ah-mails 16-22/12 med underskriv, fakta, analyser og meninger om fred, flygtninge og integration

 

Rasmus Nordqvist: I samarbejde med gode europæiske kollegaer i DiEM25 har lanceret en kampagne, der skal bringe den problematiske flygtningeaftale med Tyrkiet til ende.

Vi støtter en gruppe menneskerettighedsadvokater, der har rejst sag ved EU-domstolen efter at flygtningeaftalen med Tyrkiet risikerer at tvangsdeportere Shabbir Iqbal fra Lesbos til Tyrkiet.
Shabbir er forfulgt i sit hjemland, Pakistan, og hvis han bliver tilbagesendt, er der risiko for, at han bliver slået ihjel.

Denne enkeltsag er blot én blandt mange, men ved at anfægte flygtningeaftalen ved EU-domstolen for at være et brud på basale menneskerettigheder, kan sagen være med til at stoppe aftalen.

Vi har også skrevet et fælles brev til lederne af EU’s institutioner med en klar opfordring om at droppe aftalen - for i stedet at vende tilbage til EU’s humanistiske rødder.

https://diem25.org/stopthedeal/  (klik hvis du vil skrive under)

 

 

 

 

luftbro til Aleppo, hvide ambulancefly, der henter de mest udsatte

Kære udenrigsminister Anders Samuelsen.

I går spurgte du i TV2 News, hvad du kunne gøre, som du ikke allerede har forsøgt. Her er et forslag.

For mange år siden sendte Danmark hospitalsskibet Jutlandia til Korea for at redde de sårede. Vi kunne gøre sådan igen, starte en luftbro til Aleppo, hvide ambulancefly, der henter de mest udsatte til behandling. Som Rasmus Nordqvist foreslog i P1.

Der er igen indgået en våbenhvile, så muligheden er der.

Hvis Danmark går foran, vil andre lande følge efter. Det kunne også være et nordisk initiativ, men det haster - hvert liv gælder.

Du og dine medarbejdere kunne lige nu gøre et seriøst forsøg og undersøge, ikke om, men hvordan det kan gribes an.

Med venlig hilsen, Else Hammerich, (som sejlede med Jutlandia dengang)

15.12.16

……..

 

 

Paul Rode Andersens Læserbrev bragt i Nordjyske 20.12.2016

Er der ingen grænser for borgerlig dobbeltmoral?
Søren Espersen hævder, at " Vesten ret beset ikke har noget ansvar for, hvad der foregår i Mellemøsten" og Michael Åstrup Jensen er forarget over, at russerne ikke overholder den internationale retsorden både i Syrien og på Krim.
De to politikere har begge støttet den folkeretligt ulovlige invasion af Irak, som er kimen til borgerkrigene i Irak og Syrien. De har begge medansvar for borgerkrigen og destabiliseringen af Libyen. Og dermed er de dybt ansvarlige for den strøm af flygtninge, som de gør alt for at forhindre adgang til Europa og Danmark.
Jeg ser gerne Assad og Putin stillet for en internationale domstol, men så skal de have følgeskab af Anders Fogh, Tony Blair og George W. Bush

 

……

EvolvePolitics har tilføjet en ny video.

4. juli ·

This is Craig Murray, a former British Ambassador. His experience of the Iraq war will shatter your world view.

"I've seen it from the inside and it is almost always about control of resources. [...] Westminister stinks. The British Government is deeply, deeply immoral. They don't care how many people they kill abroad if it advances them"

Mr Murray is now a human rights activist.

#Chilcot

 

 

Et flertal i Folketinget har i dag fastholdt regeringens beslutning om at stoppe for Danmarks optag af FN’s kvoteflygtninge.

Det er brandærgerligt. Ikke mindst for de svageste flygtninge rundt omkring i FN’s lejre. I en tid hvor andre lande har valgt at optage flere kvoteflygtinge, har flertallet i Folketinget desværre valgt at vende ryggen til 500 af de mennesker, som er allermest udsatte.”

I sidste uge tog Mellemfolkeligt Samvirke til Christiansborg i et sidste forsøg på at påvirke politikerne. Håbet var, at politikerne, ligesom dig og de næsten 40.000 danskere, der har skrevet under, ville sige ja til de 500 kvoteflygtninge om året. Mennesker, som Danmark har beskyttet siden 1979.

‪Et ja til kvoteflygtinge er et ja til at hjælpe nogle af verdens mest sårbare mennesker. Men det er også et ja til at løse udfordringerne med verdens flygtninge gennem internationalt samarbejde.

‪Selvom et flertal nu har sagt nej til kvoteflygtninge – i en tid hvor flere mennesker er på flugt end i en menneskealder – så giver vi ikke op. Vi skylder verdens flygtninge at kæmpe videre for at styrke de internationale aftaler, vi ved rent faktisk virker.

Jeg tror på, det vil lykkes, hvis vi står sammen og kæmper videre for at få genindført og udvidet den eneste fælles løsning, det internationale samfund har i værktøjskassen.

De bedste hilsner

Tim Whyte
Generalsekretær, Mellemfolkeligt Samvirke

……

Læs denne beskrivelse af faktuelle forhold Nagieb Kjaja har oplevet (som del af og øjebliksbilldede af virkeligheden) og hans beskrivelse af det syriske landkort og vurdering af magtforhold og disse interessenters formodede tankegange.

http://raeson.dk/2016/nagieb-khaja-et-knaefald-for-brutale-metoder/

 

 

Lovforslag truer grundlæggende rettigheder og kan krænke menneskeretten

Begge lovforslag nedenfor har været førstebehandlet.

 

Sanktionliste over udenlandske religiøse forkyndere

Med regeringens lovforslag om en sanktionsliste, der skal gøre det muligt at nægte visse udenlandske religiøse forkyndere indrejse i Danmark, gribes der ind i en række helt grundlæggende menneskerettigheder.

Læs mere om instituttets anbefalinger til ministeriet

 

Udlændinge på tålt ophold

Lovforslaget har til hensigt at indføre nye stramninger som fx strengere opholdskrav og forringede vilkår for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, men ifølge instituttet er flere af tiltagene så vidtgående, at Danmark befinder sig på kanten af konventionsbrud.

Læs mere om instituttets anbefalinger til ministeriet

 

 

Virksomheder fravælger praktiksøgende etniske unge

Virksomheder fravælger praktiksøgende etniske unge

LIGEBEHANDALING

Op mod hver tredje praktikkonsulent er jævnligt i kontakt med virksomheder, der fravælger unge med anden etnisk baggrund end dansk, når de skal i praktik, viser ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt praktikkonsulenter på landets erhvervsskoler.

Blandt de adspurgte praktikkonsulenter oplever 29 procent, at de ofte eller af og til er i kontakt med virksomheder, der fravælger potentielle erhvervspraktikanter på grund af deres etniske baggrund.

Det siger virksomhederne mere eller mindre direkte til praktikkonsulenterne.

Ifølge Line Vikkelsø, der er specialkonsulent på Institut for Menneskerettigheder og forfatter til rapporten, tyder det på, at erhvervsskoleelever med etnisk minoritetsbaggrund forskelsbehandles.

”Ideelt burde ingen praktikkonsulenter opleve, at der fra virksomhedsside blev lagt vægt på etnicitet, da virksomhederne handler i strid med loven, hvis de bringer elevens etnicitet i spil”, siger hun.

Læs mere

VIDEO: Fravalget af de unge med anden etnisk baggrund undrer byggefirmaet LOGIK & CO. Her har de nemlig succes med at have en mangfoldig medarbejderstab - se videoen her

…..

Syria’s destruction – When everybody thinks power and no one thinks peace

Af Jan Øberg

http://blog.transnational.org/2016/12/syrias-destruction-when-everybody-thinks-power-not-peace/

TRANSCEND MEDIA SERVICE Fredsjournalistik

https://www.transcend.org/tms/

…..

 

Fra Chr. Juhl EL

Europa ruster op

http://christianjuhl.dk/nyheder/2016/12/europa-ruster-op

 

Fra Chr. Juhl EL

Atomnedrustning – men Danmark stemte imod

6 nov 20:49

Danmark stemte nej til et historisk forsøg på at afskaffe atomvåben. Det skete i sidste uge i FNs komite for nedrustning og international sikkerhed i New York.
Resolutionen indebærer, at der afholdes en konference i marts måned med det formål at forhandle en juridisk bindende aftale om et globalt forbud mod kernevåben på plads.

Jeg er chokeret, dybt chokeret og kan ikke tro mine egne øren. Jeg troede, det var en selvfølge at enhver dansk regering vil støtte ethvert initiativ for at fremme en atomnedrustning. Det ligger udenfor min fantasi at forestille sig, at der er flertal for en sådan holdning i Folketinget

Det er ganske uforståeligt, at regeringen har stemt imod FN-resolutionen, der er særdeles skelsættende. Den signalerer et stort og positivt skifte i mange års dødvande i aktiviteterne for atomnedrustning.

Danmark være i forreste række i denne indsats, ikke mindst som en naturlig fortsættelse af skiftende regeringers tilslutning til kravet om Norden som atomvåbenfri zone. Danmark har ingen interesser i at opretholde den eksisterende atomtrussel.

Holdningen i FN er den diamentral modsatte af den alle danske partier, på nær Dansk Folkeparti, gav udtryk for, da de i EU-parlamentet næsten samtidig stemte om en resolution om atomnedrustning.

Jeg vil omgående bede udenrigsministeren forklare sig i Udenrigsudvalget.

Ifølge Sammenslutningen af Amerikanske Videnskabsmænd (FAS) findes der i dag omkring 15.000 atomsprænghoveder på verdensplan.

38 lande stemte nej til FN-resolutionen om at arbejde for at forbyde atomvåben:

Albanien, Andora, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Canada, Danmark, Estland, Frankrig, Grækenland, Island, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Mikronesien, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Storbritannien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og USA.

123 lande stemte for.  16 undlod at stemme

….

Lux Leaks whistleblowers afslørede skattely - de burde takkes, ikke straffes!

Af  MS

http://us4.campaign-archive1.com/?u=652fafbe0a563d9136f2d51a4&id=a175754bbd&e=8f3ab18166

-…

 

Pacifister gennemskuede hurtigt Nazismen

I Kristeligt Dagblad har der været en debat om fremtrædende danskeres holdning til Nazismen, da den slog igennem i 1930rne. - Indtil nu har ingen gjort opmærksom på, at pacifister var blandt de første, der tog klar afstand fra Nazismen.

 

Valgmenighedspræst og salmedigter, Uffe Hansen (1894-1994), havde bl.a. i Højskolebladet et skarpt opgør med Kaj Munk. - Uffe Hansen var i 1930 medstifter af Dansk Gruppe af Antimilitaristiske Præster. Og 1942-1949 landsformand for Aldrig mere Krig. - Lars Larsen-Ledet tog som én af de første dagbladsredaktører klar afstand fra Hitler i Afholdsdagbladet allerede i 1929.

 

Henning Sørensen, Grenaa

 

- - - -

Henning Sørensen, Grenaa skriver:

 

Sæt militærets folk til samfundsnyttigt arbejde!

I TV-avisen d. 12. december blev det oplyst, at Danmark kommer til at mangle arbejdskraft. Og at det derfor bliver nødvendigt at importere arbejdskraft. Og hæve aldersgrænsen for folkepension.

 

Før vi skrider til sådanne foranstaltninger, bør vi sætte de ca. 20.000 på militærets lønningsliste til fredeligt og hæderligt arbejde. I stedet for at være til ingen verdens nytte.

 

Henning Sørensen .

 

….

 

 

EvolvePolitics har tilføjet en ny video.

4. juli ·

This is Craig Murray, a former British Ambassador. His experience of the Iraq war will shatter your world view.

"I've seen it from the inside and it is almost always about control of resources. [...] Westminister stinks. The British Government is deeply, deeply immoral. They don't care how many people they kill abroad if it advances them"

Mr Murray is now a human rights activist.

#Chilcot

 

…..

 

Camilla Patricia Hoeeg fra Bekar dalen i  Libanon

Vi gik til tre uofficielle lejre i dag til at distribuere pakker af basale fødevarer og produkter til personlig hygiejne. 95 familier bød os velkommen.
Når man spørger aya, en 81-årig gammel bedstemor, hvis vi kunne hjælpe med at bære poserne til hendes telt, hun grinede og venligt tog fat i min arm: "jeg er stærkere end du er, kære" sagde hun og inviteret os ind for Te. Jeg konstant føler forbløffet og ydmyg ved robusthed og venlighed af familier, der har mistet alt.
Tilbage på salam ladc ' s hus, vi er stadig ved at pakke poser. På lørdag vil vi fordele til 400 familier.

 

Børn fra familier med alkoholmisbrug oplever stor ensomhed i julen

Julen er en svær tid for børn, der vokser op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. ”For nogle børn er det årets værste tid,” siger leder af behandlingstilbud.


Der er langt fra den hygge, som julen er for mange, til den ensomhed, der kan fylde i familier med alkohol- eller stofmisbrug.

For børn, der vokser op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug, er julen ikke forbundet med hyggelige dage, hvor kernefamilien får dejlig mad, deler gaver ud, går hånd i hånd om træet eller hygger over brætspillet.

"I Barnets Blå Hus møder og anerkender vi børn og voksne, som det de er, og ikke det samfundet eller andre ønsker, de skulle være. Barnets Blå Hus er et sted, hvor de kan bryde ud af ensomheden, som rammer ekstra hårdt i juletiden, og ind i et fællesskab præget af nærvær, næstekærlighed og interesse. Vi bryder mange tabuer og snakker om det, der er svært at dele med andre," siger Irene Lerche, der er leder af Barnets Blå Hus Frederikshavn.

Årets værste tid

Lederen i Barnets Blå Hus Aalborg oplever også ensomme børn.

"For nogle børn er det årets værste tid, fordi det bliver tydeligt, at deres familie ikke er, som de fleste andre. Og så er det en tid, hvor den danske alkoholkultur gør, at forældrene er lovligt undskyldt til at drikke en hel del; ”det er jo jul”. De børn oplever stor ensomhed, fordi de ikke bliver set," siger Bettina Poulsen, der er leder af Barnets Blå Hus i Aalborg.

Barnets Blå Hus er Blå Kors’ behandlingstilbud for børn fra 0 til 13 år, og deres familier, fra hjem med stof- eller alkoholmisbrug. I Barnets Blå Hus møder børnene andre børn i samme situation.

Kan ikke fjerne de dårlige minder

Følelsen af ensomhed er et generelt problem for børn, der vokser op i familier med stof- eller alkoholmisbrug. En følelse, der kun bliver forstærket i julen.

Bl.a. derfor har Barnets Blå Hus Frederikshavn juletræsfest den 28. december med sang, lege, julemad og en hel masse hygge.

”Vi vil gerne give familierne et sted, hvor julen kan få nye rammer. Vi kan ikke fjerne alle de dårlige minder, men vi kan være med til at skabe nye minder i familierne. Derfor er det vigtigt for os, at både børn, forældre, søskende og bedsteforældre kan fejre julen sammen,” siger Irene Lerche.

Julefesten er for de familier, som allerede kommer i huset.

”Men alle er altid velkomne til at ringe til os,” understreger Irene Lerche.

Der er i alt fem Barnets Blå Hus-afdelinger rundt i landet. Når det er muligt, et det ikke kun barnet, der får hjælp, men hele eller dele af familien. Forældre får hjælp til forældrerollen og familielivet. At hjælpe hele familien er nemlig den bedste vej til at skabe nye muligheder.

Man kan finde kontaktoplysninger for hver afdeling på barnetsblaahus.dk eller på Facebook. Man kan også altid ringe til Blå Kors’ alkoholrådgivning (også som pårørende) på 70 100 130.

Kontaktinformation


Irene Lerche, leder Barnets Blå Hus Frederikshavn, 61 24 14 57

Christian Bjerre, generalsekretær Blå Kors, 29 68 96 67

……

 

 

AFSAVN:

Undersøgelse: Danskerne er barske i deres syn på fattigdom

http://www.ugebreveta4.dk/undersoegelse-danskerne-er-barske-i-deres-syn-paa-fat_20684.aspx?shareAgID=0#

 

……

Fact-finding mission til Syrien – og hvor du kan finde resultaterne fremover

Posted on | Leave a comment

Jeg var i Syrien i 10 dage, fra 5-15. december 2016.

https://janoberg.me/2016/12/21/fact-finding-mission-til-syrien-og-hvor-du-kan-finde-resultaterne-fremover/

 

….

 

Dansk Flygtningehjælp Akut hjælp til civile i Irak og Syrien http://www.anpdm.com/newsletterweb/44475045794347584372404359/41415D40734141594675414B5F4671

Sene men gode konstruktive julegaveideer:

 

Køb gerne bogen "International konfliktløsning" på forlaget Samfundslitteratur

http://samfundslitteratur.dk/bog/international-konfliktl%C3%B8sning    

 

What Can Peace Movements Do? Af Jørgen Johansen

Se: http://www.adlibris.com/no/bok/what-can-peace-movements-do-9789188061126

 

George Kent:​CARING ABOUT HUNGER
http://www.adlibris.com/se/bok/caring-about-hunger-9789188061157

 

Gene Sharp: Hur ickevåldskamp fungerar http://bokforlagetkorpen.se/wp/?p=2589

Ny banebrytende bok om ikkevold:

Motståndets Sociologi av Stellan Vinthagen.

Johan Galtung skrev om boken:

Denne fantastiske studie kommer til å blir den sentrale boken for denne generasjonen.  http://irenepublishing.com/

På barrikaderne for fred – inspirerende historier om ikkevold

af Majken Jul Sørensen

køb:  http://aldrigmerekrig.dk/kontor/index.htm

 

http://irenepublishing.com/?page_id=298

 

 

Del og videresend gerne

 

Og tak til alle jer som har holdt ud at modtage og dele års dette horrible sager men heldigvis også konstruktive ord og kampagner med mig. OG som bevarer håbet om en bedre fremtid for alle verdens mennesker med behov herfor.

Glædelig jul og godt nytår

Arne Hansen (på Facebook Arne Nielsen Hansen)

--

Med venlig hilsen

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn Danmark,

Tlf.(+45)98425542, mobil (+45)30420818, post@arnehansen.net,

www.arnehansen.net, www.arnehansen.net/dialog , www.fmef.dk

http://da-dk.facebook.com/arne.n.hansen

Like gerne https://www.facebook.com/Dialogpaafrederikshavnlokalradio

http://avisen.dk/blogs/arnehansen/default.aspx

Like gerne https://www.facebook.com/aldrigmerekrig

https://twitter.com/arnenhansen

 

Køb gerne bogen "International konfliktløsning" på forlaget Samfundslitteratur

http://samfundslitteratur.dk/bog/international-konfliktl%C3%B8sning    

 

 

 

http://us8.campaign-archive1.com/?u=cdb675b8c1d6ec49f4edcc95a&id=cb2565c335&e=6fa9d568f6

 

 

Tilbage til forsiden