Lyt til nødhjælpschaufførerne!

Jeg opfordrer Thorkild Simonsen til at lytte godt efter, når nødhjælpschauffører, der har kørt i området, nu fremlægger deres syn på situationen i Østslavonien, udtaler Pernille Frahm, flygtningeordfører for SF.

Sagen drejer sig om en række afviste asylsøgere fra Østslavonien i Kroatien, som siden er gået under jorden i Danmark.  Præsten Leif Bork Hansen er anklaget for at bryde loven ved at beskytte disse ulykkelige mennesker mod udvisning.

En gruppe tidligere og nuværende nødhjælpschauffører bakker nu op om serbernes beskrivelser af forholdene i Østslavonien, og de undrer sig over, at deres vurdering af situationen aldrig har været inddraget. De lokale Helsinki-kommittéer beskriver situationen som noget ude af kontrol, og chikanen mod det serbiske mindretal stiger.

Med NATOs krig mod serberne omkring Kosovo-konflikten er der ingen tvivl om, at de, der ikke kan holde til presset og vælger at rejse til Serbien, risikerer at blive sendt i krig mod NATO og Kosovo-albanere.

Kan det virkelig være i oversensstemmelse med dansk udlændingepolitik at udvise folk til valget mellem etnisk forfølgelse i Østslavonien eller til at flygte til et land, som Danmark p.t. er i krig med? spørger Pernille Frahm.

© SF  tilbage op