D. 30.03.07

Støttearrangement  for afviste irakiske asylansøgere

på Københavns Rådhusplads lørdag den 21. april kl. 12.00

 

Niels Hausgaard, Jesper Klein, Lone Hertz, Tom McEwan, Therese Glahn, Tobias Trier, Die Dumme Dänen, Nanna Lüders, Kenn Lending m.fl.

Talere: Morten Kjærum, institut for menneskerettigheder, Dina Yafasova, forfatter til ”Dagbog fra Sandholm”, Irakiske asylansøgere,…

 

Irakerne fortjener en menneskelig behandling
For øjnene af os alle sidder knap 600 afviste irakiske asylansøgere og visner på danske asylcentre. De har gennemsnitligt opholdt sig på centrene i 5 år. Irakerne – børnefamilier, enker og gamle mennesker - tør ikke vende tilbage til et Irak, hvor vold, drab og risiko for vilkårlige tilbageholdelser og tortur er en uhyggelig del af dagligdagen. De irakiske myndigheder nægter at modtage irakere, der udsendes tvangsmæssigt. Alligevel insisterer Danmark på, at disse mennesker skal sendes tilbage - og at de skal blive boende i asylcentrene, indtil de kan udsendes.

 

Irak er stadig langt fra et sikkert land. Vi må og skal tilbyde flygtningene håb om en bedre tilværelse. Det understreges også af FN/UNHCR, der opfordrer de europæiske lande til at give irakiske flygtninge opholdstilladelse under en eller anden form. Det mindste, de danske myndigheder kan gøre, er at give disse mennesker en midlertidig opholdstilladelse.

Uanset hvad man mener om udlændingepolitik, opfordrer vi til, at man i medmenneskelighedens navn bakker op om denne sag. Risikoen ved at sende irakerne tilbage til et land i borgerkrig, hvor hundredtusindvis af indbyggere
er flygtet på grund af etnisk udrensning, vold og dødstrusler, bør veje tungere end alt andet.


Vi opfordrer alle folketingspolitikere til, uanset partitilhørsforhold, at lade hensynet til det enkelte menneske komme først i denne sag.


Underskrevet af "Initiativet til støtte for afviste irakiske asylansøgere"

Thyge Enevoldsen, præst, initiativtager til Hellig 3 Konger for Irakflygtninge i Hillerød d.6/1-07, Bent Dahl Jensen, freelance-journalist og medforfatter på ’Irak-rapporten’ fra Københavns Stiftsudvalg for Etniske Minoriteter, 2006, Michael Johnson, stud./RUC/ Frit Forum Roskilde, Henning Stieper, Ingeniør, mangeårig erfaring med kirkeligt flygtningearbejde samt netværksgrupper for integration, Birgitte Stieper, cand.scient.soc., projektassistent i Dansk Missionsråds Udvikl.afd., Mette Bergenser, stud./Kbh.Uni., Mikkel Rosenberg, skuespiller, Henrik Flensted, projektleder, Ruben Engelhardt, folkeskolelærer, koordinator. Website: www.afvisteirakere.dk Mail til gruppen: Ruben@hjortegaarden.dk

 

Arrangementet er stadig i udvikling og støttes til dato af: Brandbjerg Netværket www.brandbjergnetvaerket.dk , Rehabiliterings –og Forskningscentret for Torturofre www.rct.dk , Menneskerettighedsgruppen under Danske Kirkers Råd www.danskekirkersraad.dk , Dansk Missionsråd www.dmr.org .

Bidrag til støtte af arrangementet modtages med stor tak på: kontonr. : 0146 6879 398 868

 

 

(Fælles-mail til kirkeligt netværk)

 

 Kære  dig  

 

Irakerne i de danske asylcentre har  meget  brug for din støtte lige nu   !

For at fastholde offentlighedens og politikernes opmærksomhed på de afviste irakiske asylansøgeres situation, så har vi planlagt et stort støttearrangement for irakerne på Københavns Rådhusplads lørdag d. 21/4 kl.12.  Som du kan se nedenfor, så har flere kunstnere sagt ja til at medvirke gratis. Men der er stadig meget store udgifter forbundet med arrangementet - til scene, lyd og storskærm - udgifter, som vi selv i initiativgruppen hænger på.  Storskærmen vil vi så gerne ha´ råd til bl.a. for at kunne vise billeder/film fra flygtningenes hverdag. Scene og lyd koster 50.000 kr. +    -   og storskærm koster 18.000 ex. moms, hvilket er et godt tilbud...  Vi håber på at få frivillige teknikere. Ellers blir´ det dyrere.

 

Initiativgruppen er startet i det kirkelige miljø - men vi har valgt at gøre det mere bredt og indbyde alle gode kræfter omkring denne sag. På vedhæftede støtteerklæring kan det ses, hvem der er med.

Vi er godt klar over, at støttearrangementet er en stor satsning. Men vi har fået de irakiske flygtninge og deres sag så tæt ind på livet, så vi kan ikke lade være. Og vi handler i tillid til, at mange mennesker - også i kirkerne rundt om i landet har fået nød for de irakiske flygtninge og vil bære med. Ca. 100 af disse flygtninge er kristne.

 

Helt konkret ber´ vi om din hjælp gennem indbetaling af et beløb på vores konto.

Bidrag til støtte af arrangementet modtages med stor tak på: kontonr. : 0146 6879 398 868

 

Lige nu er vi i en kritisk fase, hvor lyd- og scene- og storskærms-firmaer jo vil ha´ penge og bindende aftaler på plads. Derfor haster det med hjælp.

 

I går fik vi støtte fra nogle lokale Hillerødfolk fra 3 F - faktisk 7.415 kr. Dejligt !

Men der er endnu langt op til 80.000 kr. Og indenfor den kommende uge skal der bl.a. tages beslutning om storskærm.

 

Derfor ber´ vi altså lige nu om hjælp. 

 

Venlig hilsen

 

Thyge Enevoldsen, Hillerød

sognepræst og med i initiativgruppen. 

 

Se    www.afvisteirakere.dk