NATO-bombe-statsmændenes frygt for flygtninge og landkrig fremmer folkemord på kosovoalbanerne.

Så du i TV-2-Nyhederne søndag d. 28/3 kl 19,00 at Mellemfolkeligt Samvirkes formand og Dansk Flygtnngehjælps informationschef krævede at de ansvarlige politikere tager flygtningesituationen i Kosova i kølvandet på NATO-bombningerne alvorligt med krav om straks at gøre noget for at afhjælpe en humanitær katastrofe både ved materiel hjælp på stedet og ved at åbne vore grænser for flygtningene

Talsmændene kritiserede også, at der ingen planer forelå for beskyttelse af det forventelige stærkt stigende antal flygtninge, som følge af serbernes hævn-reaktioner på NATO-bombningerne.

Og de 2 hjælpeorganisationers udtalelser blev også ufrivilligt dokumenteret igennem et interview med indenrigsministeren . Herigennem afsløredes, at Thorkild Simonsen overhovedet ikke havde hverken indsigt i eller greb om situationen. Ministeren afviste alle spørgsmål om nødvendigheden af at Danmark tog imod flygtninge med at snakke udenom med henvisning til Danmarks tidligere men resultatløse initiativer. Derved kom han også ufrivilligt til at dokumentere hvor lille rolle Danmark spiller i NATO-sammenhæng, og at Danmark bare bomber med på amerikanernes betingelser, hvor flygtningene åbenbart blot er en taktisk brik i spillet. Kosovoalbanske flygtninge bliver nok i argumentationen brugt som den nødvendige årsag til at bombe serberne, men krigsstrategien tager ingen hensyn til at den valgte krigsindsats blot skaber endnu flere flygtninge. Ja end ikke det nødvendige humanitære beredskab, som kunne være plaster på såret, havde man gidet stable på benene så det var parat.

DR-1's TV-avis kl 21 gengav kun den amerikanske udenrigsministers afvisning at kritikken uden at vi fik ordentlig besked på hvad kritikken gik ud på. Og så et interview med Nyrup, som kun drejede sig om hvorvidt Danmark , hvis NATO besluttede det, skulle sende landtropper til Kosova, som han afviste. Men den øverste ansvarlige for Danmarks udenrigs- og flygtningepolitik, Nyrup, slap fra at blive konfronteret med det hyperaktuelle krav fra hjælpeorganisationerne om et initiativ fra Danmarks side til at øge indsatsen på stedet og åbne grænserne i Danmark og EU for at sikre overlevelsen af de flygtninge som man ikke umiddelbart havde mulighed for at hjælpe. Med et flygtningetal på nu en halv million var det ellers oplagt at spørge, da Nyrup tidligere har afvist åbningen af grænserne for flygtninge med henvisning til at det var et led i strategien, at flygtningene skulle blive i området for at de kunne være med til at opretholde modstanden imod Milosevic. At tage imod flygtninge var at støtte Milosevic's etniske udrensning. Men i dette øjeblik er det måske den serbiske fascist Arkans hævngerrige folkemord på kosovoalbanerne vi reelt støtter ?

Arne Hansen