http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/blank.gif

nyidanmark.dk

Udgiver:
Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration
Udlændingeservice

http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/blank.gif

http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/blank.gif

http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/blank.gif

Nyt fra nyidanmark.dk 19.05.2011

http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/blank.gif

Billede af en nydansker og en dansker som står og smiler til hinanden.http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/blank.gif

http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/blank.gif

Indhold i dette nummer:

Ændringer i au pair-ordningen

Nyt nummer af Det Flyvende Tæppe - nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn , unge og voksne

Mulighed for genoptagelse af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse for unge

Integrationsministeren introducerer en fast, fair og fornuftig udlændingepolitik

Virksomheder skal skabe øget vækst

Ulovligt arbejde afsløret i København

Rapport om rohingya flygtninge i Bangladesh

Klar til Erhvervsforum5

Danmark er et attraktivt arbejdsland for udlændinge

EU-domstolen har afsagt dom om ægtefællesammenføring

Ansøg om forlængelse af familiesammenføring på nettet

Udvidet sommer-åbningstid i Udlændingeservice

Juridisk vurdering af konsekvenserne af Toprak-dommen

Vigtigt for unge udlændinge, der ønsker permanent ophold

Danmark indgår aftale om arbejdsferieophold (Working Holiday) med Argentina

Debatindlæg fra integrationsministeren:

Fast og fornuftig

Tallene viser det modsatte

Grønlykkes forglemmelser


Ændringer i au pair-ordningen
Med virkning fra 20. maj 2011 gennemføres en række ændringer i au pair-ordningen.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Nyt nummer af Det Flyvende Tæppe - nyhedsbrev om dansk som andetsprog for børn , unge og voksne
Læs om arbejdspladsen som læringsrum, danskuddannelse og sprogmentor som en stærk og effektiv cocktail, AMU-kurser for tosprogede, forankring af et beskæftigelsesprojekt i danskuddannelserne og om effektiv undervisning for yngre læger og ny dynamisk ordblindetest tilvoksne med dansk som andetsprog.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Mulighed for genoptagelse af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse for unge
Unge udlændinge, der har fået eller får afslag på en ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse under henvisning til, at de mangler 15 point for aktivt medborgerskab, og som består medborgerskabsprøven i juni eller i september 2011, vil have mulighed for at få genoptaget deres sag.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Integrationsministeren introducerer en fast, fair og fornuftig udlændingepolitik
Udlændinge fra blandt andet USA, Canada, Australien og Japan, der søger om ægtesammenføring i Danmark, skal fremover ikke bestå indvandringsprøven. Det foreslår integrationsminister Søren Pind, der vil ændre reglerne for ægtefællesammenføring, så udlændinge fra en række lande får lettere adgang til Danmark..

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Virksomheder skal skabe øget vækst
DSB og DGI Integration er blandt ti danske virksomheder og organisationer, der vil skabe vækst ved bedre at udnytte etnisk mangfoldighed hos deres ansatte. Integrationsministeriet støtter projekterne med i alt 8 millioner kroner.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Ulovligt arbejde afsløret i København
Det gav resultat, da SKAT sammen med politi og Udlændingeservice torsdag aften gennemførte en Fair Play-kontrolaktion i København rettet mod restauranter.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Rapport om rohingya flygtninge i Bangladesh
Udlændingeservice offentliggør i dag en ny fact-finding rapport: Rohingya Refugees in Bangladesh and Thailand, Fact Finding Mission to Bangladesh and Thailand, 4 to 17 February 2011

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Klar til Erhvervsforum5
Udlændingeservice holder det næste møde i Erhvervsforum – Erhvervsforum5 – mandag den 23. maj 2011.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Danmark er et attraktivt arbejdsland for udlændinge
Aldrig er så mange udlændinge kommet til Danmark, som i de som i de senere år. Alene sidste år fik mere end 56.000 en dansk opholdstilladelse – hovedparten blev givet til udlændinge, der skulle arbejde eller studere. Og ifølge undersøgelsen 'Expat Study 2010' er 8 ud af 10 højtuddannede udlændinge, som bosætter sig i Danmark i en kortere eller længere periode, tilfredse med deres nye tilværelse.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


EU-domstolen har afsagt dom om ægtefællesammenføring
En EU-borger med dobbelt statsborgerskab, der ikke har benyttet sig af retten til fri bevægelighed, har ikke ret til at blive familiesammenført med en ægtefælle i medfør af EU-retten. Det fremgår af en dom, som EU-domstolen i går har afsagt. Dommens konklusioner er fuldt ud i overensstemmelse med de danske synspunkter.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Ansøg om forlængelse af familiesammenføring på nettet
Nye digitale selvbetjeningsløsninger gør det muligt at ansøge om familiesammenføring online, hvis man har en computer med internetforbindelse samt et NemID eller en digital signatur.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Udvidet sommer-åbningstid i Udlændingeservice
Udlændingeservice holder også i år ekstra åbent i Servicecenteret på Ryesgade, København Ø, i den travle periode op mod sommerferien

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Juridisk vurdering af konsekvenserne af Toprak-dommen
Integrationsministeriet har fortolket stand still-klausulerne i EU's associeringsaftale med Tyrkiet, herunder særligt i forhold til EU-domstolens dom af 9. december 2010 i sag C-300/09 – 301/09, Toprak m.fl.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Vigtigt for unge udlændinge, der ønsker permanent ophold
Udlændingeservice har netop sendt information ud til uddannelsesinstitutioner og kommuner om de særligt lempelige regler, der gælder for unge udlændinge mellem 18 og 19 år, som ønsker at søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Danmark indgår aftale om arbejdsferieophold (Working Holiday) med Argentina
Det bliver lettere for unge danskere at få 1-årig opholdstilladelse i Argentina, og lettere for unge argentinere at få 1-årig opholdstilladelse i Danmark. Den 1. juni 2011 træder en aftale om arbejdsferie-ophold (Working Holiday) mellem Danmark og Argentina i kraft.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Debatindlæg fra integrationsministeren:

Fast og fornuftigDanmark er åbent for dygtige udlændinge
Bragt i Politiken 18. maj 2011

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere

Tallene viser det modsatte
Bragt i Jyllands-Posten 12. maj 2011.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere

Grønlykkes forglemmelser
Replik bragt i Østerbro Avis 11. maj 2011.

http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/billeder/nyidk_nyhedsbrev/pil.gifLæs mere


Ændre eller afmelde nyhedsbrevet:

http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/pil.gifFølg dette link, hvis du vil ændre eller afmelde elektroniske nyhedsbreve
http://www.nyidanmark.dk/images/nyidanmark/blank.gif

 

 

 

Tilbage til forsiden