Dagbladet Informations forside-leder d.14. august 1998 om UNHCR's

FN's Flygtningehøjkommissariats kritik af integrationsloven for at diskriminere og krænke FN's flygtningekonvention:

Thorkilds tunge pligt

THORKILD HAR GJORT sin pligt, Thorkild kan gå. Det er

den nemme udvej for Nyrup Rasmussen, efter at regeringen i

går blev kastet i ud en tillidskrise. Spørgsmålet er, om udvejen

er for nem.

Tillidskrisen er opstået, efter at FN's

Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har slået fast, at den

integrationslov, som regeringen hastede igennem inden

Folketingets sommerferie, er i strid med FN's konvention om

flygtninge.

Om denne uoverensstemmelse burde regeringen aldrig have

været i tvivl.

Som Højkommissariatet henviser til, lyder artikel 23 i

konventionen således:

»De kontraherende stater skal yde til flygtninge, der lovligt

opholder sig på deres territorium, den samme behandling med

hensyn til offentlig støtte og bistand, som de yder til deres

statsborgere.«

Højkommissariatet skriver om den såkaldte 'integrationsydelse':

»Uanset tre-årsbegræsningen af den periode, hvor den sociale

bistand er reduceret, betyder tyve procents forskellen, at

flygtninge ganske enkelt ikke bliver behandlet på samme måde

som statsborgere i den periode. UNHCR må derfor

konkludere, at den lavere sociale ydelse til flygtninge ikke er i

overensstemmelse med artikel 23 i 1951-konventionen.«

KONVENTIONSBRUDDET er ikke en nyhed for regeringen.

En række danske folkelige organisationer gjorde opmærksom

på det, da Thorkild Simonsen fremsatte lovforslaget. SF bad

allerede den 24. april i år ministeren om at forelægge

spørgsmålet for UNHCR. Ministeren syltede anmodningen til

15. juni. Da svarede han nej. Det er ikke Højkommissariatets

opgave at udtale sig om national lovgivning, sagde han.

I sit brev udtrykker UNHCR nu, at det faktisk ventede på, at

den danske regering skulle henvende sig om forslaget. Og den

20. juni udtalte vicehøjkommissær Søren Jessen-Petersen til

dette blad:

»Artikel 35 i flygtningekonventionen siger, at der er behov for

en overstatslig monitering af, at konventionen overholdes. Hvis

man vælger at ignorere, at artikel 35 eksisterer, er det

problematisk. Konventionen er ikke et tag-selv bord.«

Men Thorkild Simonsen ville ikke spørge. Tænkeligt fordi han

kendte svaret. Om ikke andet må embedsmænd have varskoet

ham - og regeringens ledende ministre - om det åbenlyse

problem. Men Thorkild Simonsen var af statsministeren kaldt

fra sit otium til at spille regeringens stærke mand over for

flygtninge. Nyrups manuskript til Simonsen var, at han skulle

stjæle Pia Kjærsgaards torden.

Og Thorkild tordner stadig. Hans kommentarer til

Højkommissariatets brev er opsigtsvækkende - måske nok på

en anden måde, end ministeren har forestillet sig. Det er ikke

småting, han fyrer af:

»Man kan ikke kassere, hvad Folketinget laver, på grundlag af,

hvad nogle få mennesker i Stockholm skriver.«

Til forhånelsen af FN-kontoret lægger Simonsen

mistænkeliggørelse: »Så vidt jeg ved, kender

UNHCR-kontoret i Stockholm ikke loven. Vi er ikke

orienteret om, at de har udbedt sig lovforslaget og

bemærkningerne.«

Ministeren synes her uopmærksom på, at disse sagsakter af

hans eget ministerium er lagt på Internettet. I øvrigt var de lagt

ved den klage, som de 22 danske organisationer indgav til

UNHCR.

Ekstra knald sætter Simonsen på ved at true

Højkommissariatet med at nedsætte det danske økonomiske

bidrag:

»Jeg vil spørge cheferne i Geneve, om det er en rimelig måde at

behandle et land på, som støtter dem meget.«

NYRUPS NEMME UDVEJ er som sagt at takke Thorkild

tidligere af. En regeringsrokade er under alle omstændigheder

forestående, fordi Birte Weiss skal ind i en eller anden slags

varme.

I statsministerens til overflod rådgivne strategitænkning kan

indgå at profilere regeringen på at ignorere FN.

Det flytter fokus over på den radikale regeringspartner.

Flygtningeordfører Henrik Svane har i sine kommentarer danset

samme pirouette, som han gjorde under lovforslagets

behandling i Folketinget.

Ufrivilligt komisk er hans formulering: »Men inden regeringen

bliver grebet af panik, må vi først have afklaret, hvem det er i

UNHCR, der har skrevet den juridiske vurdering. Det kan jo

være, det er en nyligt ansat, der ikke tegner hovedkontorets

holdning.« - En nyligt ansat, der ikke tegner hovedkontorets

holdning... Den beskrivelse kan det radikale bagland givetvis

have megen lyst til at sætte på Svane i det opgør, der forestår.

Men for Nyrup & Jelved er ofring af Simonsen og

nykoreografering af Svane ingen troværdig løsning. Dertil har

regeringstoppen vidst for meget.

'Og ved at nægte at høre UNHCR... tjah, fejet noget ind under

gulvtæppet.

dr