Bedsteforældre for Asyls bøde for at synge for MFerne blev halveret til 1500 kr pr bedste!

 

D. 4.03.11 kl 00:39 fra Jørgen Kirkegaard <jkirkegaard@ get2net.dk>

 

Bedsteforældres for Asyls bøde blev halveret.

 

28 Bedsteforældre for Asyl var i dag indkaldt til Københavns Byret,  for

overtrædelse af straffelovens paragraf 137,stk. 2. De havde under en

folketingssamling fra tilhørerlogen sunget en sang, i protest mod nye

stramninger i flygtningelovene, hvorfor de havde fået en administerativ

bøde på 3000 kr til hver.

 

Bedsteforældrene havde ikke betalt bøden, fordi de gerne ville have en

dommers vurdering af, om en bøde på 3.000 kr er rimelig.

 

Byretten afgjorde, at bedsteforældrene i stedet for at betale 10 dagbøder

á 300 kr. skal  betale hver 10 dagbøder á 150 kr.

 

En video, som blev afspillet i salen som dokumentation, bekræftede, at

bedsteforældrenes sang begyndte, da integrationsministeren havde fået

ordet, men endnu var på vej mod talerstolen. Herfra råbte Birthe Rønn

Hornbeck: Afbryd forhandlingerne, så bliver de straffet!

 

Det blev også understreget at BHR havde vægret sig ved at gå i dialog

med BfA , som havde prøvet alle mulige andre måder og  derfor havde

følt handlingen nødvendig, i betragtning af hvilke ulykkelige skæbner de

var vidne til i de forskellige flygtningecentre.

 

Begrundelserne for nedsættelsen var :

 

Afbrydelsen havde varet ganske kort.

 

Bedsteforældrene havde stille og roligt fulgt opfordringen til at forlade

salen.

Alderen skulle også være en formildende omstændighed, men det er nok

ud fra den betragtning, at vi hele vores liv har været pæne borgere.

 

Alle bedsteforældre modtog dommen.

 

kontakt: Bedsteforældre for Asyl

 

Karen Vad 38 88 48 60 karen@vadnet.dk

 

 

Historikken:

 

 

28 Bedsteforældre for Asyl har i dag afsunget Barndommens Land i Folketingssalen - som bilag til deres høringssvar af 7.04.11 som bl.a. vedrørte den lov som indførte pointssystemet for tildeling af permanent opholdstilladelse, som nu har vist sine konsekvenser

http://www.arnehansen.net/100419bedst-bilagiFT.htm

 

Hør om Bedsteforældres besøg i Folketinget for at synge Barndommens land for folketingsmedlemmerne ved afslutningen på 1. behandlingen af den seneste VKO-stramning af udlændingeloven

http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/100419BedsteElseLidegomDemoiFT64.htm

 

Bedsteforældre for Asyl skal nu for retten for at synge! - så Bedsteforældre for Asyl synger igen den 3.3. kl. 10. på Ny Torv

http://www.arnehansen.net/110228bedstefor-for-retten.htm

 

Leif Bork Hansens tale ved demo d. 3/3 kl 10 på Nytorv for de syngende "Bedsteforældre for Asyl"  i byretten 

http://www.arnehansen.net/110302Leiftaleved%20byretten3.3.11.htm

 

Tilbage til forsiden