Frederikshavn d. 3.4.99 formiddag

Til Udenrigsministeren , statsministeren ,indenrigsministeren, Udlændingestyrelsen og partierne og Ritzau mm

Jvf nedenstående email , så opfordrer jeg stærkt den danske regering til at følge Norges eksempel og beslutte at tilbyde UNHCR at modtage flygtninge fra Kosovo på en organiseret effektiv måde som skitseret i nedenstående forslag fra Henrik Broberg, Regnbuen, til UNHCR. Det er netop den norske NGO-organisation Regnbuen der har inspireret den norske regering med sit tidligere forslag til Hvide busser -projekt som jeg også har fremsendt tidligere til den danske regering og som jeg vedlægger igen nedenfor

Efter at Norge har sagt ja til at modtage flygtninge forventer jeg virkeligt et positivt svar fra den danske regering og Udenrigspolitisk Nævns møde i dag lørdag kl kl 12Venligst

Arne Hansen

---------------------------------------------------------------------------------Subject: LIFT KOSOVA REFUGEES OUT

From: Regnbuen@student.uit.no (Regnbuen)

Date: Sat, 3 Apr 1999 00:17:46 +0200Dear friends. Please make efforts launch similar plans for lifting refugees

out to your country. This is a copy of a letter to the UNHCR in Geneve.

To UNHCR General SecretaryThis letter is also sent to the Norwegian prime minister and to the UNHCR

office in StockholmURGENT

NORWEGIAN OFFER TO TAKE 6000 REFUGEES FROM THE KOSOVA-PROVINCEThe Norwegian government by prime minister Kjell Magne Bondevik has tonight

told the Norwegian people on Norwegian TV that Norway on request from UNHCR

will accept up to 6000 refugees from the Kosova province. This is a very

limited number which makes about 12 % of the existing Norwegian capacity

for emergency situations for at least 50 000 refuges.We therefore recommend that UNHCR under the terrifying tragedy that hits the

Kosova refugees IMMEDIATELY makes such request.We propose an immediate, collective and dignified evacuation to Norway of

the offered number of 6000 refugees. We propose that this happens after the

principle proposed in our previous letter to the Norwegian government and to

UNHCR in Stockholm about the "White busses".PROPOSAL FOR PRACTICAL FULFILMENT6000 refugees from for instance Albania or/and Macedonia is transported out

from areas where the need for relief of the acute aid work is strongest.

This first part of the transport is made by a small number of busses

organised in a calm and dignified way so there will be no conflict over

seats. All refugees who receives the offer of evacuation to Norway will

immediately have the necessary information about the travel.The evacuation must be voluntary, family and relatives must be held

together, and selection of the buss will be organised by UNHCR. Passenger

lists and provisory identification that follows each refugee under the

travel to Norway will be made.The first part of the journey will for instance go to Durres in Albania.

Here the refugees will leave the busses and travel by boat to a

Norwegian/Italian camp for collection in southern Italy for further

transport. Under the way from the start to this camp food, drink,

possibility to go to toilet and necessary acute medical care. This will be

organised by the necessary minimum of following personnel of medics and

aid-workers.A buss convoy with supplies of food, medical equipment, a number of

ambulances etc. starts from Norway at the same time as the evacuation to the

camp in southern Italy starts. Necessary number of aid workers,

interpreters, Norwegian officials etc. will follow the convoy to secure a

safe and dignified journey and to quarantine the travel thorough third

countries. When the convoy reaches southern Italy after 2-3 days, the

refugees are already collected and will begin the travel north to Norway.

The capacity on means of transportation must be so high that the total

number on 6000 refuges can be transported as soon as possible.

Immediately after the arrival in Norway, Norwegian asylum authorities, and

possibly in co-operation with voluntary organisations will proceed with the

further work for the refugees.In stead of busses other means of transportation, for instance aeroplanes or

trains can be used. But the principle must be an action as collective and

fast as possible that can relieve and at the same time will not disturb the

emergency aid that continually goes the other direction.If you follow the proposed recommendations in this letter and the action

starts during the next days, this can be a model other countries will be

inspired to follow. By this, hopefully not only 6000 but maybe hundreds of

thousands of lives can be saved from cold, hunger, thirst, and acts of war

before it is to late.At the same time we ask Norway to adjust the offered number up to - as

earlier proposed - an acute accept of minimum 50 000 refugees.We once again makes clear that members of the Rainbow Antiracist

Organisation offer to participate in the above mentioned work for the Kosova

refugees.With greetings from the Rainbow Antiracist OrganisationHenrik BrobergTel/fax 77612002/91741374

Dear friends. Please note that our e-mail has changed. The new e-mail

address is Regnbuen@student.uit.no, my new personal e-mail address is

torevik@hotmail.com.With greetings from Tore Vik and the

Rainbow Antiracist Organisation Troms=F8

++47 77619950 ++47 907 32685

homepage:http://www.student.uit.no/regnbuen/index.html
Frederikshavn d. 1.04.99 (opdatering fra 31/3)

Til Folketinget, regeringen, ministerier, hjælpeorganisationer, flygtninge- og fredsorganisationer og andre interesserede og ansvarlige incl. medierne

- om hver især at bidrage til at afhjælpe den akutte flygtningekatastrofe der overgår befolkningen i Kosovo.Det kan ske gennem at arbejde for et effektivt velorganiseret dansk/nordisk/europæisk "hvide busser"-evakueringsprojekt til at transportere de mest nødstedte flygtninge i sikkerhed udenfor krigsområdet og dets umiddelbare nærhed - gennem brug af eksisterende katastrofe-evakueringsplaner i de enkelte lande. Det er den eneste måde at undgå det kaos , anarki og tab af menneskelig, der nemt opstår, hvis titusinder af desperate flygtninge sætter sig i bevægelse af frygt for at opholde sig i nærområdet, Projektet kan med fjernelse af flygtningepresset også være med til at stabilisere den meget usikre politiske situation i nærområderne.Jeg sender her en leder og referat af artikel fra det norske landsdækkende Tromsø-blad Nordlys , som støtter Henrik Brobergs ide.(se www.nordlys.no ).( Brobergs oprindelige brev kan også ses nedenfor.)Et afgørende fremskridt for ideen er at UNHCR i Stokholm har anbefalet ideen til det centrale UNHCR-kontor i Geneve, som nu arbejder med "Hvide busser"-ideen..Lederen i Nordlys anbefaler ideen som realistisk når man bruger de eksisterende beredskabsplaner i Norge. De norske myndigheder overvejer .Henrik foreslår også brug af afskibning fra TiranaDen tidligere norske formand for Stortingets Justitskomite(med ansvar for flygtningepolitikken), Lisbeth Holand arbejder nu hårdt på at udbrede ideen i det politiske miljø. Senest har prof. Thomas Mathiasen gået medI Sverige har Poul og Lena Sanver fra Länderkomiteen for det tidligere Jugoslavien kontakt med

Ragnhild Pohanka fra ledelsen af partiet De grønne, støtteparti for regeringen i Sverige.

Så jeg håber oprigtigt at danske hjælpeorganisationer, politiske ansvarlige og myndigheder vil gå varmt ind for ideen, så de "hvide busser" straks kan blive et stort effektivt skandinavisk projekt til efterfølgelse. Vi må have både beredskabsplaner mht bärseback og stormflod som hurtigt kan tages i brug, og busser og skibene/færgerne har vi også til at hente flygtningene ud af krigens nærområder.Men det haster, jvf udtalelse fra UNHCR chef Søren Jessen-Petersen d. 30.03.99 om at flygtningekaos er i vente(se www.nordlys.no). Og UNHCR' højkommissær har jo tidligere kritiseret det manglende beredskab, som altså et projekt hvide busser kan være med til at råde bod på Vi skal for alt i verden gøre vores yderste for at undgå humanitære flygtninge-katastrofer som i Rwanda, Bosnien og IrakDet drejer sig om at give øjeblikkelig nødhjælp på stedet og om hurtigst muligt at bringe flygtningene i sikkerhed uden for krigens nærområde på en sikker og værdig måde. Den nuværende situation kræver indsats fra alle stater som har underskrevet FN's flygtningekonvention af 1951.

En humanitær indsats fra de nordiske og andre lande der deltager i krigen kan være af stor politisk betydning for at fremme et bedre image hos russerne og bedre vilkårene for en fredelig løsning af den problematik som er baggrund for krigen. Ikke mindst pga onsdagens optrapning med bombning af Beograd og oplysninger om at den russiske sortehavsflåde på vej gør at en helhjertet indsats med hvide busser kan få storpolitisk effekt og øge små landes betydning for udviklingen, når viljen er der.

Jeg sendte allerede i går breve rundt bl.a. til Dansk flygtningehjælp og Mellemfolkeligt samvirke, som jeg opfordrede til at gå i spidsen. Men nu er der så meget skred, at jeg henvender mig til umiddelbart til de ansvarlige med store forventninger til at at regeringen tager initiativ til Hvide-bus-projektet - gerne koordineret med de andre Norge og Sverige - uden at det må sinke. Det drejer sig om eksemplets magt i denne situation.NB de der har fax kan evt få den svært læselig fra nordlys om hvide bus-ideen sendt , da kun lederen fra Nordlys findes digitalt pt(taget fra Nordlys www.nordlys.no ). (her er der også mulighed for umiddelbart at videresende lederen til andre med email) Dette brev er nu lagt på min internetside home3.inet.tele.dk/arnehansInteresserede kan rekvirere adresser til ovennævnte initiativtagere og kontaktpersoner.

venligt i al hast.Arne Hansen, Sønderjyllands Alle'' 35, 9900 Frederikshavn, tlf 98425542,

email arnehans@post3.tele.dk http://home3.inet.tele.dk/arnehans (medlem af LDF, AI , Fuj, MS, SF, AMK som jeg forventer gør hvad hver især kan bidrage med for at få startet op.)


-------------------------------------------------------------------

Nordlys 31.03.99Hvite busserForslaget fra Regnbuen Antirasistiske

Organisasjon om å sette inn «hvite busser» for å

hente kosovoalbanske flyktninger, gir

assosiasjoner til historiske hendelser Europa

mange, mange ganger har lovet aldri skal

forekomme igjen. Men det finnes ingen andre

riktige assosiasjoner til det som nå skjer i

Jugoslavia enn dem vi kan hente frem fra 2.,

verdenskrig. Derfor er forslaget et positivt bidrag

til hva som bør gjøres i kjølvannet av den

konflikten Norge deltar aktivt i. Ja, så godt er

forslaget fra Henrik Broberg at også FNs

høykommisær for flyktninger vil vurdere det.

En enorm innsats vil kreves i bakkant av den

tragiske konflikten. En innsats som i første fase

må ta sikte på å sikre flyktningenes liv og

eksistens. Her er det åpenbart at Norge og de

andre landene i Nato har påtatt seg et ansvar

ved å delta i krigen. Et ansvar som gjør at vi må

forplikte oss til å ta imot så mange flyktninger

som overhodet mulig. Også her viser Regnbuen

Antirasistiske Organisasjon vei med sitt forslag

om å ta i bruk planene for et eventuelt atomuhell

på Kolahalvøya.

I neste fase må alt gjøres for å integrere både

den muslimske og den ortodokse kristne del av

Europa i det europeiske fellesskapet. Det vil

være et langt lerret å bleke, men også i dette

arbeidet må Norge påta seg et stort ansvar, slik

vi har gjort i OSSE, om enn med lite hell. Om

Natos aksjon i Jugoslavia ikke makter å beskytte

kosovoalbanerne, har den i alle fall maktet å

forsterke skillelinjene i vår del av verden.

Hovedansvaret for å bygge broer over disse vil i

etterkant av krigen selvsagt ligge på de rike

medlemmene i Nato.

De samme stater som har forsøkt å bombe

Slobodan Milosevic og hans serbiske regjering til

å godta avtalen fra Rambouillet, må bidra til å

gjenoppbygge et land i håp om at det skal utvikle

seg til et trygt sted både for serbere og for

kosovoalbanere.

Oppfordringen fra Røde Kors-leder Svein

Mollekleiv om å klargjøre for mottak av

flyktninger, bør derfor også bli tema på møter

rundt om i kommunene. Ingen norsk ordfører bør

unnlate, straks påsken er over, å ta dette opp i de

rette fora med sikte på å klargjøre for den strøm

av mennesker Norge og andre land i

Vest-Europa nå må forholde seg til.

Justisminister Odd Einar Dørums ønske om å

hjelpe flest mulig der de er, er velment nok. Men

med de enorme mengder mennesker som

allerede nå er drevet på flukt inn i Albania,

Makedonia og nå også til republikken

Montenegro, vil det være en umulighet. Vi må

også innse at det er høyst usikkert hvor mange

av dem som noensinne vil kunne vende tilbake til

Kosovo. Da er det åpenbart at også Norge må

åpne sine dører for disse menneskene.

Send denne saken til en

bekjent:

E-postadresse:

Ditt navn:

Din e-postadresse:Nordlys © 31.03.99

Spekter Bergen as - Imaker

1997 © A-pressen Nett A/S
Trømsø d. 29.marts 1999

Regnbuen

ANTIRASISTISK ORGANISATION TROMSØTil den norske regjering ved

Statsministeren telefaks:22249500

Utenriksministeren &

Menneskerettsministeren telefaks: 22249580

Justisministeren telefaks: 22249533

Haster!

Forslag til øyeblikkelig norsk innsats for Kosova-flyktningene.Regnhuen Antirasistisk Organisasjon tar avstand fra all krigføring i Kosova og det tidligere

Jugoslavia herunder den norske krigsdeltakelse med F- 16 fly. Krigen vil aldri få en vinner bare

tapere og ofre.

Vi ønsker med nedenstående forslag - som vi oppfordrer til å iverksette umiddelbart - å bidra til at

krigsflyktningene får den reelle beskyttelsen og tryggheten som vi vet ikke kan garanteres i de

såkalte nærområdene.

Historiske erfaringer fra tidligere krigshandlinger i Bosnia, Rwanda, Irak osv. viser at flyktninger i nærområdene alene kan ytes en begrenset nødhjelp og ikke den beskyttelsen for sine liv som de har

krav på både rent menneskelig sett, men også i forhold til bl.a. Geneve-konvensjonen og

Flyktningkonvensjonen av 1951,

Norge må nå ta direkte ansvar for den katastrofen som har utviklet seg og begynne en umiddelhar

evakuering av mindst 50.000 flyktninger fra Albania, Montenegro og Makedonia her til landet. Vi ber derfor om at Direktoratet for Sivil Beredskap og Udi med øyeblikkelig virkning iverksetter den beredskapsplanen som gjennom mange år er innøvet for mottak av minst 50000 flyktninger etter

f.eks. et kjernefysisk uhell pa Kolahalvøya. Videre ber vi om at Norge aktivt sikre at flyktningene

kommer hurtig og trygt ut av nærområdenc ved å opprette en luftbro/busskolonne etter forbilde for

"de hvite bussene" som evakuerte konsentrasjonsleirfanger fra Nazi-Tyskland mot slutten av den

andre verdenskrig.Det er vår oppfattelse at regieringen vil fa massiv støtte for en slik humanitær innsats og at det

norske folk vil vise stor duknadsvilje og forståelse for en slik hjelpeaksion for de sivile

flyktningene fra krigen i Jugoslavia og Kosova. Vi tror også at mange norske hjem vil være villige

til at åpne dørene og tilby både mat og husly.

Medlemmer av Regnbuen Antirasistisk Organisasjon og sikkcrt mange andre menneskerettslige

organisasjoner er blant de som vil kunne delta i arbeidet for a fa dette til.

p.v.a. Regnbuen Antirasistisk ()rganisasjon

Henrik Broberg

c/o Synnavinden 53, 9015 Tromsø, Norway, Tlf/fax 004777612002