Statsminister Kjell Magne Bondevik 4. februar 1998

Akersgate 42

Postboks 8001 Dep.,

0030 Oslo

Norge

Fax. 0047 22 24 95 00, lait 2 sider inci. denne.

Vedr. Asylafvisning og udvisning af tamiler.

Hr. Bondevik.

Du har ansvar for gennemførelse af foranstaltninger, som ikke stemmer med det kristelige grundlag for samfundet, og heller ikke kan forenes med de internationale forpligtelser, landet har ifølge FNkonventioner om flygtninge,

At disse foranstaltninger afspejler generelle stramninger i andre, europæiske lande, fritager dig ikke for ansvaret. Fremtiden vil se med undren og foragt på det, vi nu er vidne til.

En dag vil modige politikere stå frem og stoppe den umenneskelige behandlig af flygtninge. Mennesker vil derefter vende sig i foragt mod de, som lod fremmedfjendske og selvtilstrækkelige motiver styre lovginingen alene med det formål at bevare den ulige velstandsfordeling i verden til gavn for de rige lande. Måske vil det ske inden ulighederne i verden fører til nye krige? Måske vil du være med blandt de første, som turde sige nej til den nye fascisme i Europa? Måske vil Bernt Hauge's sultestrejke få dig til at påtage dig dit ansvar nu?

Bernt Hauge's liv er næppe truet, endnu. Men der er mange andres liv, som er truet. Du har et medansvar for disse menneskers liv, selvom du måske ikke vil se det i øjnene. "Hvad du har gjort mod en af disse mine mindste små, har du gjort imod mig", sagde Jesus. Hvad er det du gør, Hr. Bondevik?

Venlig hilsen


Erik Lau Christensen


Bilag: Artikel fra INFORMATION, d. 4. februar 1998 af Arne Hansen: Skriv til Aure og Bondevik.