINGEN

 

Se billede med foto af Annas torturerede ryg HER: http://www.arnehansen.net/110209Annas-torturerede-ryg1.jpg  

 

- og HER: http://www.arnehansen.net/110209Annas-torturerede-ryg-2.jpg

 

- og video hvor Annas ude af sig selv til sidst indvilliger i at VISE sin ryg med mærkerne fra tortur frem:

http://www.arnehansen.net/110209Video-med-Annas-torturerede-ryg1.MP4 

 

Talsmand for sultestrejkende mishandlet i Syrien efter dansk tvangsudvisning

 

Meddelelse fra Asylret 9. februar 2011 kl.23.50

 

Den kurdisk-syrisk asylansøger Annas Abdullah, der blev udvist til Syrien den 8. februar er nu tilbage i Danmark.

 

Han opholder sig i asylcentret Kongelunden. Asylret har talt med Annas og han var meget udmattet og rystet over udvisningen og hans møde med det syriske politi og efterretningstjeneste.

 

Annas fortæller, at han blev afleveret til de syriske myndigheder af tre danske betjente. Efterfølgende blev han givet videre til mænd fra den syriske efterretningstjeneste. her blev han afhørt om hans optræden på ROJ TV i forbindelse med sultestrejken i september 2010, hvilket de ikke var glade for. 

 

Da Asylrets aktivister spørger Annas, om de gjorde ham fortræd, viser han sin ryg, der er fyldt med røde mærker. Annas fortæller, at han er blevet pisket af mændene fra efterretningstjenesten, mens de danske betjente var inde i et nærliggende rum med de syriske politibetjente.

 

Herfra tog de hans fingeraftryk og informerede ham, at Syrien ikke ville tage imod ham, fordi hans familie henholdsvis boede Danmark og Tyrkiet, og at han derfor ingen tilknytning havde til landet. 

Annas blev derefter tilset af en læge, og Asylret venter nu på hans sagsakter.

 

Vi håber på at kunne fortælle mere om sagen snart.

Asylret

Said Parvin og Farhiya Khalid

http://www.asylret.dk/

 

D. 10.02.11 Interview med asylaktivist Said Parvin fra den humanitære nødhjælpeorganisation Asylret, som fortæller om hvordan den tvangsudviste Annas, en talsmand for de sultesrejkende syriske kurdere, blev mishandlet og tortureret af det syriske sikkerhedspoliti inden Annas blev returneret til Danmark - samt om sine kilder hertil:http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/110210SaidomAnnasSyrien-retur64.htm

-------          

Man kan stadig høre et tidligere interview med de udvisningstruede sultestrejkende syrisk-

kurderes anden dansktalende talsmand Keke Ibo (bosat i Danmark)  d. 23. september 2010 mens de da afkræftede asylsøgere stadig sultestrejkede lige nedenfor Folketingets vinduer HER::

 

Hvorfor sultestrejker afviste kurdiske

asylsøgere fra Syrien foran Folketinget? + dokumentation

www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/100923kekeiboKurdSultestr64.htm

 

Læs evt også om EU's reelle politik over for asylsøgere i Amnesty rapport om flygtninge/migranter og asylansøgere der forsøger at komme til Europa

 http://www.arnehansen.net/101215Amnesty-rap-EU-Libyen.htm

 

D. 10.2.11

Johanne Schmidt-Nielsen Enhedslisten har stillet følgende spørgsmål til integrationsministeren:

 

 

 

Vil ministeren redegøre for hele forløbet omkring udvisning af Den kurdisk-syrisk asylansøger Annas Abdullah, der blev udvist til Syrien den 8. februar og nu er tilbage i Danmark i Kongelunden Asylcenter, hvor han ifølge organisationen Asylret fortæller at han er blevet pisket af syrisk sikkerhedspoliti mens dansk politi opholdt sig i et rum ved siden af?

 

 

 

Er ministeren enig i at en kurder, der tvangsudvises til Syrien kan være i risiko for tortur, især hvis vedkommende har udtalt sig på ROJ TV i protest mod hjemsendelse til Syrien, og at Danmark ved udsendelse således kan risikere at medvirke til tortur?

 

 

 

Mener ministeren, at udlændingelovens § 31: "En udlænding må ikke udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvor udlændingen ikke er beskyttet mod videresendelse til et sådant land" er overholdt, hvis en person efter at være blevet tvangsudvist fra Danmark er blevet pisket af sikkerhedspolitiet i det pågældende, hvor vedkommende er blevet tvangsudvist til?

 

Eva Flyvholm

Udenrigspolitisk medarbejder

Enhedslistens folketingsgruppe

 

+45 33375064

 

 

 

 

D. 12.02.2011 er der blevet lavet en kort video om den tvangsudviste Annas piskning efter udvisningen:

Udviser Danmark asylansøger til tortur? Den er nu lagt på YouTube. Man kan se den her:

http://www.youtube.com/watch?v=GTNgQRf0be8

 

 

Fra Pia Qu  Asylret <piaqugraesrod@ gmail.com> 13.02.11 kl 14,56

 

Kære alle!

 

Jeg er ved at gå til over den manglende interesse fra både politikere og de større medier.

Så vidt jeg ved er Johanne Schmidt-Nielsen den eneste der har stillet spørgsmål til ministeren, så jeg følte en trang til at se om jeg kunne give det et lille ekstra spark og har skrevet en lille blog her med lidt links..

 

Kh Pia

 

http://www.24.dk/user/pia%20qu/perma/2011/02/13/Udviser_Danamrk_asylansgere_til_tortur

--

http://www.facebook.com/pages/Asylretdk/145621252146297

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=12088618821

 

http://www.facebook.com/pages/Uvildig-Irak-undersogelse-Nu/125859017434783

 

-----------------------

(videresendt af ARne H og lagt på (denne side ) samt http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx

 

hvor der også er fotos, video og ydereligere oplysninger bl.a. interview med Said PArvin der fotograferede Annas Abdullah blodige ryg fra de syriske politis piskning af Annas efter den danske ansvalige regerings og myndigheders tvangsudvisning.

Denne 3. gang sender jeg også til Mennesker og Medier for hvem det må være en oplagt sag nu at problematisere mainstreammediernes dækning af dette klokkeklare eksempel på Danmarks inhumane asylpolitik som alle engagerede i udlandet forfærdes over


Men hvorfor  er medierne ligeglade?

Er det fordi SD og SF LA og løsgængerne nok alligevel ikke gider gøre noget ved

sagen?

De har jo elllers nu flertal sammen med EL og RA , hvis viljen til humanitet er

der?

------------------------

 

Debatindlæg i Politiken d.15.02.2011 af Ingeborg og Jørgen  Gimbel

 

Udsendt til piskning.

 

Talsmanden for de sultestrejkende kurdiske syrere på Christiansborg Slotsplads, Annas blev fængslet for ca.3 uger siden. For 4 dage siden skulle han tvangsdeporteret til Damaskus.

De institutioner, der kender Annas og hans historie, har gentagne gange advaret udlændingeservice og har påpeget, at det ville være til fare for hans liv, hvis han blev sendt til Syrien. Flere kurdiske syrere, der er hjemsendt, er enten fængslet eller forsvundet. Annas var kendt med navn også fra medierne der.

Trods protester hjemsendtes han og blev ved ankomsten til Damaskus overgivet til myndighederne, hvor han kom i forhør. Kort efter blev han frigivet og sendt med fly tilbage til Danmark. Dette til stor undren for alle, der havde fulgt med.

De institutioner, der kendte ham, kontaktede ham straks efter ankomsten til Danmark for at høre, hvad der var sket, og hvordan han havde det. I begyndelsen sagde han ingenting, men så viste han sin nøgne ryg. Han var blevet gennemtævet af syrisk efterretningsvæsen. Dansk politi opholdt sig i et værelse ved siden af og greb ikke ind. Nu er han her og er stærkt nervenedbrudt efter 3 uger med, hvad der må kaldes langvarig psykisk tortur. Her har man tydelige beviser.

Igen-igen ser vi en sag hvor FN’s Mennerettighedserklæring, som Danmark har tilsluttet sig, er overtrådt, og etisk anstændighed og medmenneskelighed er forsvundet.

Politikerne giver altid som standardsvar, at  enkelttilfælde kan man ikke forholde sig til. Men det er jo netop alle enkelttilfældene, der viser resultaterne af dansk flygtninge - og asyllovgivning og administrationen heraf. Det må og skal ændres. Alle politiske partier burde tage afstand fra disse skændsler - også oppositionspartierne S og SF.

Regeringen bærer i dag et tungt ansvar for Annas skæbne. Det er desværre ikke første gang et menneske er blevet totalt nedbrudt på denne måde.

 

16.02.11 fra SOSmod Racisme:

Se også SOS' henvendelser til Folketinget vedr tvangsudsendelser til tortur og fængsel

 http://www.arnehansen.net/110216SOStvangsudstiltortur.pdf

------------------------

 

Meddelelse fra Asylret 22 februar kl.20.50, 2011


Rapport VDR. MISHANDLING AF ASAD NAWAF (Annas)

Den kurdisk-syrisk asylansøger Asad Nawaf Hussain, også kendt som Annas, blev udvist til Syrien den 8. februar 2011 og blev sendt tilbage til Danmark af de syriske myndigheder den samme dag. Asylrets aktivister besøgt Annas i asylcenteret Kongelund den 9. februar. Under vores besøg fortalte Annas, at han blev afleveret til de syriske myndigheder af tre danske betjente. Efterfølgende blev han givet videre til mænd fra den syriske efterretningstjeneste som piskede ham. Efterfølgende viste han sin ryg, der var fyldt med røde mærke fra piskeslagene

Annas blev tilset af en dansk læge fra Dansk Røde Kors den 9. februar kl. 18.30 og med anbefaling fra Asylret blev han sendt til RCT - Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre. RCT's speciallæge undersøgte Annas og den 14. februar blev Annas videresendt til yderligere undersøgelser på Københavns Universitet . Efter en undersøgelse der varede omkring tre timer blev Asylret kontaktet og RCT ville sende en lægelig erklæring til snarest muligt.
Vi har nu modtaget nedenstående fra RCT, der er blevet oversat fra engelsk til dansk;

1. Anas Nawaf Huseins psykologiske symptomer kan være et kombineret resultat af alle hans traumatiske erfaringer, såsom tortur og fængsling i Syrien i 2009, præ-asyl limbo i Danmark, internering i København forud for deportations forsøget til Syrien, og den angivne piskning i Damaskus lufthavn. En yderligere psykologisk undersøgelse og en evaluering af symptomernes mulige relation til beskyldningen om tortur bør udføres af en erfaren psykiater eller psykolog.

2. Hud læsionerne observeret ved vores medicinske undersøgelse og læsionerne som kan ses på fotografierne taget den 9. 11. og 14. februar er i nøje overensstemmelse med beskyldningen om tortur på det tidspunkt som han beskriver med et langt tyndt objekt som det han beskrev at han blev pisket med i Damaskus lufthavn af syriske sikkerhedsstyrker.


Udefra ovenstående stiller Asylret de danske myndigheder og Birthe Rønn Hornbech disse spørgsmål;

 1.  Er der overhovedet en tilbagevendelsesaftale mellem de danske og syriske myndigheder?

2.  Hvordan blev Annas udvist til Syrien uden Rejse dokument? Hvem har  sig at han forlader Danmark uden gyldig pas?

3.  Er det ikke et brud på udlændingelovens § 31: En udlænding må ikke udsendes til et land, hvor den pågældende risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf?

4. Hvordan vil de dansk myndigheder og Birthe Rønn Hornbech sikre at andre forsvarsløse asylansøgere ikke oplever det samme som Annas i fremtiden?

 

Asylret

Said Parvin og Farhiya Khalid

----

 

D. 25.02.11 kl 00:21 fra Said Parvin info@ asylret.dk

En FANTASTISK nyhed midt i al modgangen!
Meddelelse fra Asylret 23. februar 2011
Asylret har tidligere fortalt den grusomme historie om den kurdisk-syrisk Annas. Siden Annas' vendte hjem til Danmark den 8. februar, efter få timer tortur i et lufthavns i Damaskus, på grund af en kynisk dansk udvisning, har hårdt arbejde fra Asylrets juragruppe nu båret frugt.
Det er lykkedes Asylret at får Annas' sag genoptaget. Annas opholder sig nu lovligt i Danmark, mens hans er under behandling.
Asylret, Juragruppen

Info@asylret.dk

www.asylret.dk 

---

25-02-2011 08:27

Arne Hansen, Frederikshavn

Sønderjyllands Alle 35

 

9900 Frederikshavn

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Christiansborg
DK-1240 København K

Tlf.    +45 33 37 55 00
Fax   +45 33 32 85 36

www.ft.dk
ft@ft.dk

Ref.: UUI alm. delBilag 98

Kontakt
Britt Thøgersen
udvalgsassistent

Dir. tlf.  


 

25. februar 2011

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitiks vegne takker jeg for dit brev af 23. februar 2011 vedrørende "Asylret: Den udviste Kurdiske asylansøger fik pisk i Syrien - i flg. Ekspertkonklusion".

 

Din henvendelse er omdelt til udvalgets medlemmer og stedfortrædere til orientering. Udvalget kan ikke tage stilling i konkrete sager.

 

Din henvendelse er omdelt som offentligt bilag i udvalget og kan læses på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk).

 

Udvalget har bedt integrationsministeren om at kommentere din henvendelse. Du vil modtage kopi af ministerens kommentar inden for ca. 4 uger.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Britt Thøgersen

udvalgsassistent

 

 

 

BBC: Overtræder Danmarks immigrationslovgining menneskerettighederne?

 

Tilfældigt har jeg nu d 10.02.11 kl 10:49

 modtaget følgende sikkert relevante mail fra Amila som desværre udvandrede fra vores fædreland i 2010:

 

Fra Amila Jašarevic' <amila.jasarevic@ gmail.com>

Kære Arne

 

BBC har lavet en radioudsendelse om højredrejningen i Europa, hvor den første del handler om Danmark og lidt om Sverige. Anden del bliver sendt 15. februar og vil handle om Østrig og Tyskland. Første del (30 min) kan høres her: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00y8vk4 .

 

Og der er en artikel om det her: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12366676

 

I udsendelsen taler de med Pia Kjærsgaard og flere medlemmer af DF, som ret sekt-agtigt bliver ved med at kalde hende for deres "moder", og derudover med Tøger Seidenfaden, Naser Khader, Nick Hækkerup, Margrethe Vestager og et dansk-mexikansk ægtepar. Det er en rigtig god udsendelse!

 

Mvh,

Amila (som trives i England!)

 

 

Og 10.02.11 kl 10:51

Fra Michala Clante Bendixen <mc@ bendixen.nu>

 

Hør P1 Dokumentar kl. 14 i dag d. 10.02.11!

Udsendelse om de indsatte asylansøgere i Ellebæk fængslet i Sandholm

Kan også findes på nettet senere på www.dr.dk .

 

I morgen d 11.02.11 udkommer Amnestys medlemsblad også med hovedfokus på emnet

Michala

/ Komiteen Flygtninge Under Jorden

www.flygtningeunderjorden.dk

 

 

Tilbage til forsiden