D. 10.03.11 fra Bodil Hindsholm Hansen <BHH@ KM.DK>

Pressemeddelelse

 

Et anstændigt Danmarks pris går til foreningen Asylret!

 

Ved stormødet den 19. marts 2011 i Vollsmose Kulturhus, arrangeret af Et anstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl /Fyn, vil Et anstændigt Danmarks pris blive uddelt til Foreningen Asylret.

 

Prisen, som mest har symbolsk og moralsk karakter, er en påskønnelse af Asylrets ihærdige indsats for at styrke asylansøgeres retssikkerhed.

 

-          Foreningens mange frivillige hjælpere har udvirket, at en del afviste asylansøgere har fået deres sag genoptaget,

-          og nogle afviste asylansøgere har, efter at Asylret har gransket deres sag, fået opholdstilladelse i Danmark.

-          Repræsentanter for Asylret har søgt at holde kontakt til udviste bl.a. til Irak, hvor tvangsudviste lever et meget farligt liv og let bliver fængslet eller ”forsvinder”.

-           

 Foreningens virke er et lyspunkt i mørket, som denne regerings politik har lagt over almindelige humanitære principper.

 

Et anstændigt Danmarks pris er tidligere gået til børnepsykiateren Bente Rich,

tidl. medlem af FT for RV Elsebet Gerner Nielsen, to afviste asylansøgere Raja Gani Kadam og Lirije Memeti og til menneskerets- og fredsaktivist og netværker Arne Hansen.

 

 

Et anstændigt Danmark

v. ordfører Bodil Hindsholm Hansen

Udbynedervej 16,

8970 Havndal

tlf. 86 47 02 25

bhh@ km.dk

 

 

D. 10.03.11 fra Bodil Hindsholm Hansen <BHH@ KM.DK>

 

 

Et anstændigt Danmark og Bedsteforældre for Asyl/Fyn inviterer til

stormøde om en ny asylpolitik

”Hvor skal vi hen?”

                                                                                                        Lørdag d. 19.3. kl. 13-17

 Vollsmose kulturhus, Fyn.

 

·        oplæg og paneldebat ved Prof. Jørn Nerup, Bfa, journaliststuderende Farhiya Khalid, Asylret, forfatteren Rune Engelbrecht Larsen og dr. jur. Claus Haagen Jensen

·        Prisuddeling til Asylret

·         Kunstneriske inputs: Galschiøtts flygtningefigurer samt optræden v. teatergruppen 5240 act now

 

Det er vores håb at mødet vil bringe konstruktive bud på en ny asylpolitik, der vil få gennemslagskraft og gyldighed i det offentlige rum og være et skridt på vejen mod forandring.  Alle er velkomne.

 

Tilmelding senest 15.3. til kirsten.gjorup.hansen@gmail.com Tlf. 86475510

Pris: kr. 130. For medlemmer af Et anstændigt Danmark kr. 80

Et anstændigt Danmark er en forening af borgere, der ønsker og arbejder for:

·        anstændige vilkår for flygtninge og asylansøgere

·        ligeværdighed for alle borgere uanset etnisk oprindelse

·        en ordentlig tone i den offentlige debat

·        et omdømme Danmark kan være bekendt

 

D. 14.03.11 fra Pia Qu

Til Et Anstændigt Danmarks medlemmer!

Asylret takker for meddelelsen om at vi er blevet valgt som modtager af Brandbjerg-prisen!

Vi glæder os meget over at få denne store opmuntring der vil bidrage til vores fortsatte kamp mod uretfærdige afslag på opholdstilladelse for mennesker der risikerer både helbred og liv ved en tvangsudsendelse af vores land.

Vi er samtidigt bevidste om at der også på andre områder af asyl- og udlændingepolitikken er mange nødvendige kampe fortsat, for at Danmark overholder Menneskerettighederne.
Asylret vil også fortsat holde et vågent øje med hvor vi kan gøre en forskel der.

Med viden om at vi snart vil modtage den pris, som andre værdige foreninger og mennesker også har haft den ære at modtage førhen, ser vi frem til at mødes i marts i Vollmoses Kulturhus med fornyede kræfter!

På vegne af foreningen Asylret

Kh Pia Qu


http://asylret.dk

http://www.facebook.com/pages/Asylretdk/145621252146297

http://www.facebook.com/group.php?gid=12088618821

Er også lagt på http://www.anstaendigt.dk/

 

 

 

 

Tilbage til forsiden