Frederikshavn d. 5.06.99, af Arne Hansen (læserbrev sendt til Jyllands Posten)

For human og solidarisk flygtningepolitik i EU

Det er positivt, at Venstres kandidater til Europaparlamentet ifølge vil arbejde for en mere ligelig fordeling af flygtninge mellem EU-landene. Men samtidig vil Venstre-kandidaterne ifølge deres pjecer bekæmpe menneskesmugling, som jo i høj grad skyldes , at EU-landene i dag ikke lever op til den FN-asylkonvention de har forpligtet sig til - i hvert fald når det er præster og andre humanister vi ser tvunget til at "smugle". Og så er det man kommer i tvivl om Venstre-kandidaterne først og fremmest tænker på at hjælpe flygtninge med beskyttelsesbehov?Når Venstre-kandidaterne er kede af, at Danmark igennem forbeholdene har sat sig uden for indflydelse, så er jeg enig så langt som, at en fælleseuropæisk human flygtningepolitik er et oplagt svar på den fælleseuropæisk udfordring som flygtninge fra politisk forfølgelse og krig fra resten af verden er.

Imidlertid er sandheden jo, at med hensyn til Venstre-pjecens ønske om en byrdefordelingspolitik på flygtningeområdet, så angiver Amsterdamtraktaten ikke engang en tidsfrist for, hvornår man skal blive enige herom, hvilket vi jo også på sørgelig vis lige har fået illustreret gennem EU-landenes spillen sorteper med FN's ' ønske om at tage flygtninge fra Kosovo!.

Derimod blev EU-politikerne nemt enige om fæstningsagtige restriktioner på de ydre grænser - bl.a. om fælles visumkrav som reelt har sat betydningen af FN's asylkonvention ud af kraft - senest overfor kosovoalbanerne.En forpligtende fælleseuropæisk flygtningebyrdefordelingspolitik er altså nu tvingende nødvendig som politisk forudsætning for at vi kan få en menneskelig visum- og asylpolitik. Og det er vigtigere end de udhulede danske EU-forbehold på aylområdet. Blot skal jeg være sikker på at EU reelt vil leve op til FN's Flygtningekonventions krav om forfulgtes ret til at søge asyl, både når det drejer sig om kosovoalbanere fra nærområdet og flygtninge fra d. 3.verden?Jeg vil ønske godt valg for alle de kandidater til Europaparlamentet, der vil sige ja til at arbejde herfor - og i øvrigt mener, at det rige EU/EU-landene skal føre en globalt solidarisk økonomisk politik så også en global ikkevoldsspolitik uden flygtninge kan lykkes.

Arne Hansen, Sønderjyllands Alle' 35, Fred.havn