Til debatredaktionen D. 1.02.98 af Arne Hansen

Nordmanden Bernt Hauge sultestrejker nu på 19. dag for at redde udvisningstruede tamiler og for fred på Sri Lanka.

Jeg opfordrer alle til hurtigt at indsende erklæringer om støtte til Bernt Hauges sultestrejke, der har til formål at vække den norske regerings og folkets samvittighed overfor de mange udvisningstruede og psykisk traumatiserede tamilske asylsøgere og få regeringen til at arbejde aktivt for en bæredygtig og retfærdig fred på Sri Lanka.

Når jeg straks viderebringer en opfordring jeg lige har fået fra bekendte i Norge, så er det fordi jeg kender Bernt Hauge fra hans arbejde som frivillig med at hjælpe nødstedte tamiler, som frygter for afslag og udvisning til en usikker situation på Sri Lanka, hvor de risikerer deres liv på grund af den asylafvisnings- og udvisningspolitik som Norge, Danmark og mange andre europæiske regeringer fører - og måske kynisk koordinerer!

Så behjertede folk i Danmark og andre europæiske lande bør slutte op om den fælles sag , som Bernt Hauge nu har sultestrejket for i 18 dage !

Bernt Hauge rejste i april maj 1997 selv til Sri Lanka og undersøgte forholdene - og vel at mærke ikke kun i Colombo som regeringsdelegationer plejer at nøjes med. Efter hjemkomsten skrev Bernt Hauge rapporten "Trygt? Nei!" om sin forskning på de steder afviste ville blive sendt tilbage til i Colombo og i krigsområderne mod nordøst på Sri Lanka .

Den nu sultestrejkende Bernt Hauges rapport kan hentes på internet-adressen http://login.icenet.no/~antal/s_extra.html

Men allerede i marts 1997 udgav Bernt Hauge sin grundige veldokumenterede rapport: Notat vedr. behandlingen af tamilske asylansøkere (i Norge). Så Bernt Hauge er en mand, der har taget den moralske konsekvens af sin indhøstede viden og sat sit eget liv på spil for at redde andres liv igennem et desperat forsøg på at vække både myndighederne og folk af deres blinde ligegyldighed , bekvemme uvidenhed og foregivne magtesløshed !

Bernt Hauge mener, at den norske regering og også andre regeringer i lang tid har forsømt at bruge deres parts-forbindelser til at fremme fredsforhandlinger med udgangspunkt i befolkningsgruppernes langsigtede fællesinteresse i at undgå krig og undertrykkelse og samarbejde om en positiv fred med plads til alle som vindere. Det er en lige så væsentlig grund til at slutte op om Bernt Hauges aktion for at få politikere til at handle konstruktivt for en fjernelse af årsagerne til at mennesker flygter.

Bernt Hauge har nu allerede sultestrejket 19 dage hvor længe behøver han at fortsætte ?.

Jeg vil opfordre til straks at sende ham støtteerklæringer til adressen:

Bernt Hauge

Raadgivningsgruppa i Trondheim

Prinsensgate 44, 7011 Trondheim, Norge

Tlf 0047 73 52 30 05

Fax: 0047 73529386Og samtidig at støtte sultestrejkens formål ved at sende dine krav til den norske regerings politik til de hovedansvarlige:

Statsminister Kjell Magne Bondevik

Akersgate 42, Postbox 8001 Dep., 0030 Oslo, Norge

E-mail: postmottak@smk.dep.telemax.no

Tlf: 0047 22 24 40 00

Fax: 0047 22 24 95 00

Justitsminister Aud Inger Aure

Postbox 8005, Dep. 0030 Oslo, Norge

E-mail: aud-inger.aure@jd.dep.telemax.no

Tlf 0047 22 24 51 00.

Fax: 0047 22 24 95 40

>

Med venlig hilsen

Arne Hansen, medlem af Landsforeningen af Danske Flygtningevenner,

Sønderjyllands Alle 35, 9900 Frederikshavn , epost arnehans@post3.tele.dk

Internet: http://home3.inet.tele.dk/arnehans