28.08.98 Politiken:

Srilankanere kan sendes hjem

ny dansk aftale om at sende flygtninge retur

Af Mona Samir Sørensen

Udenrigsminister Niels Helveg Petersen (R) har netop sat sin underskrift på en hjemsendelsesaftale mellem Danmark og Sri Lanka, som sikrer, at man fremover kan sende. afviste asylsøgere tilbage til Sri Lanka. . Til gengæld lover Sri Lanka at modtage sine udviste landsmand "'med sikkerhed og værdighed"'. Aftalen får både Amnesty International og Dansk Flygtningehjælp til at reagere skarpt.

Ifølge Amnesty International i London er aftalen dybt betænkelig. Tortur og vilkårlige arrestationer hører ifølge organisationen dagligdagen til på den borgerkrigshærgede Ø sydøst for Indien. . Landet er fortsat i undtagelsestilstand, og den 15 år lange borgerkrig mellem regeringsstyrkerne og de Tamilske Tigre skønnes at have kostet omkring 65.000 menneskeliv.,

Uanset aftalen må de danske myndigheder i hvert eneste tilfælde sikre sig, at de srilankanske myndigheder garanterer for, at en udvist person kan vende tilbage, siger forsker Ingrid Massage fra Amnesty i London, som har fulgt situationen i Sri Lanka i mere end 12 år. . Selvom hjemsendelsesaftalen formelt bærer udenrigsministerens underskrift, hører den i praksis under Indenrigsministeriets område. Og ifølge indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) er aftalen blot en konsolidering af den nuværende aftale mellem Danmark og Sri Lanka.

Hollandsk aftale

Indenrigsministeren henviser til, at aftalen ligner en hollandsk aftale. Dog går den danske aftale det skridt videre, at den også omfatter udviste personer, der nægter at forlade dansk jord frivilligt, fremgår det af et brev til Retsudvalget

Aftalen får også Dansk Flygtningehjælp til at løfte en advarende pegefinger.

- Situationen på Sri Lanka er alvorlig, og intet tyder på, at den bliver bedre foreløbig, siger afdelingschef Louise Holck.

'Hun beklager, at regeringen ikke har lavet en trepartsaftale med FNs Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) som tredjeparten.

Det fremgår dog af indenrigsministerens brev til Retsudvalget, at man har aftalt med UNHCR, at den fortsat skal have 'den passive overvågning af udsendelserne'. Sagt på jævnt dansk betyder det, ifølge Louise Holck, at FN-organisationen vil holde lidt Øje med, hvad der sker i Sri Lanka.

- Men UNHCRs rolle må ikke blive en sovepude for udlændingemyndighederne, siger Louise Holck, chef for Flygtningehjælpens asylafdeling.

Hun sigter til, at myndighederne kan føle sig fristet til at give afslag på asyl til personer, som ellers opfylder kravene, alene fordi man læner sig op af UNHCRs tilstedeværelse i Sri Lanka.

Asylsøgerne fra Sri Lanka tegner sig for en beskeden del af det samlede antal udlændinge, det banker på Danmarks dør. I 1997 fandt 191 srilankanere vej til Danmark. 31 af dem fik asyl. Resten har enten allerede forladt Danmark eller venter på at blive fulgt til dørs af Rigspolitiets afdeling E, som sørger for selve udrejsen.