Frederikshavn d. 31.07.98

Uansvarlig udlicitering af umenneskelige udsmidninger

Jeg tillader mig hermed at gøre opmærksom på journalisten Chris de Stoops alarmerende oplysninger om tendenser til at udvisning af asylsøgere udliciteres så private firmaer kan tjene penge på at gøre det med brutale metoder, bl.a gennem brug af lejepolitisoldater, da jeg ikke har bemærket, at nedenomtalte bog af den belgiske journalist, har været omtalt eller fulgt op ?.

Selvom det ikke umiddelbart drejer sig om Danmark, så kan man jo godt et stykke ude i fremtiden forestille sig en regering der skal spare eller vil bruge flygtningeskrækken til at rette op på galluptallene ud fra argumentationen, at Danmark er nødt til at være mindst lige så brutal for at virke afskrækkende nok på potentielle uvelkomne flygtninge............... Altså drejer det sig om at få bremset sådanne tendenser på europæisk niveau i opløbet inden de bliver en norm i EU-landene.

Derfor vil jeg gerne om nogen kan fortælle mig om hvad realiteterne er og hvad der i givet fald gøres eller kan gøres for at hindre udbredelsen af denne umenneskelige og demokratisk set helt uansvarlige politik?

Med venlig hilsen

Arne Hansen.

Sønderjyllands Alle' 35, 9900 Fred.havn

-------------------------------------------------------

Klip scannet fra Dagbladet Arbejderen d. 16.07.98, dels fra forsiden og dels fra side 3

Private Firmaer smider flygtninge ud af EU

Private firmaer udfører deportationer af asylansøgere til lande, som er farlige at besøge for

embedsmænd

Deportationer af asylansøgere der nægtes opholdstilladelse i EU, er sat grundigt i system. Private firmaer har specialiseret sig i at sende flygtninge og andre asylsøgere tilbage til deres hjemlande.

Det afslører den belgiske journalist, Chris de Stoop, i en bog, der har vakt betydelig opsigt i den belgiske regering. Belgiens immigrationspolitik har været sat til høring efter de Stoops afsløringer om umenneskelig behandlinger af asylansøgere i de stadig flere asyIcentre i EU og ved deportationerne af dem.

Private firmaer bliver i stadig stigende grad brugt til at udføre deportationerne. De Stoop nævner blandt andet den tyske virksomhed Manager Travel Service, som udfører op til 12.000 deportationer om året.

Det rumænske firma Jaro Compagny har ansat tidligere bodyguards for Ceaucesco til at håndtere deporterede sigøjnere. De Stoop har interviewet James T. Budd fra Jaro Company, der kan fortælle, hvordan hans firma sørger for deportationer for den belgiske regering til lande, som er alt for farlige til, at belgiske embedsmand selv skal tage dertil. NL

Indland - Nyheder side 3

EU Fører krig mod asylsøgere

Belgisk journalist

afslører hemmelige

masseudvisninger og

deportationer af

asylsøgere i EU

Mennesker bliver fanget i pigtråd og derefter smidt i isolationscelle med sårene åbne. Forfølgelse af sigøjnere og organiseret deportation af dem. Ufattelig vold mod mennesker, der modsætter sig deportationer.

Der er ikke tale om krig. Og dog. EU fører en stadig hårdere kurs mod asylansøgere og flygtninge. Masseudvisninger og deportationer i stribevis af asylansøgere er blevet hverdagskost i EU.

EU-regeringernes antiimmigrationskampagne efterlader blodige spor over det ganske Europa for at hindre mennesker i nød i at få opholdstilladelse i EU.

EU har erklæret krig mod den "illegale immigration"

En bog skrevet af den belgiske journalist, Chris de Stoop, afslører, at EU fører en helt umenneskelig og til tider brutal immigrationspolitik. Bogen har vakt en sådan opsigt i Belgien, at den belgiske regering har sat sin immigrationspolitik til høring.

Tal viser, at der bliver foretaget flere og flere deportationer af asylansøgere. Fra 15.000 i 1990, 100.000 i 1993 til 200.000 i 1994 vurderer de Stoop. Stadig flere private firmaer har specialiseret sig i deportationer af asylansøgere.

I løbet af 1990'erne er utallige asylcentre dukket op. De Stoop opremser i bogen flere eksempler på asylcentre, som behandler asylansøgerne kummerligt og umenneskeligt.

Han fremdrager flere menneskeskæbner, som er blevet ofre med varige fysiske og ikke mindst psykiske

mén af behandlingen i asylcentrene og under deportationerne.

En af de disse skæbner er rumæneren Constantin Rudaru, der blev svært hjerneskadet, efter at hans mund havde været klæbet til med tape. Et tilfælde, der kan sammenlignes med Joy Cardener, der døde af en sådan behandling.

De Stoop nævner i forbindelse med deportationer af asylsøgere, at den vold, der følger med, undertiden er så intens, at selv politistyrker har klaget over den. Her henviser han til et memo, som det belgiske gendarmeri skrev, hvori de klagede over den vold som de så i Zavemtem-lufthavnen.

Heri står der: »Det er helt tydeligt, at der bruges megen undertrykkelse til deporteringen af de tusinder af mennesker, som ofte desperat vil modsætte sig deportationen". NL