Frederikshavn d. 12.08.99

Til medierne

Husk at stemme på de Kabel-TV-kanaler du ønsker

Husk at bruge den stemmeseddel som du forhåbentligt har fået tilsendt vedrørende afstemningn blandt Tele-Danmarks kabel-TV-brugere om hvilke TV- og radiokanaler vi allesammen skal have lov at vælge imellem.Husk blandt de udenlandske også at sætte kryds ved BBC World.Bemærk, at i år er også Montenegro Tv med - på opfordring fra bosniere i Frederikshavn, som mener den er bedre end den er mere troværdig end den serbiske. Så bak dette initiativ op.En anden ny mulighed er den norske TV-kanal NRK-2 som ligner DR-2. Den bør alle også stemme på, så den kan stemmes hjem i Nordjyllands Amt i det mindste.Jeg er gjort opmærksom på, at af nogle etniske minoriteter, at deres foretrukne kanaler ikke er kommet med i pakken som et tilbud. I sådanne tilfælde bør man straks kontakte Tele-Danmark-kabel og bede om at disse oversete TV/radiostationer kommer med som en valgmulighed til næste år, så der kan blive en mulighed for i det mindste at kunne købe dem i en sprogpakke. Det gælder bl.a for kurdere og tamiler.Husk også at sætte kryds ved ønskede radiokanaler.(desværre er der noget rod med at lejerne i boligforeningerne alligevel ikke har fået tilsendt nogen stemmeseddel)Sidste frist er i postkassen søndag d. 15. august kl 13,45 (kl. 16 ved posthuset)

Arne Hansen

Frederikshavn Multietniske Forening