Roskildefestival 2012 inviterer til at lave en event/aktivitet om inklusion af asylansøgere , - Giv tilbud senest d. 1 marts.

 

Date:             Thu, 16 Feb 2012 23:29:42 +0100

From:            SOS mod racisme <sos@sosmodracisme. dk>

 

Roskilde Festivals Standpunkt

Roskilde Festival er en festival med holdning. Det har vi altid været. Standpunkt er vores holdningsmæssige fokus. At tage et standpunkt handler om at tage stilling, og vi opfordrer andre til at gøre det samme og vi ønsker ad den vej at skabe forandring. I 2011 og 2012 tager vi et standpunkt over for fattigdom og ulighed.

Med Standpunkt sætter vi fokus på den eskalerende fattigdom og øgede sociale ulighed i og uden for Danmark. Vi vil ikke lukke øjnene og lade, som om alt er i orden – sammen med publikum vi vil handle på det. Vi mener ikke, at ekstrem nød og fattigdom andre steder i verden betyder, at man ikke også skal kaste lys over uligheden i egen baghave.

 

Standpunkt TyveTolv

På Roskilde Festival 2012 retter vi opmærksomheden mod unge asylansøgeres forhold i Danmark, Norge og Sverige. Asylområdet er under større forandring end nogensinde før i Danmark. Regeringen har afsat 200 mio. kr. til at en kommission skal arbejde på, at få asylansøgere ud af asylcentrene – med mulighed for egen bolig og ret til beskæftigelse.

Rosklide Festival tager et standpunkt i forlængelse af regeringens planer om dette. Vi vil nemlig gerne støtte op om, at vi i Danmark giver asylansøgere MULIGHED for at komme ud af centrene og bruge de ressourcer de har. Vi tror, at det hjælper et menneske, at få mulighed for at handle på egne vegne og initiativer.

 

Roskilde festivalen vil gerne gå med forrest i forhold til at se muligheder frem for begrænsninger – og understøtte initiativ og vilje. Vi ser denne inklusion af asylansøgere i det danske samfund som en samfundsopgave. Og denne egentlige udfordring kommer nu. Politisk er Danmark ved at sige: ”Vi vil bryde isolationen og tillade inklusionen” – nu skal det gøres!

Det betyder at asylansøgeres situation kommer til at ligne flygtninges situation på en række områder – nemlig at beskæftigelse og inklusion er de store udfordringer. For asylansøgere er uvisheden om ophold dog en livspartner de i vid udstrækning ikke selv er herre over.

Gennem Roskilde Festivals Statement vil vi gerne gerne kaste lys over de forhold, asylansøgere lever under i Norden, primært Danmark – og opfordre til mere inklusion, mindre isolation.

Roskilde festival tror på holdning gennem handling og derfor siger vi ”Velkommen til vores samfund – lad os få det bedste ud af det – så længe det kan og må vare”.

På årets festival vil vi kaste publikum og frivillige ud i debatten om fattigdom og ulighed i Danmark via diverse aktiviteter på campingområdet. De skal kunne prøve livet på kanten af samfundet, bytte deres fordomme ud med holdninger og tage initiativer til handling. Det skal de gøre i Poor City!

De er de få – Roskilde Festivals publikum er de mange!

 

Poor City

Poor City er den fysiske del af Standpunktskampagnen, og er stedet på Roskilde Festival hvor årets Standpunkt udfoldes.

Roskilde festival er Danmarks største midlertidige by, hvor omkring 120.000 publikummer og frivillige tilsammen udgør et midlertidigt samfund hvor vi gerne vil være ved med til at lave et sted med plads til alle – med plads til alle.

 

Vi vil gerne give publikum viden om og oplevelse af, hvilke forhold der gør sig gældende, når man er asylansøger i Danmark, hvor man ikke ved om man er her i morgen, og man stadig er forfulgt, måske ikke kan få lov at deltage i et samfund på lige vilkår med andre, og samtidig give publikum en fornemmelser til entreprenørskab i forhold til Standpunktet.

Som asylansøger i Danmark er man på mange måder tilstede i et samfund hvor det ikke er muligt at deltage, men er placeret midt i et lokalsamfund, samfund, land hvor man har en mere eller mindre begrænset mulighed for deltagelse. Man befinder sig i en midlertidig situation, hvor livet er på hold, og dette på trods af, at de fleste asylansøgere venter flere år på at få deres sager behandlet. Målsætningen for oplevelsen af Poor City er altså fornemmelsen af denne afstand som deltager, begrænset adgang til at deltagelse og at vi som borgere i dette samfund har mulighed for at nedbryde denne manglende inklusion og deltagelse som man kan føle – som et individ omringet af mange individer.

Aktiviteterne i Poor City afvikles i samarbejde med relevante og nordiske samarbejdspartnere og NGO’er.

 

I Poor City vil vi i år aktivere publikum til at lave involverende aktiviteter omkring unge asylansøgere i Norden, aktiviteter, som skaber forandring for publikum og måske også værdi for asylansøgere. Dette vil både være events der afspejler hvilke problematikker man oplever som asylansøger i Danmark, såsom at man kan sendes tilbage fra den ene dag til den anden, hvis man er afvist asylansøger. At der er mange forhindringer for at man overhovedet kan få status som asylansøger, og man lever i et land hvor man ikke taler sproget, men alt ens post er på dansk. Men også events med fokus på menneskemøder imellem asylansøgere og borgere i Danmark.

 

I Poor City skal publikum altså gerne: få øjenene op for de særlige vilkår asylansøgere lever med, overveje deres egen rolle i forhold til denne problematik og hvad kan du gøre for at deltage i denne integration af asylansøgere i samfundet, hvor Roskilde Festival er med til at tage det første skridt?

Konkret er Poor City placeret på et campingområde og eventene skal løbe af stablen i den første del af festivalen. Den fysiske del af Poor City er en del af en arkitektkonkurrencen i samarbejde med DAC (se mere på www.innosite.dk).

 

Tanken er, at 8-10 samarbejdspartnere inviteres ind til at lave publikumsinvolverende events, med fokus på årets standpunkt.

Arbejder du/I med denne problematik, og ville det være spændende for jer at lave et event på dette års Roskilde Festival – så skriv og fortæl om jeres ide. Vær opmærksom på, at vi på Roskilde Festival søger involverende og legende events – Roskilde Festival skal ligeledes være et reklamefrit område, derfor ønsker vi ikke events som kommunikere gennem reklamer, plakater, flyers osv.

 

Indhold i ansøgningen:

- Beskrivelse af event

- Beskriv hvordan dette event formidler dette års standpunkt, og hvad er det i gerne vil kommunikere?

- Mandskabstal, hvor mange frivillige skal I være for at gennemføre dette event?

- Fysisk udformning af jeres event

 

Udover disse faste events, vil der i Poor City også foregå mindre happenings og indslag/ "minipolitisk festival". Vi har et scenerum, hvor vi forestiller os at der vil træde folk op, som har lyst til igennem mindre projekter at sætte fokus på standpunktet. Det kan være gennem debat, taler, spoken word, sang, dans etc. Hvis du/I har gode ideer til dette, eller gerne vil byde ind med noget, er du også meget velkommen til at skrive.

 

I er meget velkomne til at sende flere forskellige forslag ind, men vi har brug for at alle forslagene er gennemarbejdede og vi kan se deres realiserbarhed.

Send jeres forslag til events eller indslag til sasja.kalledsoe@roskilde-festival.dk senest d. 1 marts. Vi vil herefter give svar hurtigst muligt, så vi sammen kan komme i gang med at planlægge Poor City 2012

Hvis du/ i har nogle spørgsmål er i meget velkomne til at stille dem på samme mailadresse.

 

 

 

Tilbage til forsiden