D. 21.05.11 modtaget fra Peter Duetoft integrationsrådsformand og socialdemokratisk byrådsmedlem i Hjørring

 

Åbent brev til Socialdemokraternes integrationsordfører fra det socialdemokratiske byrådsmedlem og integrationsrådsformand Peter Duetoft:

 

Ingen sammenhængskraft uden principper

af Peter Duetoft den 21. maj 2011 kl. 18:52

Denne note er ganske lang. Jeg håber alligevel, den kan vække interesse, måske provokation – men allerhelst eftertanke.

 

Kære Henrik Dam Kristensen.

 

Jeg har altid haft stor respekt for dig. Vi har ofte været enige – både før og efter vi kom i parti sammen. MEN: På et enkelt punkt er der nogen nuancer. Jeg kan godt forstå, du er optaget af ”Danmarks sammenhængskraft”. Jeg undrer mig dog over, at denne kraft skal skabes ved at opgive væsentlige principper og jage populistiske synspunkter. Eet er, at SF optræder som forskræmte høns, når de løber fra synspunkter om fællesskab og rimelighed i Danmark. Men at Socialdemokraterne gør det, det overrasker mig.

 

Måske kan man ikke få regeringsmagten ved at stå ved principper. Men hvis man ikke gør det, hvad er magten så værd? Europas historie viser, at en række små – i sig selv måske ligegyldige - skridt i en forkert retning, kan ændre samfundet grundlæggende. Hvis du er i tvivl, så læs Peter Fogdals bog ”Flødeskumskrigen”, der på en meget god måde forklarer mekanismen.

 

Hvorfor skriver jeg så dette til dig i dag? Det gør jeg, fordi der i de sidste dage – som optakt til det kommende valg – er virkelige principper på spil. VK og DF er i gang med at lægge helt nye målestokke for det danske samfund. Men det er pakket ind i den almindelige frygt for alt, der er anderledes. Så mange nikker til det, selvom det i virkeligheden er ganske hårrejsende ændringer. Her skulle vi som socialdemokrater turde være modsat. Holde fast i, at ret og rimelighed er det, samfundet bygger på – ikke populistiske enkeltsager.

 

Jeg vil gerne give nogle eksempler på, hvor principperne efter min mening er ved at gå fløjten.

 

Menneskehandel?

 

Regeringen og DF er blevet enige om nye regler, der gør det lettere at udvise kriminelle udlændinge fra landet. I sig selv kan det jo lyde meget fornuftigt. Men problemet opstår, når Søren Pind forklarer aftalen med, at ”tvivlen skal komme udvisningen til gode ikke den udviste”. Han erkender at det sikkert vil føre til flere sager ved Den europæiske Menneskerettighedsdomstol – men så må vi jo tage det med. Det er vist en helt ny tankegang, at vi med åbne øjne administrerer regler på en måde, der nok er imod international lov. Tænk, hvis vi havde samme retssyn på en række andre områder. Hidtil har man været uskyldig indtil man er dømt og ens straf skulle være rimelig i forhold til forbrydelsen. Men den del af vort retssamfund gælder åbenbart ikke længere. Hvordan skal jeg forklare mennesker, der er flygtet eller indrejst til vort land, at vi hyller de grundlæggende retsprincipper? Regeringen har selv gennemført ”Danmarkshjulet”, hvor man på få måneder skal lære det danske samfund at kende. Men det er meget vanskeligt at forklare idealerne, når man samtidig træder på dem.

 

Slutningen af den pågældende aftale mellem VK og DF er en besynderlig ordning, der præmierer kommuner, der får udlændinge til at forlade landet. Nu er jeg formand for Integrationsrådet i Hjørring – og jeg troede, at vi skulle forsøge at lære udlændingene, hvordan det er at være i Danmark, så de lettere kan agere her. Men det er måske slet ikke meningen? Vi kan måske styrke Hjørrings økonomi ved at smide så mange ud af kommunen som mulig? Er det meningen? Kommunen får nemlig 25.000 kr for hver, man kan smide ud af Danmark. Er det i virkelig en form for menneskehandel med modsat fortegn? Eet er, at Søren Pind går ind for assimilation i stedet for integration. Tænk, hvor bliver det dog ensformigt og uden udvikling, når vi alle skal være ens. Men noget andet er, når det direkte skal præmieres at smide folk ud. Går det så vidt – når vi engang har fået dresseret alle indvandrere eller smidt de genstridige ud – at handikappede, sindslidende, ældre og livsnydere også skal assimileres? Skal vi have genindført den racehygiejne, vi havde i Danmark indtil 1961? Er de flere handicappede børn, der i en årrække er fødte i Danmark, en trussel mod sammenhængskraften? For hvor er dog grænsen for ensartetheden.

 

I Danmark har vi pralet af, at vi respekterer det enkelte menneske. Men denne respekt er åbenbart tomme ord. Vi respekterer mennesker, indtil de vil noget andet end det, vi vil.

Denne udrejse præmiering er efter min mening ødelæggende for grundlæggende værdier i Danmark. Man forsøger at forsvare Danskheden ved at være udansk. Samtidig går diskussionen over hele landet på, at vi i løbet af få år kommer til at mangle arbejdskraft. Det har bl.a. ført til, at man nu ødelægger efterlønnen, noget jeg med glæde har forstået, at S ikke vil. Hvordan hænger det sammen med, at VK og DF (og sikkert flere andre) samtidig signalerer, at mennesker fra andre samfund og kulturer er uvelkomne? For nok gælder præmieringsordningen ”kun” ældre og mennesker væk fra arbejdsmarkedet, men det er dog et signal til alle andre udlændinge, der er til at tage at føle på.

 

Jeg så godt, du ikke havde læst aftalen rigtig endnu og derfor tog et lille forbehold. Husk nu at tage et stort, når du har læst den.

 

Men de sidste uger har jo desværre vist, at en bredere del af samfundet, har fået principperne galt i halsen.

 

Dansk humor – eller ikke?

 

Von Trier dummede sig i Cannes med udtalelser om nazismen. Han forsøgte at redde den i land ved at hævde, at det var ”dansk humor”, som mennesker udefra ikke forstår. Hvis det er rigtigt, så befri mig for dansk humor. Men altså: Det mest beskæmmende er nu, at en række kulturfolk og andre understreger dette synspunkt: ”jo Trier dummede sig, men det var jo dansk humor”. Er der da slet ingen grænser for, hvad man bør? Kan man alt, bare man kalder det ”dansk humor”? Naturligvis har vi ytringsfrihed i Danmark, men vi burde vel også have ordentlig opførsel. Vi så det jo allerede omkring Muhammed tegningerne, hvor det pludselig blev til en hel dansk national kamp, at forsvare en tilsvining af en hel religion. Præster, rabbinere og imamer, der prædiker vold og umenneskelighed skal modarbejdes og kritiseres. Men hvorfor skal man kaste sig over en religions symboler og dermed skære alle over en kam? Selvom man har ytringsfrihed, så har man altså lov at tænke på andre menneskers følelser og værdier. Skal man angribe dem, skal der være en seriøs grund til det – ikke blot ”fordi man må” eller synes, at sådan skal man gøre. Flemming Rose på Jyllandsposten signalerede netop det totale opgør med ordentlig opførsel, da han hævdede, at man også i ytringsfrihedens navn skulle bringe tegninger og skrifter, der benægter Holocaust. Hvor usselt!

I virkelighed er det jo ”bare” den tankegang, von Trier og hans følgeskab følger op på. Hvis man skal ”være morsom” eller ”dumstædig”, så er det ligegyldigt, hvad man siger og hvordan det sårer folk. Når man så bliver afsløret, kan man bare med et overrasket ansigtsudtryk sige ”det er dansk humor”.

 

Vi må da håbe, at den form for ”dansk humor” ikke breder sig. Jeg har i en årrække været leder af en række demokrati projekter i bl.a. Central Asien. Hvis den ”danske humor” slog igennem der, ville man have borgerkrig i morgen.

 

Det ville være rart om nogle i samfundsdebatten slog fast, at ord er farlige. Det var ord, der skabte de europæiske diktaturer. Det var ord, der kostede 6 millioner jøder og 1 million romaer livet. For pludselig kunne man sige alt og gøre alt ved de befolkningsgrupper – og det ledte til samfundsmæssigt galskab. Uden sammenligning i øvrigt: Vi kender det faktisk i Danmark i dag: Uforskammede ord som ”ældrebyrde” eller ”udkants-Danmark” er med til spille bold med hele befolkningsgrupper og deres livsgrundlag.

 

Kære Henrik. Jeg synes det ville være godt, om vort parti førte an i den debat. Det har noget med sammenhængskraft og et samfund for alle at gøre.

 

Dansk kultur om 50 år!

 

Endelig det sidste eksempel, som du jo også hoppede på: En undersøgelse af udviklingen i dansk kultur de næste 50 år. Hvad betyder indvandringen for vor fælles kultur? Ja, jeg ved godt, du heldigvis understregede, at S støtten til ideen kom med en anden indfaldsvinkel end DF – men alligevel.

 

Kig dig rundt i Danmark. Hvor havde vi været, hvis der ikke var indflydelse udefra og  var kommet mennesker til vort land, som var med til at forme det? Og hvordan skulle man for 50 år siden have forudset, det samfund, vi kender i dag? Alene den teknologiske udvikling og internationaliseringen var næppe at forudse.

 

Vi har netop fejret Store Bededag. Det var jo faktisk tyskeren Struense, der lovfæstede den. Den smukke musik til den danske Kongesang er skrevet af tyskeren Kuhlau. Heroppe hos mig er der 30 kilometer til Skagen. Vi er meget stolte af Skagens-malerne. Krøyer var godt nok nordmand (ligesom Holberg og Tordenskjold, som vi også praler af). Men han malede i Skagen. Han havde studeret og rejst meget i det sydlige Europa. Tuxen havde studeret i Paris. Familien Ancher var inspireret fra Paris. Hvad havde de været uden udenlandsk inspiration? Men vi opfatter dem som sublime eksempler på dansk kultur. Tager vi til én af vore smukkeste domkirker, Viborg Domkirke, er den udsmykket af Joakim Skovgaard, der havde lange ophold i Italien. I København praler vi af Thorvaldsen, der i mange år opholdt sig i Rom. Hvad er lige ”dansk kultur”? H. C Andersen rejste Europa tyndt og blev inspireret der. Det var helt naturligt i de tider at sende mennesker på ”dannelses rejse” rundt i Europa. Betød det ikke, at der kom stor udenlandsk indflydelse? Hvad havde vort land været, hvis vi ikke havde opfanget demokratiet i Grækenland? Den europæiske Oplysningstid, med denne strømnings indflydelse på respekten for det enkelte menneske, frihed og grundlæggende menneskerettigheder. Man skal vist være en Søren Krarup for at benægte dens afgørende rolle. Og endelig den vigtigste af dem alle, den mellemøstlige religion, Kristendommen, der fortrængte Odin og Thor. Ikke over en nat, som man troede. Men i en længere proces, hvilket nye fund i Jelling har bevist. Ved Sebbersund har man også fundet beviser for, at vi bl.a. blev kristnet fra England. Hvad betød jøderne - der kom til os for at finde frihed - hollænderne eller polakkerne ikke for vor samfundsudvikling? Hvor var Rosenborg og Frederiksborg Slot blevet af uden den indflydelse. Og glemme skal man jo heller ikke, at Danmark og dansk kultur for blot 200 år siden bestod af danskere, tyskere, nordmænd, islændinge, færinger og grønlændere. Mon ikke inspirationen for samfundets udvikling var stærk?

 

Ser vi bare 50 år tilbage – til min barndom – var Danmark et helt andet samfund. Ankomsten af TV, Coca-cola, motorveje, internationale film og bøger, charter-rejser og flere udenlandske turister skabte da et helt andet samfund. Hvor havde vi været, hvis alt dette var lukket ude. Vi spiser på kinesiske restauranter, spiser pizza og kebab. Vi spiser yoghurt (tyrkisk) om morgenen med müsli (schweizisk). Hvor ville FCK være i europæisk fodbold, hvis ikke en ganske pæn del af holdet er udlændinge? Alligevel taler vi om et dansk klubhold. Jo, vi er da præget af omverdenen og de mennesker, der kommer til os.

 

Sådan vil det også være om 50 år. I dag er arbejdsmarkedet internationalt. Unge mennesker vælger job efter karriere ikke efter geografi. Hvorfor skal vore unge have en mulighed i udlandet uden at vi udnytter muligheden for, at mennesker fra andre lande og kulturer kommer til os og styrker vort land? Nej, kan man jo indvende: Alle der vil noget er velkomne, det er kun ”nasserne” vi vil af med. Problemet er, at den atmosfære, vi er ved at skabe i Danmark, hvor alle, der ikke er danske skal kanøfles, sætter os af den internationale udvikling. Vi kan altså ikke leve af at gå rundt i nationaldragter og spille danske.

 

Derfor er det vigtigt, at ”undersøgelsen” ikke bliver til en ”anti-undersøgelse”. Når det nu er DF og VK, der har frembragt den, så kan man jo frygte, at det er problemer og forskelle, der bliver det fremherskende – ikke hvordan vi får skabt det nye fællesskab, der vil bringe Danmark videre.

 

Jeg ved godt, dette indlæg blev langt – sikkert også for langt til Facebook. Det er slet ikke sikkert, du ser det, der står på min profil. Men jeg fik da skrevet mig ud af frustrationen over, at lukketheden og den manglende troskab mod vore grundlæggende principper i vort land skal blive det toneangivende.

 

I virkeligheden handler alt dette ikke om politik forstået som ”partipolitik”. I de fleste partier er der sikker mennesker, der er enige med mig og mennesker, der er uenige. Nej, det er i en langt væsentligere diskussion, nemlig om det normsæt og de grundholdninger, vort samfund skal bygge på. I virkeligheden er det alt for vigtig en diskussion til, at den skal fedtes ind i en valgkamp med al den forenkling og sort/hvid holdning, der altid er i sådan én.

 

Jeg håber, Socialdemokraterne vil hjælpe med til, at vi får en seriøs grundlæggende debat uden populisme, men med principper.

 

Venlig hilsen

 

Peter Duetoft

 

Peter Duetoft har lagt ovenstående på sin facebook-side ”Peter Duetoft” http://www.facebook.com/profile.php?id=1483309244  og mere præcist på

http://da-dk.facebook.com/notes/peter-duetoft/ingen-sammenh%C3%A6ngskraft-uden-principper/2038095680360

 

 

                                  

På tirsdag d. 31. maj kl 19-22 kan man få

lejlighed til  at høre og diskutere integrationspolitik med Peter Duetoft  i

Rådhuskælderen , Torvet 6 i Hjørring - på en tværpolitisk Høring om fremtidens

integrationspolitik i Nordjylland - som del af Danmark.

 

Paneldeltagerne er især folketingskandidater fra alle partier (minus afbud fra

V)  og Desuden erfarne  integrationsarbejdere inkl. etniske minoriteter jf

 http://www.arnehansen.net/110518invitation+program-integrationsmoede.htm

--

Med venlig hilsen

Arne Hansen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Tlf.(+45)98425542, mobil 30420818, Skype: arnenielsenhansen

post@ arnehansen.net, www.arnehansen.net ,

www.arnehansen.net/dialog , www.fmef.dk

http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen ,

http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx 

 

 

Tilbage til forsiden