D. 14.02.11 fra Jørn Nerup <vibekenerup@ yahoo.dk>

 

KOLDE HJERTER, OPPORTUNISME OG POLITISK TAKTIK

 

Bedsteforældre for Asyl demonstrerer hver søndag ved asyllejren i Sandholm. Ved demonstration nummer 173 , diskuterede bedsteforældrene det forslag til folketingsbeslutning, som Det Radikale Venstre og Enhedslisten har fremsat for nylig om hjælp til asylbørnene.

 

Bedsteforældre for Asyl har tidligere givet udtryk for bekymring for den lægeligt veldokumenterede psykiske traumatisering, de langvarige ophold i Sandholmlejren påfører børnene.  Flere bedsteforældre har haft længerevarende personlig kontakt med psykisk traumatiserede flygtningebørn og deres forældre. Alle er de chokerede over, hvad de har set, og over at danske myndigheder behandler disse familier med så kold kynisme og så stor foragt for internationale konventioner.

 

Blandt bedsteforældrene var der derfor stor glæde over forslagene fra Enhedslisten og Det Radikale Venstre om, at der i asylsager skal lægges særlig vægt på børnenes tarv, at dette skal veje tungt når der skal tages stilling til om de psykisk traumatiserede børn og deres familier bør have humanitær opholdstilladelse, at det i Danmark gøres til fast praksis – i lighed med i Sverige og Norge – at det i sager om asyl, humanitær opholdstilladelse og tvangsudsendelser skal vurderes om børnene har et selvstændigt asylmotiv, og endelig at Danmark som en selvfølge skal respektere Børnekonventionen.

 

Det er svært at forestille sig at ret mange danskere, som fik viden om eller kontakt med flygtningebørnene og deres tunge skæbne, ville have indvendinger imod, at disse børn og deres familier fik humanitær opholdstilladelse med det samme. Vore politikere ved desværre udmærket, hvad der foregår og hvilke tragedier, det medfører.

 

Men helt ufatteligt tyder alting på, at det er tvivlsomt om forslaget bliver vedtaget i Folketinget. At Venstre og Konservative, selv i en så menneskeligt oplagt sag som denne er skrækslagne for Dansk Folkeparti, er forfærdeligt, men nok desværre også at forvente. Det er derimod dybt chokerende, at heller ikke S og SF vil støtte forslaget. Skrækken for at tabe stemmer til Dansk Folkeparti er tilsyneladende så stor, at kynisk taktik er vigtigere end enkle og ordentlige humanitære holdninger. Sært er det også, at SF ikke har lært af øretæven, partiet fik i meningsmålingerne for holdningen til pointsystemer. Partnerskabet med S og knæfaldet for blå blok i asyl-, flygtninge- og udlændingepolitik risikerer at bliver en tabersag.

 

For få dage siden modtog Danmark en helt usædvanlig skarp kritik af landets manglende vilje til at leve op til FN´s Børnekonvention og stærk kritik af de klare overtrædelser af konventionen som børn i dansk varetægt udsættes for fra politisk hold. Danmark var blandt de første lande til at tiltræde Børnekonventionen, og derfor er det utroligt, at heller ikke dette har ført til selvransagelse og udmeldte holdningsændringer i flertallet af Folketingets partier. Respekt for og overholdelse af internationale konventioner, vi som land har tiltrådt, burde være en selvfølge for et retssamfund som vort.

 

Det ville være opmuntrende og skabe respekt, hvis medlemmer af Folketinget og kandidater opstillede til det kommende folketingsvalg ud fra personlige etiske overvejelser omsider tog bladet fra munden, tilsidesatte partidisciplin og klart og tydeligt forlangte, at asylbørnene i lejrene og deres familier får opholdstilladelse i Danmark og at Børnekonventionens ånd og bogstav konsekvent efterleves.

At Folketingets pladser tilsyneladende er besat af så mange opportunistiske politikere med kolde hjerter og kynisk taktisk tankegang, bør der laves grundigt om på ved det kommende valg. Spørg de opstillede kandidater i din valgkreds om deres personlige holdning til asylbørnene inden du skal stemme.

 

Jørgen Kirkegaard, fhv. lektor, cand.mag

Jørn Nerup, fhv. professor, dr.med

 med i Bedsteforældre for Asyl

 

 

 

 

Tilbage til forsiden