Fra Gerd <gerdg@ mail.dk>

 

    

 

 

 

DEMONSTRATION PÅ NYTORV VED DOMHUSET I ANLEDNING AF SAG VEDR. SANG I FOLKETINGSSALEN.

 

              TORSDAG D. 3. MARTS 2011

 

                                  PROGRAM

 

KL. 9.30      ARRANGØRERNES ANKOMST,

                       OPSTILLING, SALG AF PARAPLYER .

 

KL. 10.00      KONFERENCIER BYDER VELKOMMEN

                       FÆLLESSANG. ”BARNDOMMENS LAND” OG ”DER ER ALTID ET STED PÅ JORDEN ”MED MUSIKLEDSAGELSE AF cARSTEN  KONOW.

                       HEREFTER  cARSTEN KONOW SOLO.

 

KL. 10.30      TALE V/LEIF BORK HANSEN.

 

KL. 10.45      GRÆSK KOR.

 

KL.11.00       FÆLLESSANG V/JEANETT ALBECK.

 

KL.11.30       KONFERENCIER AFSLUTTER  DEMONSTRATIONEN.

 

Under demonstrationen vil der blive uddelt foldere samt solgt streamers og badges.

 

I TILFÆLDE AF, AT DER AFSIGES DOM INDENFOR DEN NÆVTE PERIODE , VIL DENNE BLIVE MEDDELT I MEGAFONEN.

 

 

----------

Fra Jørgen Kirkegaard <jkirkegaard@ get2net.dk> og

 

Fra Bedsteforældre for Asyl, 28.2.2011:

 

På torsdag den 3. marts skal 28 bedsteforældre for retten i Københavns Byret.

Og vi benytter lejligheden til en større demonstration på Nytorv kl.

10-11.30.

 

Baggrunden er, som mange nok vil huske, at vi den 19. april 2010 tillod os at

synge to vers af Benny Andersens smukke sang "Barndommens land" fra

Folketingets tilhørerloge.

I sangen står der bl.a. "Der findes børn, der må flygte, men du har intet at

frygte. Ingen skal mishandle dig" - Det trængte Folketinget til at høre

den 19.4.10.

 

Den dag var der nemlig første behandling af nogle særdeles grove

stramninger af udlændingeloven, nemlig indførelse af et uomgængeligt

pointsystem for at opnå opholdstilladelse. Der blev krævet fast arbejde,

store danskkundskaber, ingen social bistand i tre år, medborgerskabsprøve

og meget, meget andet.

Helt umulige krav til næsten alle de asylansøgere, vi kender, - kvinder,

ældre, torturofre, fattige, ja, faktisk alle.

Tiden har vist, at vi havde ganske ret i vores advarende sang: Kun ganske

enkelte har fået permanent ophold efter denne lov, efter at den blev

vedtaget.

 

Vi - og andre - havde på mange måder forsøgt at råbe de ansvarlige

politikere op.

Men var kun blevet mødt med arrogante afvisninger, hvis man overhovedet

værdigede os et svar. Den endnu siddende integrationsminister og DF førte

naturligvis an i denne totale afvisning.

Alt blev forsøgt: læserbreve, debatindlæg, skrivelser til

integrationsudvalget og ministerier, høringssvar, foretræde for udvalget,

en høring på Christiansborg, en bog, utallige demonstrationer mm.. Vi har

nu

demonstreret 177 søndage i træk foran asylcentrene Sandholm, Kongelunden

og Avnstrup, og i disse måneder breder vores bevægelse sig til resten af

landet.

 

Alt sammen uden fjerneste antydning af, at folketingsflertallet overhovedet

lyttede til vores dybt alvorlige betænkeligheder.

 

Så sang vi. De SKULLE lytte. - Vores samvittighed bød os at gøre det.

 

Nogle måneder efter blev vi forelagt en bøde på 3.000 kr. hver. I alt

84.000 kr..

Vi var klar over, at vi havde begået civil ulydighed, men omstændighederne

tvang os. Det er vores påstand i retten. - Og vi vil gerne høre den dømmende

magts mening om den firkantede vurdering, som den udøvende magt har.

 

Samme dag, på torsdag den 3.3. kl. 10.00-11.30, vil vi arrangere en større

demonstration på Nytorv, Kbh. K, for at understrege vore synspunkter.

Der bliver fællessang, taler, musik, et alvorligt formanende Græsk Kor,

salg og uddeling af en række materialer mm.

 

KOM OG STØT OS ! Enhver er velkommen !

Vi må igen have en asylpolitik, som ikke mishandler mennesker.

Og du er med til at afgøre, hvilke værdier vores samfund skal bygge på.

 

Jørgen Kirkegaard,

kontaktperson for Bedsteforældre for Asyl

 

-------

Leif Bork Hansens tale ved demo d. 3/3 kl 10 på Nytorv for de syngende "Bedsteforældre for Asyl"  i byretten 

http://www.arnehansen.net/110302Leiftaleved%20byretten3.3.11.htm

 

 

Tilbage til forsiden