D. 23.03.11 fra Jørn Nerup <vibekenerup@ yahoo.dk>

 

”Når uret bliver ret, bliver modstand til pligt”

 

VOLLSMOSE 19.3.2011

 

” Når uret bliver ret, bliver modstand til pligt ”. (Bertolt Brecht)

 

Gennem årtier har Danmark nydt international respekt for at være i front på alle områder af menneskerettighederne.

 

Sådan er det ikke mere.

Vi danskere er vante til at opfatte os som en nation baseret på fornuftige nationale love i respekt af internationale konventioner vi har tiltrådt. Vi plejer at se os som et samfund, der med empati tager sig af folk i nød – ikke blot vore egne, men også mennesker som søger tilflugt her på flugt fra krig og forfølgelse pga. etnicitet, politiske synspunkter eller religiøse overbevisning.

 

Sådan er det desværre ikke mere.

Det er en kold tid vi lever i. Højreradikale fremmedfjendske kræfter styrkes i  USA og overalt i Europa. Også i Danmark bliver højreradikale kræfter stadig mere højrøstede.

Drevet af primitiv fremmedfrygt har Dansk Folkeparti gennem de sidste ti år sammen med Venstre og Konservative gennemført mere end 50 stadig strammere lovændringer af en i forvejen stram asyl-, flygtninge-  og udlændingelovgivning. Dansk Folkeparti roser sig uden blusel af at dansk lovgivning er den mest restriktive i Europa.

 

 Dansk asyllovgivning har i årevis været solidt forankret i retsgarantier. De mange lovændringer indeholder mulighed for stadigt mere vidtgående administrative skøn, når sager skal afgøres. Selvsagt gør dette det muligt at retssikkerheden omkring afgørelserne kan komme under pres. At politisk pres på embedsværket finder sted, giver den seneste tid mistanke om. I lang tid har vi været vidne til konventionsbrud i asylsager og afgørelser med tragiske konsekvenser. Men tilsyneladende er der også sket systematisk, bevidst og ulovlig tilsidesættelse af konventioner, f.eks. konventionen om statsløse og handicapkonventionen. Det er uhyrligt og uhyggeligt.  At danske embedsmænd ikke har gjort oprør mod dette, er bekymrende. Integrationsministeren blev dog til sidst fyret pga. lovbrud, vildledning af Folketinget og ubehøvlet optræden. Men bemærk: Da Statsministeren langt om længe skred til handling, sagde han ikke et ord om, at det også skyldtes ministerens holdninger!

 

 

 Europadomstolen har gentagne gange afsagt domme om, at dansk lovgivning og administrativ praksis er konventionsstridig. Hvordan får det VKO til at reagere? Skaarup, Krarup, Kjærsgaard og Messerschmidt raser højlydt og forlanger Danmark ud af konventionerne. Den nye Integrationsminister kalder konventionen om statsløses rettigheder for ”åndssvag” og resten forældede. Og Justitsministeren, Lars Barfod, åbner for at Danmarks forhold til konventionerne kan overvejes.

 

Det er ildevarslende, at oprindeligt anstændige borgerlige partier som Venstre og det Konservative Folkeparti er kommet så langt ud. I begær efter at beholde både flertal og regeringsmagt har de ladet sig trække rundt i manegen af Dansk Folkeparti. Et parti med et værdigrundlag baseret på religiøs fundamentalisme og uhyggelig – nærmest præfascistisk - selvhævdende nationalistisk ekstremisme. Det er skræmmende, at Dansk Folkeparti – helt uden at blive modsagt fra borgerligt hold – kalder den gældende asyl- og flygtningepolitik og de holdninger, de selv repræsenterer, for beskyttelse af dansk kultur og danske værdier!

 

Og det er tankevækkende at Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti -med Özlem Cekic som en modig undtagelse - dukker nakken. Taktik og ønsket om regeringsmagten sættes over ordentlige holdninger. S og SF er tavse, mens brutale tvangsudsendelser, konventionsstridige splittelser af børnefamilier og nedbrydende langvarige asyllejr-ophold finder sted. De to partier har håbet på, at asylpolitik ikke ville blive et tema i valgkampen. Men hvor havde det været dejligt, hvis topfolk fra S og SF fra Tingets talerstol havde protesteret mod overgrebene i stedet for at tie. Helle Thorning har sagt, at der er strammet nok. Men nok så vigtigt har hun også sagt, at stramningerne IKKE skal rulles tilbage!

Så selv om regeringen går, vil S og SF sørge for, at asyl- og flygtningepolitikken består!

 

 Hvis S og SF vil noget andet, skulle de tage at melde det ud. De andre har jo spillet det frygtede ”udlændingekort”. Et regeringsskifte vil være godt. Men bedst for de mennesker asyl- flygtninge – og udlændingepolitikken angår, hvis Enhedslisten og Det Radikale Venstre kommer stærke gennem valget.

 VKO blæser til værdikamp. Lad OS tage handsken op. VKOs menneskesyn, fremmedfrygt og forkrøblede nationalisme må ikke stå som repræsentative for dansk kultur og danske værdier. Der står et sted på en væg i Folketinget ordene: Retsind, frisind, storsind. Så enkelt kan det siges. DET bør være vort samfunds værdigrundlag.

 

Det er tid at gå til modstand!

 Folk ER ved at få øjnene op for kynismen og umenneskeligheden i den gældende asyl- og flygtningepolitik. Folkestemningen ER ved at ændres. Så tag nu ALLE SAMMEN skridtet fra at mene til at gøre. Tal med familie, naboer og arbejdskammerater. Lav små og store møder. Gå på gaden og del løbesedler ud. Skriv læserbreve. Brug de sociale medier. Lav støttekoncerter og meget gerne spektakulære happenings. Bland jer i den kommende valgkamp. Konfronter folketingskandidaterne i jeres valgkredse.

 

 Hvis alle vi, som normalt blot er tilskuere til det politiske spil, begynder at reagere, så kan vi genoprette et anstændigt Danmark!

Jørn Nerup

 

 

Ovenstående er manuskript til tale holdt d. 19.03.11 i Vollsmose på Et anstændigt Danmarks og Bedsteforældre for Asyls, Fynsgruppes stormøde om en ny asylpolitk , som man også kan høre på http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/110319FarhiyaKhalidAsylret64.htm

 

 

 

Tilbage til forsiden