Først d. 15.09.10 og nu Den 24-09-2010 20:21 med sparekassen Thys registreringsnr. 9090

 ulrich.vf@privat.dk skrev:

 

Landsindsamling til støtte for Ageleh Mahmoodis forbliven i Danmark hos mand og barn

 

Rafiullah Qorbani Kom i 2001 som flygtning til Danmark fra Afghanistan sammen med sin mor og søster. Rafiullah der af natur er en driftig mand, gav sig straks til at lære dansk, og etablere en forretning, for at blive selvforsørgende. Det blev til 2 minimarkeder og et pizzeria hvoraf de to i dag er afhændet, så forsørgelsesgrundlaget nu kun beror på Pamir Marked Vestergade i Thisted, hvor familien bor på1.sal over forretningen!

 

Da Rafiullah nu havde lagt det økonomiske og sproglige fundament for en ny og tryg tilværelse i Danmark, syntes han at det var tiden at gifte sig og stifte familie. Derfor rejser han til Iran i 2003 for at gifte sig med Ageleh Mahmoodi som flygtede med sin familie fra Afghanistan til Iran da hun var bare 3 år. Parret bosætter sig i Nykøbing/ Mors og driver sammen de tre forretninger. Udover arbejdet bliver der dog også tid til kærligheden, og frugten af denne udmønter sig i sønnen Yusef Qorbanis fødsel 05 06 2008.  Rafiullah  Qorbani opnår i 2010 Dansk Statsborgerskab!

 

Nu skulle man så tro at alt tegnede sig lyst og godt for den lille familie i Thisted, så de efter års slidsomt arbejde med integration, sprog og selvforsørgelse kunne få lov at nyde frugten af deres arbejde, og sammen få en tryg og lykkelig tilværelse i deres nye land, men i 2010 brast drømmen - om en tryg og lykkelig tilværelse i Velfærdsstaten Danmark - da  Udlændingeservice pr. brev meddelte familien at Ageleh Mahmoodi grundet loven om tilknytningskrav stod til udvisning af Danmark til Afghanistan hvorfra hun som skrevet flygtede fra til Iran som 3 årig!

 

Da jeg finder Udlændingesservices fortolkning af loven om tilknytningskrav - usædvanlig firkantet, stram og helt blotlagt for medmenneskelige hensyn – har jeg anbefalet Rafiullah at søge kompetent advokatbistand, og udover den lokale advokat han først har benyttet sig af er han nu i kontakt med Farhad Nikmaram i Asylret, men som Rafiullah siger skal alle advokater jo lønnes, og da han allerede har en advokatregning på 30.000 kr. kan det godt være økonomisk belastende, selv for en ihærdig selvstændig forretningsdrivende!

 

Derfor har jeg med Rariullahs samtykke besluttet at starte denne landsdækkende indsamling, og Rafiullah har i den forbindelse åbnet en konto i Sparekassen Thy med det  formål at samle så mange penge ind at familien bliver holdt økonomisk skadefri og forhåbentlig med den rette advokatbistand kan forblive samlet her i Danmark! Dit evt. bidrag kan indbetales til Sparekassen Thy Thisted på Kontonr. 0001958984 Reg. Nr. 9090

 

Mit håb er at vi sammen ved at give efter evne kan hjælpe den lille familie, så de kan blive sammen i en tryg og sikker hverdag, og i det mindste forsikre dem om at der findes et andet Danmark end det, det nuværende folketingsflertal repræsentere!

 

De venligste bedsteforældre hilsner i håbet om en vellykket landsdækkende Mahmoodi indsamling! Jens Ulrich Eriksen Langebeksvej 85 Skjoldborg Thy 7700 Thisted talsmand for netværket Bedsteforældre For Asyl Thy/Mors

 

 

 

 

Tilbage til forsiden