D. 21.03.11 fra Bodil Hindsholm Hansen <BHH@ KM.DK>

Asylret modtager Et anstændigt Danmarks pris.

 

 

Tale

den 19. marts 2011 ved Stormødet i Vollsmose Kulturhus.

Asylret modtager Et anstændigt Danmarks pris.

 

En god nyhed midt i al modgangen!

 

Sådan lyder overskriften på nogle af de bedste mails, vi modtager.

Derefter kommer en – kort eller længere – beskrivelse af en sag,

hvor Asylret enten har udvirket, at en afvist sag genoptages, eller

et menneske får opholdstilladelse, måske endda bliver tildelt asyl.

 

Og I består jo ikke af en gruppe højtgagerede advokater

med en hærskare af sekretærer og sagsbehandlere til jeres rådighed.

Og I er ikke betalt ved fondsmidler fra Dansk Industri, Saxo Bank,

Arbejdsgiverforeningen eller Jyllands Posten.

I er – som vi andre her – kun jer selv.

Frivillige, hvoraf nogle i forvejen har rigeligt at se til,

men I arbejder, knokler løs:

læser baggrundspapirer, studerer afslag og begrundelser,

nærlæser love og bekendtgørelser og bliver til stadighed opdateret,

tager ud på besøg i asylcentrene, spørger selv ud,

skaffer dokumentation i tekst eller billeder,

og indhenter udsagn fra sagkyndige eksperter.

 

Vi er fulde af beundring for jeres engagement for de mennesker,

der i den grad er kommet i klemme i disse fremmedforskrækkede tider,

selvom de burde være beskyttet af Danmarks tilslutning til

Menneskerettighedserklæringen, flygtningekonventionen,

torturkonventionen og andre internationale aftaler.

 

I levede jeres Sturm und Drang år med larmedemo’er foran Kbh’s

byret og med Luk Lejren-aktionen,

men nu er I mest kendt for ihærdigt og gennemseriøst retligt arbejde,

der har ført til, at i gennemsnit 90 % af de afviste asylansøgere,

hvis sag I er kommet til at føre, ender med at få opholdstilladelse!

Med god grund spørger I, hvorfor de danske advokater ikke har en lige så høj gennemførelsesprocent!

 

I holder os orienteret om forholdene i asylcentrene,

om fortvivlede sultestrejker og sørgelige selvmordsforsøg,

jeg stoler på, der ikke kan foregå udvisninger i nattens mulm og mørke – uden at Asylret får nys om sagen

enten i forvejen (nogle gange når I at organisere en støtte demo i lufthavnen) eller i al fald bagefter.

Myndighederne har ikke frit spil til skjulte, natlige aktioner,

for vi har jer!

Med alle jeres kontakter ved I besked.

Og takket være jeres udbredte netværk har I også kunnet følge nogle af de tvangsdeportere til deres sørgelige skæbne i Syrien eller Irak,

eller hvor det nu har behaget udvisningsministeriet (undskyld: Integrationsministeriet) at udvise dem til.

 

Vi er dybt taknemmelige for jeres arbejde.

Og jeg er overbevist om, at der kommer en dag, hvor Danmark vil være meget taknemmelig for jeres indsats, der er lige så vigtig som modstandsbevægelsens under besættelsen.

 

Desværre har vi ikke så store midler til vores rådighed,

så vi må nøjes med at give jer en beskeden gave, som udtryk for vores glæde og taknemmelighed over jeres indsats,

for det lys I tænder i Danmarks mørke.

 

Tak fordi I kunne komme til stede,

tak til jer alle i Asylret,

vore varmeste ønsker for alle afviste asylansøgere og for dem, der lever i usikkerhed med kort opholdstilladelse.

Vi vil alle sammen gøre vores for, at Danmark må blive et bedre og lysere land at leve i.

For – ja, vi vil leve i et anstændigt Danmark. / Bodil Hindsholm Hansen

 

 

Læs om Asylrets arbejde på http://www.asylret.dk/

 

Læs om Et anstændigt Danmark på http://www.anstaendigt.dk/

 

Interesserede kan læse mere om asylpolitik på denne hjemmesideL http://www.arnehansen.net/ ) under http://www.arnehansen.net/index2.htm

 

Tilbage til forsiden