D. 23.03.12 bragte Nordjyske og Information denne tekst skrevet af ansat i socialpsykiatrien samt regionsrådsmedlem Lene Linnemann som læserbrev.

 

Nej til vagter

 

Flere politikere mener nu, at vi skal have vagter på de Psykiatriske Sygehuse. Hvad tænker I helt nøjagtigt på, når I siger vagter? Er det dørmænd, tidligere jægersoldater, pensionerede politibetjente eller måske omvendte HA’ere I har i tankerne? Hvordan har I tænkt jer, at det rent praktisk skal gennemføres. Skal der sidde vagter på gangene - vil vagternes blotte tilstedeværelse helt sikkert være med til at optappe volden. Skal vagterne kunne tilkaldes fra et vagtværelse – så vil de i mange tilfælde komme for sent til at forhindre et kvivoverfald, som det vi så i Odense for nylig.  

 

Lad os nu tage en seriøs drøftelse om, hvordan vi bedst muligt øger sikkerheden for personalet, i stedet for at tage forhastede og uigennemtænkte beslutninger.

 

Jeg mener, at det er helt andre tiltag der er brug for, for at reducere de farlige situationer i psykiatrien. Visitationen af kendte voldelige patienter og deres bagage skal være grundig og effektiv. Vi skal undersøge personalenormeringen. Er den god nok på de afdelinger, hvor risikoen for overfald er størst? Og vi skal se på uddannelsesniveauet. Har hele personalet erfaring, bred faglig viden og den nødvendige uddannelse i kommunikation og konfliktløsning? Uanset hvad vi gør, vil vi aldrig helt og holdent undgå voldelige episoder i psykiatrien. Men hvis vi handler fornuftigt, kan vi måske reducere antallet af overfald i psykiatrien. Og fornuftigt er det at sikre, at der er personale nok på afdelingerne, så der er god tid til at tage sig af den enkelte patient – helt specielt når patienten er forvirret, uklar, ophidset eller på anden måde har det svært og situationen spidser til. Vigtigt er det også, at de mennesker som omgås en psykiatrisk patient, har stor faglig viden og er i stand til at kommunikere med patienten under de givne omstændigheder.

At ansætte hærdebrede udsmidere og tro at det vil være løsningen på psykiatriens problemer med vold, vil efter min opfattelse være en fatal brøler.

Ingen er bedre til at håndtere en opkørt situation med en psykisk syg patient end det faguddannede personale.

 

Lene Linnemann

Regionsrådsmedlem - SF

Region Nordjylland

Østervang 70

9362  Gandrup

 

leli@rn.dk

 

 


 

 

 

Tilbage til forsiden