Udlændingestyrelsens asylsagsbehandling kritiseres af advokat Niels Henrik Christensen og FlygtningenævnetSTYRELSEN KRÆNKER ASYLSØGERE

Dato: 04.07.1998,

Skribent: Torben K. Andersen og Søren Reinau

Udlændingestyrelsens begrundelser for ikke at give asyl til udlændinge

er ofte krænkende, mener kilder i Flygtningenævnet. Også advokater

kritiserer sagsbehandlingen. Styrelsen afviser anklagen.

Udlændingestyrelsen bliver nu mødt af ny harsk kritik. Både

Flygtningenævnet og flere

advokater med speciale i udlændingeret kritiserer styrelsen for

sagsbehandlingen af

asylsøgere. Kilder i Flygtningenævnet oplyser, at styrelsens

begrundelser for at give

afslag på asyl ofte er kritisable. 'Kvaliteten er meget svingende. Når

styrelsen skal

begrunde, at en person ikke er troværdig, anvender den ofte unødvendigt

krænkende

formuleringer, som der slet ikke er belæg for. Styrelsen skal udtrykke

sig med distance

og objektivt,' siger en kilde i nævnet og tilføjer: 'Man kan undre sig

over, at folk i den

centrale administration lægger navn til sådanne begrundelser.'

Flygtningenævnet er den

højeste instans på området. Hvis en ansøger får afslag på asyl af

Udlændingestyrelsen,

kan vedkommende klage til Flygtningenævnet for at få vurderet sin sag

på ny.

Unge jurister

Udlændingestyrelsen overtog 1. januar 1996 opgaven med at interviewe

nyankomne

asylsøgere. Tidligere stod politiet for afhøringerne. Nu foretager

jurister i styrelsen

disse samtaler, og de har derfor fået et kursus i interview-teknik. Men

det er som regel

meget unge folk uden den store erfaring. 'Det er fint, at styrelsen

står for samtalerne og

ikke politiet. Det har betydet en meget mere civil behandling,' siger

advokat Niels

Henrik Christensen, som har undervist i udlændingeret i otte år og

været advokat for

asylsøgere fra over 60 lande. 'Men det sker alt for ofte, at

sagsbehandlingen er for

ringe. Afslaget på asyl er ofte det rene vås. Interviewene bærer præg

af at være

foretaget af folk, der ikke har den fornødne erfaring i at afhøre

udlændinge og heller

ikke har den nødvendige ekspertise inden for de områder, de burde være

specialister i,'

siger Niels Henrik Christensen. Advokaten retter også en skarp kritik

mod de tolke,

som styrelsen benytter til at oversætte de særlige asylskemaer.

Skemaer, som

asylsøgerne skal udfylde på deres eget sprog. 'Der foregår en sjusket

behandling.

Styrelsen kan ikke være uvidende om, at der er fejl i tolkningen af

asylskemaerne,'

siger Niels Henrik Christensen. Også advokat Gunnar Homann, der har

beskæftiget sig

med udlændingeret i en årrække og har ført sager for asylsøgere i

Flygtningenævnet,

mener, at sagsbehandlingen er blevet bedre, efter styrelsen overtog

opgaven fra politiet.

'Afgørelserne er generelt mere velbegrundede. Men styrelsen døjer under

at have

mange uerfarne medarbejdere, så evnen til at se de store linier går

undertiden tabt,'

siger han. Direktør i Udlændinge styrelsen Claes Nilas un drer sig over

kritikken.

'Hvis nogen i Flygt ninge nævnet mener, at vi kan gøre sags be hand

ling en bedre, er

vi til enhver tid parate til at tage en drøftelse med nævnets ledelse.

Men jeg har ikke hørt

det før i min tid som direktør,' siger Claes Nilas. Det er ikke en

kritik, I selv vil tage op

på jeres næste møde med nævnet? 'Det kan jeg ikke sige. Hvis nævnet

ønsker at tage

det op, er de mere end velkomne,' siger Claes Nilas.--

Address:

Kalvebod Brygge 35-37 Fax: +45 3318 4005 Sales

1595 Copenhagen V +45 3318 4006 Distribution

Denmark +45 3318 4001 Newsdesk

Telephone: +45 3318 4000 WWW: http://www.aktuelt.dk/