Modtaget d. 10. oktober 2013 fra ijgimbel@ gmail.com

En ny, human udlændingelov

 

I den seneste tid er der fremkommet oplysninger om tvangshjemsendelse af syge flygtninge, der har kunnet undre offentligheden. Den HIV-smittede Sara fra Uganda har fået afslag på forlængelse af sin humanitære opholdstilladelse med den besked, at nok er det ikke muligt at få hendes livsvigtige medicin gennem det offentlige sundhedssystem i Uganda, men hun opfordres til at få den gennem ”private aktører”, det vil vel sige illegale leverandører uden sikkerhed for kvaliteten. Drengen Remzi, der er blevet psykotisk af sit mangeårige ophold i flygtningelejre i Danmark, er sendt tilbage til Kosovo, hvor man efter justitsministeriets vurdering kan købe den nødvendige medicin. Det viste sig at være urigtigt, hvad NGO’en Asylret ikke har haft vanskeligt ved at påvise. Og i Pakistan sidder nu en skizofren afghaner, der blev tvangshjemsendt i sommer. Han kunne heller ikke få sin medicin i sit hjemland og måtte flygte fra Kabul på grund af forfølgelse.

 

Morten Bødskov har nu midlertidigt stoppet disse tvangshjemsendelser for at indhente bedre oplysninger. Så skulle han måske ved samme lejlighed forbedre udbetalingerne til de flygtninge, som hjemsendes frivilligt. Efter reglerne skal de have udbetalt en mindre sum penge for at kunne opretholde livet i den første tid efter hjemsendelsen. Men vi har efterretninger fra mennesker, som følger flygtningene efter deres hjemsendelse. De kan fortælle, at der kan gå 5-6 måneder, før de får udbetalt denne helt nødvendige starthjælp.

 

Ministeriets lemfældige indhentning af oplysninger og administration af hjemsendelsesordningerne er højst problematisk. Men hovedproblemet er udlændingeloven, der de seneste 12-15 år har fået så mange ændringer og tilføjelser, at den nu fremstår som fuldstændig uigennemskuelig. Dette er helt i modstrid med justitsministeriets eget cirkulære om god lovskik. En lov i et demokrati skal være transparent, og konsekvenserne skal være forudsigelige. Det er udlændingeloven absolut ikke med dens alt for mange muligheder for fortolkninger.

 

Justitsministeriet kunne passende fejre 70-året for en af de største danske humanitære indsatser med at udarbejde en ny, human udlændingelov, som byggede på de principper, som danskere for 70 år siden levede op til, da de hjalp de mange jøder til et Sverige, som var parat til at modtage dem.

 

Ingeborg og Jørgen Gimbel

Med i Bedsteforældre for Asyl

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden