Politiken d. 3.09.98

EU-forslag vil stoppe flygtninge

Formandslandet Østrig foreslår et kontroversielt opgør med både EU-traktat og FN's Flygtningekonvention.

Af Jens Bostrup

Østrig foreslår - som formand for de 15 EU-lande - nve og hidtil uhørte metoder til at standse flygtninge og indvandrere.

Blandt de mest kontroversielle forslag er et brud med FNs Flygtningekonvention, som giver flygtninge krav på beskyttelse. EU-formanden lægger op til. at flygtninge skal være afhængige af et "politisk tilbud" fra modtagerlandet. Det vil kræve en helt ny europæisk flygtningekonvention, som udbygger, ændrer eller erstatter FNs, fastslår det Østrigske EU-formandskab.

Østrig foreslår desuden fælles regler om nedskæring af sociale ydelser til udenlandske statsborgere. På den måde skal det gøres mindre attraktivt for flygtninge og indvandrere at søge til EU. Ifølge det østrigske udspil er det vigtigt, at ydelserne er omtrent lige lave overalt i EU, så flygtninge og indvandrere ikke flytter efter sociale ydelser.

Udspillet kommer også med forslag til, hvordan afviste asylsøgere og ulovlige indvandrere hurtigt og effektivt kan sendes tilbage, hvor de kom fra. Et af problemerne er at dokumentere, hvor de kommer fra, hvilket ifølge forslaget skal løses ved at pålægge lande med høj udvandring - uden for EU - at oprette registre over fingeraftryk.

'Østrigsk tankespind'
Udspillet fra det østrigske EU-formandskab er sendt til de Øvrige EU-lande, der skal udtale sig inden for de nærmeste dage. Efter planen skal det behandles af embedsmænd i den kommende måned og vedtages som grundlaget for EUs flygtninge- og indvandringspolitik på et ministermøde i slutningen af oktober.

Helt så glat går !et imidlertid næppe, fastslår, hovedrystende EU-diplomater. En betegner det som 'østrigsk tankespind, der ikke har en jordisk chance'. Andre minder om, at de østrigske politikere er midt i en valgkamp og vurderer, at forslagene er til hjemlig brug.

EU-kommissioneii,s talskvinde Birgitte Gunnarsson konstaterer, at enhver tanke om at bryde med FNs Flygtningekonvention er lodret i strid med Amsterdam-traktaten. - Det står udtrykkeligt i traktaten, at EUs asylpolitik skal være i overensstemmelse med FNs Flygtningekonvention, siger Birgitte Gunnarsson.

Flygtningehjælp rystet
Herhjemme er både Det Danske Center for Menneskerettigheder og Dansk Flygtningehjælp dybt skuffede over udspillet.

- Der er stort behov for en overordnet europæisk politik på dette område. Men det udspil, Østrig er kommet med, er ikke godt nok ikke engang som et oplæg til diskussion, siger Kim Kjær, Dansk Center for Menneskerettigheder.

- Indtil nu er det kun Østrig, der som formandskab står inde for papiret - og jeg håber, at det ikke kommer længere, siger lederen af Dansk Flygtningehjælps asylafdeling, Louise Holck.

Hverken Indenrigsminister Thorkild Simonsen (S) eller Udlændingestyrelsens direktør, Claes Nilas, ønskede i går at kommentere det østrigske udspil.