Af Arne Hansen Sankt Hans aften d. 23. juni 2011

Mail sendt til SFs folketingsmedlemmer før afstemningen d. 24. og dernæst til SF-medlemmer og senest offentliggjort i forsøg på at nå SF-sympatisører.

 

”Hvorfor skal SF stemme for udvisningsstramningen?”

 

Sådan spørges der inde på SF-medlemmernes nystartede debatforum www.SFdebat.dk .

 

Ja det vil jeg også gerne vide for det drejer sig om udlændinge, altså dels udenlandske statsborgere med midlertidig eller permanent opholdstilladelse i Danmark, men uden dansk statsborgerskab. Samt også om asylsøgere med processuelt ophold samt mennesker på kort besøg af alskens grunde, men uden ønske om at bo i Danmark.

Det er især den førstnævnte gruppe med opholdstilladelse og ønske om at blive boende i Danmark og velsagtens med ønske om at blive danske statsborgere, der her vil blive behandlet.

 

Og for disse ”udlændinge” må SFs ja til VKO-regimets seneste udvisningsstramninger betyde, at SF's folketingsgruppe blåstempler alle de direkte og indirekte stramninger af kravene til dansk statsborgerskab som VKO igennem de sidste 9 år har gennemført og som - sammen med alle de mange øvrige stramninger på udlændingeområdet - har både en voldsom social slagside, er diskriminerende og antidemokratiske, og marginaliserer en stadig større gruppe danskere med udenlandsk baggrund.

 

Antidemokratisk? Ja fordi fjernelse af undtagelser mht. de efterhånden urimeligt skrappe sprogkrav for flygtninge med posttraumatisk stresssyndrom med indlæringsbesvær direkte undergraver demokratiets grundlæggende princip om lige og almindelig valgret til det lovgivende Folketing.

Og det gælder også for VKO’s lov fra foråret 2010, der indførte det socialt diskriminerende pointssystem med skrappe beskæftigelses- og udannelseskrav mv. for at få permanent opholdstilladelse, som jo er en forudsætning for overhovedet at kunne søge om statsborgerskab. (Alle har sikkert allerede hørt om urimelige afslag som konsekvenser heraf.) 

 

Alt dette vil efterhånden marginalisere den stadig større gruppe med opholdstilladelse som aldrig får eller højst har lange udsigter til statsborgerskab med de deraf følgende bevidsthedsmæssige konsekvenser med apartheidlignende dem-og-os-grøftegravning i det danske samfund, som modvirker al god integration.

 

Hvis SF’s folketingsgruppe stemmer ja til udvisningsstramninger overfor evt. kriminelle i denne stadigt større gruppe af frasorterede syge og knap så ressourcestærke flygtninge og indvandrere defineret ved VKOs stadige stramninger i kravene til dansk statsborgerskab, ja så har SF-MFere hver især også accepteret selve de demokratiindskrænkende statsborgerskabsstramninger – uanset hvor mange gange SFerne tidligere har stemt imod disse og senest i foråret 2010? 

 

I 2010 kom SF-udlændingeordføreren nemlig ikke igennem i SF med sin sympati for pointssystemet for permanent opholdstilladelse. Skal Astrid Krag nu have lov at indføre skrappere udvisningskrav overfor netop denne gruppe, hvor så hele familien må føle sig ramt hvis et ”sort får” i den begår hvad VKO-regimet i løbet af 9 år yderligere har valgt at definere som kriminalitet og nu også stort set defineret som udvisningsgrund?

 

For så mangler Dansk Folkeparti kun at få flertal for at få opfyldt sit ønske om at få Folketinget til at opsige de FN-konventioner, som fra i morgen bliver det sidste bolværk imod udvisning af alle de ”kriminelle udlændinge”, som DF selv har bidraget til at skabe gennem diskriminerende love og verbal udstødning.

 

Kære SF-folketingsmedlem går du efter at vælte VKO-regimet eller går du populistisk efter at udvise de mest sårbare af ofrene for VKO-regeringens politik? (ofrenes egenandel ufortalt)

 

Det vil jeg, og sikkert mange andre medlemmer af SF, gerne have at vide inden Folketinget skal stemme om udvisningslovforslagene fredag d.24. juni 2011.

 

Og så vil jeg i øvrigt ikke her gentage andres kvalificerede kritikpunkter,

 

Arne Hansen, medlem af SF

Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn

 post@arnehansen.net 30420818

 

 

Senere tilføjelser af kritik og debat::

f.eks. ” nu er det tvivlen, der kommer udvisningen til gode”,

at flere udlændinge forventes udvist iflg Pind

og at flere udlændinge vil få indskrænket deres rettigheder på tålt ophold,

og ”at flygtningebegrebet er skrevet ud af lovgivningen; her kan flygtninge også få betinget udvisning.”

 

Læs gerne Information d. 23/6 jf http://www.information.dk/271692 med  bl.a kritikpunkter fra den tidligere retsordfører Leif Herman + SF-udlændingeordførerens forsvar for sit ja .

- og Carsten Aggers dialog med SF http://www.modspil.dk/wordpress/?p=1655#.TgOy7sQnRaI.facebook  som jeg også har lagt på min Facebookside http://www.facebook.com/arne.n.hansen

- og om de humanitære organisationers mening gennem citater i Information d. 24.06.11 http://www.information.dk/271794

 

Og sidste tilføjelse henvendt til (hidtidige) SF-sympatisører (som desværre kun kan nås via offentligheden:)

Pga manglende reaktioner på min perspektivering af SF's ja, så føler jeg mig nu nødsaget til for at værne om mit

parti som en progressiv kraft i verden nu her også at gå offentligt ud for at

bede SFere  fortælle SF-ledelsen, at den må ændre kurs for at kunne bevare den

sidste rest af tillid.

Lykkes det at genskabe tilliden skulle det gerne - gennem støtte til de SF-folketingskandidater  man er mest

enig i – forhåbentligt stadig gøre valgkamp for SF meningsfuld?.

 

Ovenstående også lagt på http://avisen.dk/blogs/arnehansen/hvorfor-skal-sf-dog-stemme-for-udvisningsstramningen_30820.aspx hvor det er muligt at kommentere

Og desuden lagt link på facebook http://www.facebook.com/arne.n.hansen hvor også andre har lagt link til egne indlæg

og i bemærkning til SFs facebook-note jeg har fået tilsendt fra SF som vist et slags standardsvar  http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150218078814246

 

D. 24.06.11:

- kl 01 Pia Bjerre Christensen har lagt følgende link på min facebook-adresse (at tagge hedder det vist?) med følgende overskrift:

UPS! Vildledende og manipulerende SF-retorik vedr. ny udvisningslov af Pia Bjerre Christensen den 24. juni 2011 kl. 01:57

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150228138328766

 

og kl 17

SF: Stramninger væsentligere end rettssikkerheden

af Pia Bjerre Christensen den 24. juni 2011 kl. 17:55

http://www.facebook.com/notes/pia-bjerre-christensen/sf-stramninger-v%C3%A6sentligere-end-rettssikkerheden/10150238273553766

 

Inden jeg lagde linkene ovenfor har jeg selvfølgelig nærlæst teksten i begge Pia Christensens noter og vurderet argumentationen ud fra min baggrundsviden som mangeårigt SF-medlem og må erklære mig enig (idet jeg dog ikke har nærmere kendskab til eksemplet fra Aarhus).

Og havde jeg haft mere energi til at forfølge sagen efter at SF-MFerne  nu har stemt ja ( uden at gide svare på spørgsmål og kritik) så kunne jeg lige så godt selv have skrevet det og jeg vil nu gerne dele det med andre fordi det er en klar analyse af den samme SF-mail med  spin  eller halvkvædet vise, som bare bliver smækket i hovedet af kritikere, (hvis da man er så heldig som partimedlem at få et svar. Det er som om kontingentet kun medfører at man bliver dårligere behandlet, så er det sagt).

 

Men når Pia Christensen klæder SF-spindet af til skindet, så bør denne sandhed om SF frem overfor SF-sympatisører så de får mulighed for at reagere og få SF-toppen til igen at skifte fra DF til SF-politik. Derfor er mit ærinde også som ældgammel SFer at medvirke til at "oplyse" alle SFere så de har mulighed for at reagere overfor partiledelsen eller ved at tænke sig om og forhører sig hos SF-folketingskandidaterne i deres storkreds inden de snart skal afgive deres stemme. Derfor kunne det også være rart at høre fra nogle af dem. Det ville lune gevaldigt når man føler sig ret alene i partiet at få at vide, at man ikke er det helt (efter at mange af de aktive på området åbenbart er sivet bort)

 

Men under alle omstændigheder god sommer(ferie) til allesammen fra Arne

 

Og så vil jeg drømme om at strategerne i SF så efter en valgsejr står i den situation at der er skabt et SF+EL+Radikale-flertal indenfor rød blok og vide om nødvendigt at bruge det overfor S for at vi så kan få en rimelig anstændig asyl- og inklusionspolitik. Det vil jo ellers til den tid dreje sig om SF’s eksistensberettigelse som selvstændigt parti!

 

Kl 20:33

L 210 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. ..som VEDTAGET (Skærpede udvisningsregler). Af Integrationsministeren Søren Pind (V)
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/l210/som_vedtaget.htm
Fra <helge.olesen@email.dk> Anne Nielsen, SOS imod Racisme.

 

 

 

 

Tilbage til forsiden