Trine Pertou mach SF: Hykleri for 18 mia: Frontalangreb på solidariteten + kommentarer at ejendomsskat må i spil

D. 9.05.11.

http://www.modkraft.dk/blogs/trine-pertou-mach/article/hykleri-for-18-mia-frontalangreb

 

Hykleri for 18 mia: Frontalangreb på solidariteten

 

Af Trine Pertou Mach | 8. maj 2011 |  12:03 13 kommentarer

 

Det er intet mindre end det hidtil alvorligste angreb på et solidarisk

velfærdssamfund, som udspiller sig i Finansministeriet i disse dage.

 

En koalition af liberalister, der ønsker så lidt stat og velfærdssamfund som

muligt, selvudråbte forsvarere for den såkaldte kreative klasse, der ikke mener

de kan overkomme at blive beskattet højere af de sidst tjente kroner (€ hvis de

selv måtte bestemme) og endelig et nationalkonservativt levn fra forrige

århundrede, der er parate til at sælge ud af alle valgløfter og garantier, hvis

de blot kan få kalket Dybbøl mølle og kanoniseret den danske forenings samlede

værker, er i gang med at afskaffe efterlønnen.

 

Den nye ”ikke-socialistiske” koalition i Folketinget viser samtidig vælgerne, at

der ikke er noget alternativ til de traditionelle arbejderpartier A-F-Ø, hvis

velfærdssamfundet skal bevares og udvikles. De arbejderstemmer, som DF og V har

haft til låns de sidste år, bør fosse tilbage – for hvad ellers kan overbevise

så klart om, at der ikke er et blåt alternativ til arbejderpartierne.

 

Navnlig DF er demaskeret. Det må være det klareste løftebrud i dansk politik,

siden jeg ved ikke hvornår. Fremrykning af folkepensionsalderen og afskaffelsen

af efterlønnen. Som venstrefløj står det lige nu som vores vigtigste opgave at

gøre borgerne opmærksomme på det. Den borgerlige meningsmagermaskine vil

selvfølgelig over for dette forsøge at gemme realpolitik og løftebrud bag

politiske proceshistorier om, at ’de rødes alliance er brudt’. Men nej.

 

Det er muligt, at disse vellønnede kommentatorer ikke selv har brug for

efterlønnen – men det er ikke desto mindre det, som FT-valget handler om:

Politik og forsvar for efterlønnen, der giver flest mulige lønmodtagere reel

mulighed for et ordentligt efter-arbejds-liv. Ikke kommentatorfnidder og spin.

 

At afskaffe efterlønnen er at lade de dårligst stillede lønmodtagere rydde op og

betale regningen for den fest, de velbjergede i vores samfund har holdt sammen

med Fogh. Det har INTET med en ansvarlig økonomisk politik at gøre at afskaffe

efterlønnen. Der er rig mulighed for både at være ansvarlig og solidarisk. Det

er værd at bemærke, at de store huller, der er i statskassen i disse år for en

meget stor del kan tilskrives ufinansierede skattelettelser, der primært er

kommet de bedst stillede i samfundet til gode. I år vil de højreorienteredes

skattefest betyder mere end 40 mia. kr. mindre i statskassen; i 2020 vil det

næsten være 30 mia. kr. Mere end rigeligt til at finansiere udgifterne til

efterlønnen. Og stadig have penge til at udvide velfærden.

 

Der er skabt en myte om velbjergede mandlige efterlønsmodtagere i Nordsjælland,

der bruger deres skattebetalte frihed på at spille golf. Intet kan være mindre

sandt. 85 pct. af alle efterlønsmodtagere er ufaglærte eller faglærte arbejdere,

og med en klar overvægt af kvinder i såkaldte udkants-Danmark. For mange af

disse mennesker er efterløn et værdigt alternativ til arbejdsløshed. Kun 2 pct.

er har en akademisk uddannelse.

 

At lade som om, at det er dét, man har ondt i røven over, når man i øvrigt selv

er på samfundets skattelettelsesbeskinnede solside, er vitterlig til at kaste op

over at skulle høre på.

 

Hvordan Dansk Folkeparti overhovedet kan overveje at deltage i forhandlinger om

forringelser af efterlønnen for de lønmodtagere, de foregiver at være talerør og

forsvarere for, er uforståeligt. Deres løftebrud er asocialt og hyklerisk. Det

er det rene tyveri, partiet har gang i, men åbenbart står symbolpolitik og

fremmedfjendskhed (og dyrevelfærd) notorisk højere på deres politiske

ønskeliste, end forsvaret for de, der ellers har brug for, at politikere stiller

sig op for dem.

 

På dele af venstrefløjen har de Radikale længe været set som progressive, fordi

de på flere stræk er gået i front med de klareste værdipolitiske angreb på VKO.

Bemærkninger som ”jeg stemmer enten på Enhedslisten eller de Radikale” har ikke

været ualmindelige de sidste par år.

 

Det bør ikke længere være et issue for mennesker, der tager solidaritet

alvorligt. De Radikales opførsel i forhandlingerne kan bedst beskrives som

politisk hæleri, som nogen der ”uberettiget modtager, skaffer sig del i eller

skaffer andre del i et udbytte”. De Radikale ved, at prisen for afskaffelsen af

efterlønnen er endnu en stribe værdipolitiske stramninger på indvandrerområdet

og så nyt kalk på Dybbøl mølle i form af fornyet grænseovervågning.

 

Dén reelle politiske pris for at afskaffe efterlønnen vil de Radikale jo aldrig

betale. Det har de folk til.

 

Kommentarer

 

.....

 

Kommentar af Margit Kjeldgaard | 8. maj 2011 | 18:04

 

Jeg synes ikke det er så enkelt endda. Jeg synes tværtimod at venstrefløjen

hykler.

 

Radikale Venstre vil ikke kun afskaffe efterlønnen, de vil også rulle

boligskatterne frem igen. For som de siger "skattestoppet er til fordel for de

rige". Men her vil hverken socialdemokraterne, SF eller Enhedslisten være med.

Selvom disse såkaldte venstreorienterede partier (med rette) tordner i mod alle

de (ufinansierede) skattelettelser den borgerlige regering har givet til de

rige. Hvis S, SF og EL reelt ønsker at nedbringe uligheden, skaffe finansiering

til velfærden og stabilisere boligmarkedet, så tilbød de det radikale venstre en

aftale om at genetablere boligskatterne. Det ville gi’ cirka det samme som

efterlønnens afskaffelse, gætter jeg på. Men nej, det tør de ikke.

 

...

...

En diskution om Enhedslsitens ejendomsskattepolitik er her udeladt men kan jo

læses på Trine Pertou Machs blog:

http://www.modkraft.dk/blogs/trine-pertou-mach/article/hykleri-for-18-mia-frontalangreb  

...

...

 

Kommentar af Margit Kjeldgaard | 9. maj 2011 | 06:20

 

Hvad angår argumentet om at højere boligskatter skulle tvinge folk fra hus og

hjem (og på tvangsauktion), så læg lige mærke til at der er masser af

tvangsauktioner i øjeblikket, selvom boligskatterne er faldende i forhold til

ejendommens værdi og inflationen. Hvordan vil I forklare det? og hvordan vil I

forhindre det under en ny regering? S og SF vil ndføre millionærskat, men det

giver deværre kun 1,2 mia. kr.. EL vil rulle skattelettelser til folk med over

500.000 kr. i løn tilbage. Det må betyde, at mellemskatten skal genindføres, og

det vil ramme mange "almindelige" arbejdere. Hvor mange vil blive tvunget fra

hus og hjem af disse tiltag?

 

Det smarte ved de løbende boligskatter er, at de stiger når ejendommens værdi

stiger. Og når ejendommen stiger i værdi, kan man som regel låne flere penge i

realkreditinstituttet eller banken eller man kan få ejendomsskatten indefrusset

i ejendommen. Det er en skat på forbrug, ligesom der er skat på forbrug af

fødevarer. På fødevarer er der 25 % moms. Det er en skat, det i høj grad rammer

den "almindelige" arbejder, for jo mindre indtægt man har, desto større del af

indkomsten går til mad. Boligskatterne vender derimod den tunge ende opad, så de

højeste indtægter betaler relativt mest. Boligskatter rammer også de meget rige,

som lever af kapitalindkomster med formuer placeret i skattely, hvor den danske

stat - uanset højere selskabsskat, højere indkomstskat og højere kapitalindkomst

- ikke kan få fingre i den.

 

Det ville klæde S, SF og EL at udvise samme omsorg for lejerne, som man udviser

overfor de rige boligejere. Man kunne f.eks. sørge for at lejernes husleje ikke

stiger, på samme måde som boligejere i dag nyder godt af at ejendomsværdiskatten

i dag er fastfrosset.

...

 

Og VIDERESENDT med Kommentar af Arne Hansen | 9. maj 2011 | 09:46

 

JEg er enig med Margit Kjeldaard mht jord og følgelig ejendoms og boligskatter.

Det er hertil yderst væsentligt at tilføje at en relevant grundbeskatning er

nødvendig for generelt at få en mere rationel lokalisering og udnyttelse af de

økonomiske ressourcer og her især jorden som man jo ikke kan producere mere af

når den samfundsskabte efterspørgsel stiger som følge af økonomisk udvikling og

vækst af de større byer, hvorfor der her kun er priserne til at give efter

hvorfor markedet må reguleres ved at bruge langsigtede faste grundskatter til

automatisk at regulere lokaliseringen i hele samfundet så vi får en mere optimal

balanceret økonomisk udvikling.

 

 

Jeg tillader mig lige at indsætte mit tidligere supplement til Herløv Lunds

seneste artikel:

 

BØR OPPOSITIONEN STØTTE OPHÆVELSE AF

 

(EJENDOMSVÆRDI)SKATTESTOPPET ? jf

http://www.arnehansen.net/110506ejendomsskatHerloevLund.htm

nederst

 

hvor jeg tog udgangspunkt i hvordan for lave grundskatter rammer de relativt

fattigere og økonomisk stagnerende udkantområder i Danmark, som f.eks.

Frederikshavn hvor jeg bor.: "ah-kommentar: JA sæt også grundbeskatningen op (og

meget mere til med afdæmpet start) – også af hensyn til de arbejdsløshedsramte

udkantområder som forarmes af den relativt meget større manko i

grundbeskatningsbeløb på de samfundsskabte jordværdistigninger rundt om de

befolkningstunge vækstcentre. (som de bagefter skal være med til at betale

overindkomstskatten)

 

Og så kan denne samfundsskabte jordværdistigning kapitaliseres af storbyens

tilfældige grundejere i en ond prisspiral fordi efterspørgselen efter jord

kunstigt forøges hvorimod udbuddet af jorden i og omkring byerne jo er en

naturkonstant, hvorfor kun jord- (og ejendoms-)priserne kan give efter og må

stige til himmels under højkonjunktur og ende i boligbobler og bankkrak og

depression og arbejdsløshed og fallerede boligejere. (hvor så Foghs skatteloft

”bare” gjorde skævvridningen endnu værre)

 

Fordelingsmæssigt bliver så igen den urealistisk lave grundbeskatning med dens

økonomisk ineffektive skævvridning af lokaliseringen af den økonomiske udvikling

altså til stor gunst for hovedstaden med dens velhavere, hvor alle magthavere

vel ”tilfældigvis” bor og arbejder (inklusive ejendomsspekulanterne) og ingen af

dem synes overhovedet interesseret i at rette op på denne økonomiske

ineffektivitet, så længe skævheden favoriser dem selv, som storbyernes

grundbesiddere - uanset politisk partifarve?

 

- Eller kan der her tænkes at blive en så stor forskel på den blå blok og så den

”røde ditto”, så man alligevel gider lette sig fra sofaen på valgdagen?

 

For ved at øge grundbeskatningen kunne kagen jo såvel blive større som bedre

fordelt, så hvorfor alt det nøl?

 

Hør evt. mere på

 

http://www.arnehansen.net/dialog/fr... (fra Frederikshavn Lokalradios

Dialogprogram http://www.arnehansen.net/dialog/ )

 

Og her til slut  til Trine Pertou Mach som jeg er enig med og tror kun kan være

enig i de her anførte synspunkter, hvis ikke den nødvendigdige enighed i

folketingsgruppen var i vejen . Derfor må det falde i mit lod at være barnet i

kejserens nye klæder:

 

Altså bør SF nu tilbyde Radikale at støtte grund- og boligbeskatning , et tilbud

som Radikale ikke kan sige nej til uden at falde ned af deres nuværende høje

hest. Men gør SF det ikke, så ligger SF (og S) selv som man har redt Og hvem vil

så ikke huske SF og Radikale for at spille hasard med ikke blot en økonomisk

rational jord- og ejendomsbeskatning men også mit hjertebarn Asyl og

integrationspolitikken jf også Jyllandsposten forside i dag hvor erhveervslivet

beklager sig over den stramme udlændingepolitik Gør det igen SF og giv Radikale

et tilbud de ikke kan sige nej til - inden det er for sent - og S-SF ende som

konne i muddergrøften

 

Arne Hansen medlem af SF

--

Med venlig hilsen

Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Tlf.(+45)98425542, mobil 30420818, Skype: arnenielsenhansen

post@arnehansen.net, www.arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , www.fmef.dk

http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen ,

http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx

 

 

Tilbage til forsiden