22.07.99KÆRE BISKOPPER OG PRÆSTER I DANMARK!Jeg er en 40 årig lærerstuderende og tidligere nødhjælpschauffør, der for Dansk Flygtningehjælp har kørt i 9 måneder i det tidlige Jugoslavien (Kroatien, Serbien, Bosnien og Slavonien).

>Det har slået en stor del af mine tidligere kollegaer og mig selv med forundring hvordan den danske regering (læs Thorkild Simonsen), behandler asylansøningerne fra flygtninge fra dette område, specielt serbiske flygtninge fra Østslavonien.Vi har gennem vores erhvervede viden og kontakter i området ikke kunne forstå, hvordan man - næsten pr. automatik - har kunne afvise deres ansøgninger om asyl. Denne forundring gjorde, at vi iværksatte et større arbejde med indsamling af oplysninger fra diverse menneskeretsorganisationer i området, ligesom vi forhørte os hos vores private lokale kontakter. Alle organisationer udtaler i deres rapporter store betænkeligheder ved at sende etniske serbere til(bage til) området og vores private kontakter sagde, "Det vil være forbundet med direkte livsfare for disse mennesker at vende tilbage". Det er derfor vores opfattelse, at det ikke er på grund af manglende oplysning, men kan det måske snarere være ond vilje? Den danske regering (læs Thorkild Simonsen(han blev jo ansat til at stramme op på flygtningepolitikken, hvilket han så sandelig har gjort)) har jo klart ændret signaler omkring etniske minoriteter i det tidligere Jugoslavien.Noget andet der har slået os med forundring er, i en tid hvor den danske folkekirke er i krise, ser vi en præst der lever op til selve grundlaget i kristendommen, der står - stort set alene - uden støtte fra overordnede og kollegaer. En kamp der er blevet en kamp for kristendommen og dermed mod myndighederne. Den præst vi her tænker på er Lyngby præsten Leif Bork Hansen, der uden hensyn til den personlige pris der må betales, men alene under hensynet til det kristne næstekærlighedsbud, har besluttet at hjælpe disse udviste flygtninge, disse mennesker i nød, men hvor er det øvrige præsteskab i Danmark?Pastor Leif Bork Hansen har efter personlige samtaler og en efterfølgende vurdering besluttet at medvirke til, at 24 flygtninge fra Østslavonien (heriblandt flere børn), har kunne leve skjul ("under jorden") i Danmark. Denne vurdering må vi med vores kendskab til de etniske konflikter i området give præsten ret i, men hvor er præsteskabet i Danmark?Pastor Leif Bork Hansen blev ved Lyngby ret idømt 20 dages betinget hæfte. Han er i offentligheden specielt blevet angrebet på to områder: 1: "Vi har på demokratisk vis valgt nogle til at administrere dette og det må vi respektere"! 2: "Retten har fastslået, at det er ulovligt"!

Disse to kritikpunkter vil vi gerne - uden Leif Bork Hansens vidne modgå.

1: Når de demokratisk valgte personer (Thorkild Simonsen er ikke valgt, men udpeget) gør en fejl, er det vel vores ret - nok snarer vores pligt - at anfægte denne fejl, hvad er ellers demokratiet?

2: Loven er til for at beskytte mennesker! Hvad gør man når lover ikke opfylder sit formål? Stiller man loven over mennesker eller mennesker over loven? Leif Bork Hansen er ikke i tvivl, og det er vi heller ikke, men hvor er præsteskabet i Danmark?Pastor Leif Bork Hansen har fået en påtale af kirkeministeren, for at have bragt sit præsteembede i miskredit, og det på trods af, at Biskop Liselotte Rebel havde udtalt, at der ikke kunne udtales kritik af Leif Bork Hansens embedsførelse. Med påtalen gør kirkeministeriet klart, at embedsmandsreglerne har første prioritet og forkyndelsen har anden prioritet, men hvor er præsteskabet i Danmark?Hvis man som biskop eller præst mener, at mennesker i nød ikke skal hjælpes, skal man stå frem og sige det!Hvis man som biskop eller præs mener, at loven står over mennesker, skal man stå frem og sige det!Hvis man som biskop eller præst mener, at det er unødvendigt med kongruens mellem ord og handling, skal man stå frem og sige det!Hvis du - som biskop eller præst - derimod mener det betyder noget, så stå frem, betal prisen og vis Danmarks befolkning, at det er vigtigt, når I søndag efter søndag forkynder fra Danmarks prædikestole at; "Du skal elske din Gud af hele dit hjerte, og din næste som dig selv".MEN HVOR ER I?

Med venlig hilsenKim H. Andersen

Godhåbsvej 117680 ThyborønTlf. 97 83 16 51kim.h.andersen@post.tele.dk