060497 Arne Hansen:

Usikkerheden for udviste tamiler på Sri Lanka undertrykkes af ministeren.

Indenrigsminister Birte Weiss skønmaler den usikre virkelighed for de tamilske asylsøgere, for at hun kan fortsætte udvisningen. At være i overensstemmelse med andre europæiske lande, som fører den samme menneskerettighedskrænkende politik, betyder åbenbart mere for den danske regering, end at lade usikkerheden komme de truede og bange til gode, ved at respektere de mange rapporter fra anerkendte, regeringsuafhængige menneskerets- og flygtningeorganisationer.

Den megen kritik af udtalelserne fra UNHCR, FN's højkommissariat for flygtninge, som vi i øjeblikket ser som et gennemgående træk ved de uafhængige rapporter, har jeg bemærket gentagne gange i løbet af de sidste mange år. Ja, helt tilbage i forbindelse med Nin Hansens tamilsag (jvf Alex Frank Larsens bog Komplot mod folkestyret, 1992, s. 57: "...det dansk-britiske eksperthold kritiserede UNHCR for at underdrive problemerne og udtale sig alt for positivt om flygtningenes muligheder i Sri Lanka" og s. 58 "...små fremskridt blev hurtigt blæst op, mens store og langvarige problemer lettere gled i baggrunden").

Af væsentlige nye regeringsuafhængige rapporter kan nævnes Amnesty Internationals, 2 nye engelske rapporter fra det ansete engelske Refugee Council, og en anden menneskerettighedsgruppe (kontakt Dorrit Bruselius tlf 62217578). Og i december skrev Folkekirkens Nødhjælps eksperthjælper, dr. Karunyan Arul, et 4 sider notat.

Men i relation til medieomtalen af, at de udsendte danske embedsmænds nej til at udvise tamiler efter hjemkomsten, af ministeren/ministeriet blev manipuleret om til et ja til fortsat udvisnining - ja så vil jeg hermed tillade mig at henlede opmærksomheden på en helt ny norsk rapport om udvisningerne til Sri Lanka dateret d. 21.03.97. Jeg gør det, fordi de samme problematikker langt hen ad vejen kan være relevante også for vurderingen af den danske udvisningspolitik - både mht. vurderingen af situationen på Sri Lanka for udviste asylsøgere, og til vurdering af, om det forudgående asylbehandlingsgrundlag kan bære.

Rapporten hedder: Notat vedr. behandlingen af tamilske asylansøkere, og er udarbejdet under ledelse af Bernt Hauge fra Rådgivningsgruppa i Trondheim(tlf. 004773941972). Den er på 29 sider og lagt ind på denne internetadresse.

Her følger rapportens konklusion:


BERNT HAUGE
PROSJEKTLEDER - HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID
Trondheim, 21.03.97
RÅDGIVNINGSGRUPPA
VED STYRELEDER RAGNHILD SØDAHL

NOTAT
VEDRØRENDE BEHANDLINGEN AV TAMILSKE ASYLSØKEREKONKLUSJON
Den norske behandlingen av tamilske asylsøkere er ikke klok. Den er heller ikke betryggende. Jeg stiller i dette notatet spørsmålstegn ved om den er korrekt. Dette gjelder mer enn det spørsmålet som har vært diskutert i media, om det er trygtå sende tamiler tilbake til regjeringskontrollerte områder i sør, les Colombo. Det gjelder hele behandlingsprosedyren. Etter min vurdering bør kreves: - Midlertidig stopp på all retur av tamilske flyktninger. - Gjennomgang av praksis av uavhengig instans. Herunder klargjøring av kriterier. - Utnevnelse av en uavhengig kommisjon, eventuelt en parlamentarikerdelegasjon, til å vurdere forholdene på Sri Lanka. Herunder må vurderes prinsippet om sikre soner, og spesielt om det å sende personer som oppfattes som knyttet til den ene part i en krig til beskyttelse av den andre part. Videre bør stimuleres til at tamilske asylsøkere organiserer seg, gjerne i samarbeid med et norsk støtteapparat, og i den forbindelse kreve - - Respekt for gruppen/organisasjonen som en part å forhandle med. (Kfr FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 22) Videre bør tas opp mellom tamilske organisasjoner, spesielt representanter for asylsøkerne, norske myndigheter og bistands- og støtteorganisasjoner, et samarbeid om et program for forberedelse av gjenoppbygging av de ødelagte tamilske områdene på Sri Lanka, en medvirkning til å bygge freden. </PLAINTEXT> <BR><HR><BR> I øvrigt vil jeg især henvise til den engelske Refugee Council-rapport: <I>Protection denied</I> fra februar som bl.a Dansk Flygtningehjælp lægger vægt på - jvf. også omtale i Politiken d. 18 og 19/2 - ellers er adressen:<BR> <a href="http://www.gn.apc.org/refugeecounciluk/">(British) Refugee Council</A><BR>The Sri Lanka Project<BR>3 Bondway<BR> London SW8 1SJ<BR>- Tel: 0171 820 3000<BR>- Fax: 0171 582 9929<BR>- Email: <a href="mailto:refcounciluk@gn.apc.org">refcounciluk@gn.apc.org</a> <BR> <BR> Refugee Council-rapporten: <I>Protection denied</I> har Nirmalan scanned så den stadig er autentisk og lagt den på <a href="http://www.stud.ntnu.no/~nirmalas/tamils.html">denne adresse</A>. Nirmalan Selvarajah har også <a href="http://www.stud.ntnu.no/~nirmalas/">en internet hjemmeside</A>, der er værd at gæste og med links til Sri Lanka. Nirmalan Selvarajah<BR> - Tlf: 73889518, mobiltlf: 90944964<BR> - Email: <a href="mailto:nirmalas@stud.ntnu.no">nirmalas@stud.ntnu.no</a> <BR> <BR> Ønsker man kontakt til et par af de tamilske udvisningstruede flygtninge, så kan man sidst på dagen træffe Pancharajah Thambipillai på tlf 75332923.<BR> - ifølge Pancharajah har en engelsk domstol underkendt de engelske regeringsmyndigheders udvisning af en tamil, som regeringen havde begrundet med, at UNHCR ikke frårådede udsendelser. Domstolen mente, at den udvisningstruede tamils sikkerhed i Colombo og Sri Lanka ikke kunne garanteres.<BR> <BR><BR> Iøvrigt vedr. situationen kan man også kontakte Selvakumar på tlf/fax 97125593<BR> <BR> Af en skrivelse fra Udenrigsministeriets faste mission i Geneve (Karen Skipper) dateret d. 20/2 97 fremgår, at UNHCR godt ville give en udtalelse om den situation, som den engelske Refugee Council-rapport beskriver, selvom UNHCR ikke havde læst rapporten! som ellers lå på UNHCRs skrivebord. <BR><BR> Ministeren bruger da også (i sit svar på et spørgsmål af 18-19/2 fra Anne Baastrup) med stor vægt UNHCRs påstand om "at situationen var uændret" til en afvisning af den RC-rapport som den UNHCR-ansvarlige altså ikke engang har gjort sig den ulejlighed at læse først (hvilket Indenrigsministeriet kunne læse i Udenrigsministeriets papir)!!!<BR> <BR> Der har siden været en tamilsk demonstration i Geneve overfor UNHCR med ca 10000 deltagere og med tale af den fra alle sider højtrespekterede advokat Kumar Ponnambalam. En dansk kvinde, Dorrit Bruselius (tlf. 62217578), deltog. Hun hjembragte en ny, grundig rapport på 150 sider, lavet af en engelsk menneskerettighedsorganisation.<BR> <BR> Der kom før jul en 4 siders velstruktureret rapport af dr.Karnyan Arul (som Folkekirkens Nødhjælps asienskontor havde henvist til). Den har imidlertid aldrig har været omtalt i medierne.!<BR> <BR> Og d. 30. januar udgav US Department of State's menneskerettighedsafdeling en rapport om Sri Lanka<BR> <BR> <I><B>Arne Hansen</B></I><BR> <BR> <H5> Alle er velkomne til at give kommentarer og at spørge via<BR> - min emailadresse <a href="mailto:arnehans@post3.tele.dk">arnehans@post3.tele.dk</a><BR> - telefon: 98 42 55 42<BR> - brev: Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn.<BR> </H5> </BODY></HTML>