Frederikshavn d. 20.06.98

Om igen med integrationslovgivning.


På opslagstavlen i Frederikshavn Multietniske Forening hænger der stadigvæk et gulnet opslag helt tilbage fra d. 24. oktober 1997. Det har overskriften "Jeg kan blive så gal" og er skrevet af journalist Erik Valeur, som reaktion på "en umådelig mængde uigennemtænkt lort, der vælter ud af nyhedsudsendelserne i disse uger - om de såkaldte fremmede". Når opslaget som det eneste har overlevet alle oprydninger, skyldes det sikkert, at artiklen satte ord på de følelser, som de etniske minoriteter måtte føle som forsvarsløse ofre for mediehetzen.

Imidlertid viser en ny meningsmåling nu det glædelige, at den modvilje mod indvandrere og flygtninge, som mediehetzen skabte, nu igen er stærkt på retur og er blevet afløst af positive holdninger. - Altså må det folketingsflertal, der i efteråret blev skræmt fra vid og sans af Dansk Folkepartis fremgang, og som følge deraf stadig er parat til at lovgive i strid med FN´ antidiskrimminationsparagraffer - i håb om at kunne stille den oppiskede stemning imod flygtninge tilfreds. - så nu være håbløst i modstrid med befolkningen. Heldigvis er der da også nu tegn på at De radikale er ved at besinde sig.

Regeringens nuværende integrationslov-forslag er falsk varebetegnelse. Det kræver tværtimod flygtningenes ensidige tilpasning til danskerne på socialt diskriminerende og menneskerettighedskrænkende vilkår, hvilket jo også er påpeget igennem den nylige protest fra 28 folkelige organisationer.

Det er nu på tide at erkende at en vellykket integrationsproces må bygge på gensidighed med accept af de forskellige kulturer som ligeværdige i den nødvendige dialog mellem flertallet og de etniske mindretal om udvikling af regler der kan fremme samvirke og etnisk ligestilling i Danmark til fælles bedste.

Jævnfør den positive meningsmåling, så må det nu være tiden at begynde på en frisk med udgangspunkt i den betænkning som det ministerielle integrationsudvalg kom med i maj 1997.

Arne Hansen, medlem af Danske Flygtningevenner.

Sønderjyllands Alle 35, Frederikshavn