Vendsyssel Tidendes leder d. 26.08.99Penge i stedet for politiJustitsminister Frank Jensen (S) har sendt 20 ekstra betjente til Odense, hvor de skal være med til at mandsopdække en gruppe unge andengenerations-indvandrere. De unge, der i weekenden på det nærmeste indledte en regulær bandekrig i den fynske hovedstad.Det kan naturligvis være nødvendigt i den aktuelle sag at øge den politimæssige opdækning af de unge.

Men justitsministeren bør huske på, hvad han selv sagde under en forespørgselsdebat i Folketinget den

10 december sidste år om indsatsen mod voldskriminalitet."Jeg findet det direkte uansvarligt at føre udlændingepolitik under falsk varemærke. Det eneste man opnår er en polarisering i befolkningen, hvor en minoritetsgruppe hænges ud som hovedansvarlig for voldskriminaliteten i Danmark."Justitsministeren pegede ved samme lejlighed på de enestående flotte resultater, der er opnået på Nørrebro takket være et målrettet initiativ fra politiets i samarbejde med frivillige forældre- og fædregrupper og de sociale myndigheder.I Vollsmose-kvarteret i Odense peger skoleinspektør Olav Rabølle Nielsen fra Humlehaveskolen på, at det vil være en direkte krigserklæring mod de unge, hvis politiet i stort tal møder op med knibler og hjelme.Olav Rabølle Nielsen mener ikke, at mere politi vil hjælpe. Ikke hvis der er tale om magtdemonstration fra samfundets side. I stedet mener han, at de penge, der bruges til at øge politiindsatsen vil være bedre brugt på de projekter, der er i gang og som skal hindre, at de unge andengenerations-indvandrere når til det punkt, hvor de mener, at vold er det bedste middel til anerkendelse.I første omgang er det vigtigt at få stoppe den udvikling, der er sket i Odense. Men på sigt er det nødvendigt at øge indsatsen i det forebyggende led. Det har justitsminister Frank Jensen erkendt. Nu mangler blot pengene til at følge de gode ord. I Vollsmose har justitsministeren i første omgang valgt den lette løsning. Mere politi.Tilbage står at bevise, at ordene om forebyggende arbejde ikke blot er ord. Så også unge

andengenerations-indvandrere får mulighed for at blive accepteret i det danske samfund.-feldt