Læserbrev i Information d. 20.07.12

 

Beskat ressourcerenten + ah-kommentar

 

Ib Christensen, Randers

 

De økonomiske vismænd har introduceret begrebet ressourcerenten: den merværdi, som en begrænset ressource har, f.eks. olien og gassen i Nordsøen. Vismændene nævner også havets fiskeressourcer som eksempel. Et tredje eksempel er jordskatten.

 

Et problem ved Nordsøaftalen er kompensationsklausulen, hvorefter en eventuel særskat på olie- og gasudvindingen i Nordsøen berettiger selskaberne til kompensation. Overvismanden har foreslået at omgå den ved at beskatte ekstraordinært høje profitter i hele erhvervslivet.

 

Det er mere logisk at tage udgangspunkt i ressourcerenten og indføre en generel ressource-renteskat: Den vil inddrage samfundsskabte værdier generelt og ikke være en særskat på olie- og gasudvindingen.

 

Vi har den allerede, når det gælder jordrenten: Grundskyld betales om bekendt af al jord, ikke kun af boligejere. Gør grundskylden til en del af en generel ressourcerenteskat ved at genindføre statsgrundskylden. Ved at lade den træde i kraft i 2016, er S-SF helgarderet i forhold til deres løfte om uændret ’boligskat’ i indeværende valgperiode.

 

Modsat ejendomsværdiskatten og rentefradragsretten er grundskylden ikke omfattet af skatteforliget mellem regeringen og VK. Naturligvis bør provenuet – langt mere end en snes milliarder kroner – anvendes til nedbringelse af skatten på arbejde.

 

(videresendt af Arne Hansen med håb om handlekraft hos regeringen

 

Hørte i dag om  familie som i Nordsjælland måtte betale 3 mil. for gammelt renoveringsværdigt hus fra 1962 og kommunen havde ikke plads til børnene - mens der er både tomme huse og skoler her i Vendsyssel. Familien flyttede efter hightechjob. Beskatning af den her samfundsskabte jordrente/værdistigning ville have have givet mere rationel ressourceudnyttelse med mere lige industrilokalisering , vækst og indkomstfordeling imellem centrum og periferi.

Vi i udkantområderne har ikke længere råd til denne irrationelle subsidiering af centrums grundejere.

Er det fordi magthaverne bor i centrum, at det er så svært at røre ved?

I så fald kalder det på en folkebevægelse!

 

Kan iøvrigt også gøres gældende globalt

 

Hør gerne mere her på

www.arnehansen.net/dialog/fred/110425PrebenPed.Grundskyld64.htm

 

 

 

 

Tilbage til forsiden