Frederikshavn d. 1.november 2011.

 

Kære foreningsledere og andre organisationsfolk i Frederikshavn kommune – samt alle borgere.

 

Jeg kontakter jer ad denne vej for at bede jer hver især om muligt, at informere jeres medlemmer om, at vi, Dansk Flygtningehjælps koordinatorer i Frederikshavn kommune, mangler mange indsamlere til husstandsindsamlingen søndag d. 13. november til fordel for Dansk Flygtningehjælps arbejde blandt flygtningene i verdens brændpunkter.

 

De af jeres medlemmer som på stående fod er parate til at prioritere 2-3 timer fra ved 10-11-tiden på søndag d. 13. november tilmelder sig blot på www.flygtning.dk – eller inklusive lokal information på www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/111013AstridBjergDFHindsaml64.htm.

 

Læs videre hvis du vil vide mere om indsamlingen: Det går pengene til i år

Ved Landsindsamlingen i 2011 samler Dansk Flygtningehjælp ind til FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER.

Akutte og langsigtede løsninger i verdens brændpunkter
Dansk Flygtningehjælp yder humanitær hjælp til mere end 1. million flygtninge og fordrevne i verdens brændpunkter. Vi arbejder med akut nødhjælp og langsigtede løsninger i 33 lande på tre kontinenter.

Afrikas Horn
Dansk Flygtningehjælp leverer nødhjælp til 450.000 flygtninge og fordrevne på det tørkeramte Afrikas Horn bl.a. vand, mad og nødhjælpspakker med tæpper, presenninger og køkkengrej. Dansk Flygtningehjælp bygger også skoler og hospitaler og etablerer vandforsyning.

Vestafrika
I Vestafrika – et område præget af borgerkrig og konflikt har Dansk Flygtningehjælp bl.a. oprettet en flygtningelejr og sørget for vand og sanitet i Liberia, der har modtaget 130.000 flygtninge fra Elfenbenskysten. Dansk Flygtningehjælp etablerer også veje og broer, og hjælper lokale landsbyer med såsæd, redskaber og træning.

Sydsudan
Delingen af Sudan har gjort Sydsudan til verdens nyeste nation, men tiltagende spændinger mellem Nord og Syd og konflikter om retten til ressourcer præger landet. Dansk Flygtningehjælp yder en massiv hjælpeindsats til fordrevne og hjemvendte flygtninge i form af vand, nødhjælp og tag over hovedet. Dansk Flygtningehjælp har også mere langsigtede projekter som etablering af sanitet og støtte til landbrug. 

Afghanistan
Mere end en halv milliard mennesker lever i dag i slumområder i verdens storbyer, der vokser kraftigt fordi flygtninge og fordrevne i stigende grad søger mod byerne. I dag er mere end halvdelen af beboerne i Kabul hjemvendte flygtninge. Dansk Flygtningehjælp arbejder både med at hjælpe fordrevne til at genetablere sig i landområder, og støtter samtidig fordrevne i Kabul med mad og uddannelse.

Du kan hjælpe – meld dig som indsamler
Det tager ca. 3 timer at samle ind, i gennemsnit kommer der ca. 1000 kr. i hver indsamlingsbøsse. For de penge kan vi udrette rigtig meget:

 

Man kan finde flere oplysninger om indsamlingen på www.flygtning.dk eller på Frederikshavn Lokalradios Dialog-programs hjemmeside http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/111013AstridBjergDFHindsaml64.htm . Her ligger der et aktuelt interview med den centrale indsamlingskoordinator Astrid Bjerg som til nye især giver besked om de praktiske forhold omkring at samle ind og det er også alt sammen gengivet i tekst sammesteds – og netop med lokal relevans - med oplysninger om udleveringssteder for ruter og indsamlingsbøsser samt kontaktdata til alle kommunens lokale indsamlingskoordinatorer.

 

 

Ikke mindst foreningsbestyrelser er også velkomne til at rekvirere foldere om indsamlingen til udleveringen samt plakater til at sætte op i foreningslokaler. Kontakt bare via post@arnehansen.net eller mobil 30420818

 

Hvis I tænker, at det er der nok ingen af vores travle foreningsmedlemmer, der kan afse tid til, så vil vi alligevel være taknemmelige, hvis I rundsender dette enestående meningsfyldte motionstilbud på søndag d. 13. november til jeres medlemmer, for det drejer sig jo også om at oplyse samtlige frederikshavnere om, at de fleste faktisk på søndag d. 13. november vil opleve, at der bliver ringet på deres dør sidst på formiddagen og bedt om en skærv efter formåen til nødlidende flygtninge i verdens brændpunkter. Og altså, jo flere der melder sig til at samle ind, jo færre borgere står forgævedes parate med deres skærv d. 13. november.

 

Og jo mere der bliver samlet ind d. 13. november jo større muligheder har Dansk Flygtningehjælp for selv spontant at kunne gå hurtigt ind og give den mest påtrængende hjælp – uden at der skal gå kostbar tid til spilde inden staterne vågner op til deres internationale medansvar på vores vegne, som vi med vores indsats netop kan være med til at fremme.

 

Så Gi'r du 3 timer af din søndag den 13. november og samler ind til flygtninge i verdens brændpunkter

- og få i tilgift en glad dag (gratis welness)ud af det, som belønning for indsatsen?

Når du overvejer tilmelding som indsamler på www.flygtning.dk ,  så tænk på hvor meget gavn og glæde du også kan give flygtninge i verdens brændpunkter for de rundt regnet 1000 kr som du vil kunne samle ind.

 

Med venlig hilsen fra indsamlingskoordinatorne i Frederikshavn jf http://www.arnehansen.net/dialog/flygtninge/111013AstridBjergDFHindsaml64.htm

Arne Hansen, post@arnehansen.net mobil 30420818

 

 

 

 

Tilbage til forsiden