Artikel af journalist niels Rohleder klippet fra dagbladet Information d. 9.03.98:

Færre søger asyl i Danmark

Flere søger asyl i Holland, Sverige, Finland og Norge, mens antallet herhjemme

er faldende. Det anfægter dog ikke Venstres ordfører Birthe RØnn Hombech. Hun »er ligeglad med tallene«

Af NIELS ROHLEDER

Færre søger - og får - asyl i Danmark. I forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, skete der i Danmark det mest markante fald i antallet af asylansøgere fra 1996 til 1997.

Det viser et opslag i Udlændingestyrelsens årsberetning for 1997, hvor antallet af spontane asylansøgere i Danmark er sammenlignet med tal fra nabolandene.

Også tallet for, hvor mange der fik asyl, faldt fra 1996 til 1997.

Danmark fik fra 1996 til 1997 13 procent færre spontane asylansøgere. Tallet faldt fra 5.893 til 5.100. Også i Tyskland faldt tallet - omend ikke så kraftigt - med 9 procent.

I Norge, Holland, Sverige og Finland er tallet fra 1996 til 1997 steget med tocifrede procenttal. I Sverige med 60 procent.

Færre får lov at blive

Der er også sket en nedgang i antallet af opholdstilladelser efter udlændingelovens asylregler. 21 procent færre fik asyl i 1997 end i 1996 - i absolutte tal et fald fra 5.639 til 4.427 personer.

For udlændingelovens to undtagelsesbestemmelser, der giver Indenrigsministeriet mulighed for i særlige tilfælde at give opholdstilladelser, er faldet endnu mere markant. Brugen af udlændinge-gelovens paragraf 9, stk. 2, nr. 2 (»væsentlige hensyn af humanitær karakterer) er faldet fra 70 til 17 personer - et fald 76 procent.

Paragraf 9, stk. 2, nr. 4 (»ganske særlige grunde«) blev i 1996 brugt til at give 212 personer opholdstilladelse. I 1997 faldt tallet til 68 personer - 68 procent færre.

Vinduespynt

Stramninger i udlændingepolitikken er et centralt element i Venstres valgkamp. I partiets valgudsendelse på DR1 i torsdags sagde statsministerkandidat Uffe Ellemann-Jensen blandt andet:

»Vi ser, regeringen påstår, at den vil stramme udlændingepolitikken. Men bortset fra, at de har skiftet en minister ud, jamen så er det det rene vinduespynt. Der skal simpelt hen en ny regering til. En ny regering, der har modet og viljen til at forhindre, at Danmark bliver ved med at tiltrække flere flygtninge end så mange andre lande.«

Information forsøgte søndag at foreligge tallene fra Udlændingestyrelsen for Venstres udlændingeordfører Birthe RØnn Hornbech.

Men de faldende gør ikke det store indtryk.

»Du vil aldrig kunne diskutere tal med mig. For mig er livet for kort til det. Jeg er sådan set ligeglad. Jeg er optaget af principperne og af, at vi i dag ikke kan værge os over for en massetilstrømning,« siger hun.