Lagt ind 2.12.10 og klippet fra http://avisen.dk/blogs/thormogerpedersen/nok-er-nok-parnasset-er-i-selvsving_28299.aspx#315865 fra kommentarerne i halen på SFs næstformand Thor Møger Pedersens indlæg: Nok er nok: Parnasset er i selvsving fra d. 30.11.10

 

Fakta om familiesammenføringer i Danmark – om tal og regler.
af næstformand i Ægteskab uden grænser, Lars Kyhnau Hansen

 

30.11-2010 | 20:09 af Lars Kyhnau Hansen

http://avisen.dk/_gfx/icons/16x16_comment.gifBesvar (log ind)

Fakta om familiesammenføringer i Danmark:

I 2009 var der 11.017 familiesammenføringer. Heraf var:

• ca. 3.649 til en dansk eller nordisk statsborger
• 437 til en flygtning
• ca. 6.931 til en indvandrer

Der findes 3 forskellige regelsæt, som en familiesammenført ægtefælle eller barn kan få opholdstilladelse efter:

• Udlændingelovens §9
• Udlændingelovens §9c (særlige grunde)
• EU-reglerne

Af de ca. 3.649 familiesammenføringer til en dansk eller nordisk statsborger var:

ca 3.182 efter Udlændingelovens §9
• 467 efter EU-reglerne

De 437 familiesammenføringer til flygtninge var alle efter Udlændingelovens §9.

Af de ca 6.931 familiesammenføringer til indvandrere, d.v.s. personer uden hverken flygtningestatus eller dansk statsborgerskab, var:

ca 392 efter Udlændingelovens §9
• 2.715 efter Udlændingelovens §9c
• 3.824 efter EU-reglerne

Underligt nok er det kun familiesammenføringer efter Udlændingelovens §9, som man officielt kalder for familiesammenføringer. Der er ellers ingen forskel, idet man efter alle tre regelsæt får en opholdstilladelse, alene fordi man er i familie med en person, som bor i Danmark.

Ved familiesammenføring efter Udlændingelovens §9c og EU-reglerne skal man basalt set bare forsørge sin familie. Det er det eneste krav.

Ved familiesammenføring efter Udlændingelovens §9 stiller der derimod en lang række krav ud over, at man skal forsørge sin familie:

• Aldersgrænse for ægtefælle 24 år
• Aldersgrænse for børn 15 år (18 efter §9c og 21 efter EU-regler)
• Størst samlet tilknytning til Danmark. . Dog kun hvis herboende er under 28 år.
• Bankgaranti på 62.231 kroner i 7 år.
• Boligkrav. Fremlejet bolig er forbudt.
• Fætter/kusine ægteskaber er næsten forbudt. Systematisk afslag, med mindre parret har mindst 2 børn e.l.
• Herboende må ikke have modtaget sociale ydelser i 3 år.
• Indvandringsprøve. Indføres 15. november og kræver skønsmæssigt 3-6 måneders forberedelse.

En indisk dataspecialist, en pakistansk universitetsstuderende og en polsk håndværker skal alene forsørge deres familie, så kan de frit tage den med til Danmark.

Danskere og børn af flygtninge og indvandrere skal derimod opfylde alle de ovenstående krav. Som S og SF altså nu vil skærpe yderligere om end marginalt ved at kræve, at nogle ganske få ægtefæller skal tvinges til at stå til rådighed for det danske arbejdsmarked.

Danskerne kan dog undgå dette ved at flytte til et andet EU-land og herefter tilbage til Danmark. Så opnår de ligestilling med flertallet af indvandrere.

De 392 indvandrere, som fik en ægtefælle eller et barn til landet efter §9, kan søge dansk statsborgerskab og herefter benytte EU-reglerne.

De 437 flygtninge, som fik en ægtefælle eller et barn til landet har formentlig næsten alle sammen fået dispensation og rammes derfor ikke af de nye stramninger.

Man får dispensation, hvis man ikke kan henvises til at leve i sin ægtefælles hjemland. Og det kan man jo ikke, hvis man lige har fået asyl. Det samme gælder for folk, som har særbørn i Danmark, d.v.s. børn fra tidligere forhold.

De foreslåede stramninger - både VKO's gigantisk store og S-SF's minimale - rammer derfor højest cirka 3.000 ud af de 11.000 årlige familiesammenføringer.

En del af de 55.000, som sidste år fik en opholdstilladelse, forlader naturligvis Danmark igen, men nettoindvandringen var på mere end 22.000.

Så selv hvis alle, der familiesammenføres efter Udlændingelovens §9, bliver i Danmark resten af deres liv, hvilket naturligvis ikke er tilfældet, så taler vi om mindre end 20% af den samlede nettoindvandring til Danmark.

 

http://media2.avisen.dk/GetImage.ashx?imageid=561812&sizeid=20

01.12-2010 | 07:49 af Liliane Morriello

http://avisen.dk/_gfx/icons/16x16_comment.gifBesvar (log ind)

Kære Lars,

Så er der også det skuffecirkulære der siger at hvis der er mere end 8 års forskel på ægtefællerne, så skal det behandles som et proforma ægteskab.

Solvit havde i 2008 en sag om et Dansk/Engelsk ægtepar der havde boet i Spanien, og som nu ønksede at flytte til Danmark, men som på grund af at der var 10 års forskel mellem dem fik afslag på familiesammenføring, de havde været gift i 25 år.

Jeg faldt selv for dette skuffecirkulære da jeg er 13 år ældre end min mand.

 

OG skal man forstå lidt af den ofte uudtalte sammenhæng som den aktuelle debat indgår i så må man studere baggrunden som her f.eks.:

…………

30.11-2010 | 20:47 af Lars Kyhnau Hansen

http://avisen.dk/_gfx/icons/16x16_comment.gifBesvar (log ind)

….SF tog det store skridt, da partiet indgik en aftale med socialdemokraterne om at gøre VKO´s familiesammenføringsregel til Danmark nye hellige ko, der ikke må udfordres eller diskuteres. Og ved i foråret 2010 - igennem sammen med S - at stemme for indvandringsprøven.

For hermed har SF jo tilsluttet sig noget, som basalt set betyder, at danskere har meget vanskeligere ved at få lov til at bo i deres eget land med deres familie end udlændinge.

Hvis en dansker og en kineser begge er ansat på Novo Nordisk afdeling i Kina og begge er kinesisk gift, så kan kineseren uden videre tage sin familie med sig, hvis Novo Nordisk ønsker at overflytte ham til deres danske afdeling.

Danskeren risikerer derimod at måtte fortælle sine børn, at mor desværre må rejse hjem igen og komme tilbage på et senere tidspunkt, fordi hun dumpede til eksamen.

Det er derfor fakta, at det siden 2008 og cenmenteret i foråret 2010, hvor Astrid Krag agiterede kraftigt for indvandringsprøven, har været officiel SF-politik, at danskere skal behandles langt ringere i deres eget land end indvandrere.

 

SFs næstformand Thor Møger Pedersens indlæg: Nok er nok: Parnasset er i selvsving fra d. 30.11.10 - og den lange hale med mange kvalificerede kommentarer kan i sin helhed læses på

http://avisen.dk/blogs/thormogerpedersen/nok-er-nok-parnasset-er-i-selvsving_28299.aspx#315865

 

SE også gerne Sammenligning af VKO-udlændingeaftalen med S-SF-aftalen? http://www.arnehansen.net/191110VKOcontraS-SF-aftale.htm

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden