300 til Danmark om ugen.
Kommentar af Pernille Frahm, bragt i Aktuelt d.6.5.99

11.000 flygtninge - så mange kom der til Makedonien fra Kosovo på eet døgn fra den 2. til den 3. maj. 156 flygtninge  så mange er der kommet til Danmark efter over en måneds krig. I alt er over 700.000 mennesker flygtet fra Kosovo siden krigen startede. EU-landene har påtaget sig at huse 85.000, men foreløbig er kun 25.000 hjulpet til sikkerhed i Vesten.
        Enhver må da kunne se, at der er noget helt, helt galt her.
        Og flygtningene fortsætter med at strømme ud af Kosovo også i disse dage  på flugt fra serbernes brutale overgreb. Sultne, forkomne, frysende og syge børn, gamle, kvinder og mænd som i tusindvis er på flugt for at kunne overleve.
        UNHCR  FNs Flygtningshøjkommissariat appellerer til Vesten om at tage imod flere kosovo-albanere. Ingen der så den danske vice-højkommissær Søren Jessen-Petersen i Horisont den 3. maj kan være i tvivl om, at situationen særligt i Makedonien er desperat. Indtil nu er der kommet 170.000 flygtninge til Makedonien, som er et lille land med en befolkning på godt 2 millioner og et BNP pr indbygger på under en tyvendedel af Danmarks. Situationen i Makedonien er særlig spændt, fordi der i forvejen er en fin etnisk balance mellem albanere og makedonere i landet. Den balance kan blive forrykket, og det øger risikoen for, at krigen spreder sig til Makedonien. UNHCRs eneste mulighed er nu at flytte flygtningene til Albanien, som godt vil tage imod dem, men det siger sig selv, at det heller ikke er en holdbar løsning.
        Det er beskæmmende for Danmark, at der skulle gå en måned før de første flygtninge kom til Danmark. Det skulle der bl.a., fordi der først skulle vedtages en unødvendig og diskriminerende særlov. Alle 1500 kunne allerede have været i Danmark, hvis vi ikke havde været mere optagede af, hvordan vi slipper af med dem igen end at hjælpe mennesker i dyb nød
        Tænk hvis Danmark i stedet kunne gå foran med at hjælpe flygtningene ved at give bistand i nærområdet, og ved at lade dem komme til Danmark under værdige former og i et antal, som hænger sammen med Danmarks økonomiske formåen.
        Og hvorfor kan der kun komme 300 til Danmark om ugen? Fordi vi først skal undersøge om, de er værdige til at komme hertil. Ingen kan da være i tvivl om, at mennesker som har forladt alt og vandret i dagevis er flygtninge, som vi må hjælpe.
        UNHCR appellerer om at vi tager flere flygtninge for at lette presset i Makedonien. Tyskland har netop fordoblet det antal, de er parate til at tage fra 10.000 til 20.000. Norge vil tage 6.000 flygtninge. Danmark må også tage vores del af ansvaret for den helt uholdbare situation. Vi må og skal hjælpe langt flere flygtninge  langt hurtigere. Vi kan ikke nøjes med at sende nødhjælp til Albanien og vi kan slet ikke vente på en EU-aftale om fordeling af flygtningene. Vi risikerer at tusinder dør, og at konflikten breder sig, mens vi venter.

© SF  tilbage op