5. marts 1999 Pernille Frahm., folketingsmedlem for SF og flygtningepolitisk ordfører i folketingets retsudvalg samt spidskandidat for SF til EU-parlamentsvalget:

SF kommer LO og Dansk Industri i møde!

SF har fremsat et beslutningsforslag om at give asylsøgere midlertidig arbejdstilladelse, når deres sager bliver realitetsbehandlet.Vi deler helt LO og DI`s synspunkt om, at asylsøgeres medbragte ressourcer skal komme såvel dem selv som det danske samfund til gode, udtaler SF's udlændingeordfører Pernille Frahm.Som forholdene er nu kan mennesker med en god uddannelse gå til grunde i den inaktive ventetid, og deres uddannelse risikerer at blive forældet eller ubrugelig grundet manglende erfaring og brug.Samtidig lider det danske arbejdsmarked under mangel på arbejdskraft indenfor flere områder.Og selv ufaglærte vil kunne nyde godt af chancen for at komme i arbejde. Det vil give asylsøgere noget at stræbe efter, noget at håbe på, og i bedste fald en mulighed for at få et betydeligt bedre liv.Det kan ikke være i dansk interesse først at isolere folk for derefter at bruge mange midler på at integrere dem, der får opholdstilladelse.Det kan heller ikke være i dansk interesse at sende afviste asylsøgere retur med nedbrudt psyke og en uanvendelig uddannelse, slutter Pernille Frahm.