Leder i Vendsyssel Tidende d. 26.05.99

Civil courage

Det danske retssystem er på gyngende grund, hvis en dom fra Lyngby Ret får lov til at blive stående. Her er sognepræst Leif Bork Hansen blevet idømt 20 dages betinget hæfte for at have medvirket til at holde 30 asylsøgere ulovligt skjult. Praksis har hidtil været, at den slags afgøres med bøder.

At sognepræsten har gjort noget, der strider mod loven, er der ikke tvivl om. Spørgsmålet er alene, om denne lovovertrædelse er så alvorlig, at den skal kunne medføre fængselsstraf, for det vil følgen automatisk være, hvis Bork Hansen ikke opgiver at hjælpe de flygtninge, hans humanistisk indstillede sjæl hidtil har banket for.De pågældende er 30 serbere fra det kroatisk styrede Østslavonien. De skal efter Udlændingestyrelsens mening sendes tilbage til området, hvor de mener, de vil blive chikaneret af myndighederne alene på grund af deres- etniske oprindelse.

Hans forsvarers motivering for sognepræstens lovbrud lyder: En læge har pligt til at hjælpe syge mennesker, en præst har pligt til al hjælpe mennesker i nød.

Anklageren taler om anarki, hvis

enhver kan stille sig til dommer over, om mennesker er truet eller ej.

En tilsvarende sag førtes for et år siden i Hjørring, hvor Jens Jørgen Bolvig, Gølstrup, fik en bøde for at have holdt en hviderussisk familie skjult.Antallet af den slags sager vil med stor sandsynlighed stige - og det er udtryk for alt andet end anarkistiske forhold.

Det varer mange år, før forholdene på Balkan er sikre, og selv i de områder, hvor krigsforhold er afløst af relativ ro fortsætter etnisk chikane.

Hvis Danmark ikke vil hjælpe, er det en sejr for fornuften, at enkelte borgere bryder loven og udviser civil courage - ikke for at tale myndighederne imod, men fordi deres samvittighed byder dem at hjælpe mennesker i nød.

Love har det med at blive ændret -gudskelov! Samvittighedsfulde -mennesker står fast.

Både Bork Hansen og Bolvig burde have medaljer for at trodse en lov, der ikke har fornøden menneskelighed indbygget.

CS