-------- Oprindelig meddelelse --------

Subject:              Debatindlæg i KD den 2.5.

Date:                   Sat, 4 May 2013 13:47:15 +0200

From:                  Gerd gerdg@ mail.dk

 

Ny udlændingelov løser ikke problemet med de lange ophold i asylcentrene

 

Den 25.4 blev regeringens nye lovforslag på udlændingeområdet L 130 vedtaget. Det er gået stille for sig, selvom forslaget omhandler det omstridte emne: asylansøgernes mulighed for at tage arbejde til overenskomstmæssig løn og flytte uden for asylcentrene.

   Den 23.10.07 afleverede initiativet Amnesti Nu 90.469 underskrifter til fordel for amnesti til de asylansøgere, der havde siddet fastlåst i vores asylcentre i mere end tre år. Det var dengang ca. 800 personer. I forbindelse med afleveringen havde Amnesti Nu foretræde for integrationsudvalget og udfoldede samtidig et stort rødt silkehjerte foran Christiansborg. Fra dele af den daværende opposition og ikke mindst fra Det Radikale Venstre oplevede vi en særdeles positiv modtagelse, og vi er i hvert fald sikre på, at Morten Østergaard husker underskriftsinitiativet, idet han lige før samrådet viste os, hvor flot et billede af det røde hjerte, han havde taget med sin mobil oppe fra vinduerne på Borgen.

   Året efter måtte vi minde Christiansborg om kravet fra de 90.469 underskrivere. Vi foldede derfor hjertet ud nok engang. Igen var det Det Radikale Venstre, som især ofrede os opmærksomhed. Margrethe Vestager kom endog ned og sluttede sig til kredsen, der holdt hjertet udfoldet. Behøver vi at sige, at det føltes som et rigtig godt rygstød for vores fortsatte arbejde for de strandede asylansøgere?

   Det Radikale Venstre havde tilmed få måneder tidligere udgivet notatet ”Fem fakta der gør ondt”, hvori partiet med grundig dokumentation gennemgik en række følger af lange ophold i asylcentrene som forhøjet selvmordsrisiko og alvorligt forringet sundhedstilstand.

  Det nye lov vil fortsat gøre ondt, Margrethe Vestager. Mulighederne for at tage arbejde og flytte ud fra centrene kommer ikke til at gælde for de afviste asylansøgere – med undtagelse af børnefamilier - der ikke tør skrive under på ”frivillig” hjemrejse. Og hvem tør skrive under på at vende hjem ”frivilligt”, når ens liv er i fare?

   Vi vil derfor fortsat have asylansøgere, som skal sidde fastlåst i centrene – ikke bare i 3, men i op til mere end 15 år, som det i dag er tilfældet. Som frivillige kontaktpersoner i Røde Kors Center Sandholm og Kongelunden, kender vi i Amnesti Nu en del af disse mennesker.

    Med regeringsskiftet efter valget i 2011 håbede vi på en løsning på situationen med de umenneskeligt lange opholdstider. Men med den nye lov vil der fortsat være en gruppe mennesker, der bliver fastholdt som gidsler i det danske asylsystem.   

   Regeringen ønsker tilsyneladende at beholde dette signal til skræk og advarsel for verdens flygtninge.

 

Den 1.5.13          Lisbeth Algreen, Nanna Carlsen, Gerd Gottlieb, Tove Krag, Toni Liversage

 

 Kan også læses i Kristeligt Dagblad:

 http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/508202:Debat--Problemet-med-lange-ophold-i-asylcentrene-er-ikke-loest

 

 

Tilbage til forsiden