Frederikshavn d. 10.12.98 Læserbrev til Fr.havn Avis af Arne Hansen,

arnehans@post3.tele.dk.

Lever Wilsons Dansk Folkeparti af at skabe syndebukke?

Vi så torsdags-TV-skærmens fakler båret af behjertede mennesker på 50 årsdagen for menneskerettighedserklæringen for at gøre os alle opmærksom på at nutidens krænkelser er vor allesammens udfordring. Det fik også faklerne fra Frederikshavn på 60 årsdagen for nazisternes og deres medløbernes overfald på deres daværende syndebukke til at dukke op i min erindring. Netop fordi Frederikshavn Multietnisk Forening som medarrangør var gået ind for fakkeltoget på Kallstorvet d. 9. november med det samme konstruktive formål, bogstavelig talt at tænde den etniske tolerances lys på Kallstorvet: "Vi har ikke brug for syndebukke - men for at skabe venner".

Men intolerancens mørke truede straks efter i Wilsons læserbrev i avisen d. 27/11, da det vil mistænkeliggøre arrangørerne for at være "gammelkommunister" som blot vil rippe op i nazismen for at dække over "socialismens forbrydelser". Herefter opremses i læserbrevet nogle drabelig tal på de forbrydelser som den forvanskede sovjettiske udgave af socialismen med Stalin i spidsen ganske rigtigt må bære hovedansvaret for. Altså synes det at være Wilsons taktik: At lykkes det blot at tilsvine tolerancens budbringere, så kan han derved gøre de tiltænkte modtagerne af tolerance-budskabet mistænksomme og afvisende overfor budskabet om at skabe venskaber på tværs af etniske skel. Er det ikke denne mistænksomhed overfor de etniske minoriteter, som Wilsons parti lever så godt af og Dansk Folkeparti derfor hele tiden har behov for at gøde som grobund for udpegning af syndebukke? Og hvem bliver den næste minoritetsgruppe i samfundet, der skal hænges ud?

Som medarrangør af fakkelmødet for tolerance tvinges jeg derfor til at tage til genmæle. Og så må læserne selv vurdere:

I 1968 protesterede jeg skriftligt til den Sovjettiske ambassade over besættelsen af Tjekkoslovakiet. Jeg ved ikke hvad Wilson gjorde?

I årene efter Sovjets invasion i Afghanistan i julen 1979 skrev jeg på årsdagene for invasionen ofte læserbreve imod sovjets krig. Og hvis du slår op i Avisen d. 31.12.1985, så vil du finde en udtalelse med overskriften "Sovjet ud af Afghanistan" underskrevet af alle partier på nær kommunistpartiet(DKP) og - spær så øjnene op - Fremskridtspartiet, som Wilson var medlem af! Derimod var underskriveren for Venstresocialisterne, Jens Otto Madsen, fyr og flamme husker jeg. Altså den samme person, som Wilson nu forsøger at hænge ud som "gammelkommunist" med ansvar for Sovjettoppens forbrydelser!!!. At Wilson repræsenterer Dansk Folkeparti er desværre vist forklaring nok på denne demagogiske løgnagtighed.. DP-repræsentantens løsagtige omgang med sandheden dokumenteres yderlige af, at det faktisk var en anden af Wilsons sovjettro "gammelkommunistiske" arrangører af mødet for etnisk tolerance d. 9.11.98, nemlig undertegnede, som i 1985 havde taget initiativet til at samle partierne i Frederikshavn om en fælles protest, for at vise den Sovjettiske ambassade, hvordan fredsbevægelses-partierne påkær DKP alle tog afstand fra Sovjets krig i Afghanistan. Men Wilsons parti manglede altså da det virkelig gjaldt!

Med denne dokumentation er Wilson bekymring for borgmesterens tab af respekt ved at tale ved mødet for venskab med de etniske mindretal så forhåbentligt blevet fjernet hos alle andre i det mindste. Vil nogen nu gerne vide hvad Erik Sørensen sagde, så læs den flotte tale under "sidste nyt" på internet-adressen: http://fritid.frhavnkom.dk/Foreninger/FREDERIKSHAVN_MULTIETNISKE_FORENING/

Med hensyn til Enhedslistens mange tidligere DKPere , så gælder vel også for dem, det som SFeren Aksel Larsen gav udtryk for da han skiftede fra DKP til SF:"man må have ret til at blive klogere" . Men denne ret må selvfølgelig også gælde for medlemmer i Dansk Folkeparti

Lad tolerancen blomstre.

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle' 35