On Sat, 4 Sep 1999 15:31:00 +0200, "kim.h.andersen" <kim.h.andersen@post.tele.dk> wrote:

Til Ritzaus Bureau

På vegne af 67 nuværende og tidligere nødhjælpschauffører udtaler talsmanden Kim H. Andersen, Thyborøn;

Nu må vi kræve, at Justitsminister Frank Jensen melder klart ud til spørgsmålet om, hvorvidt de 24 serbere der i næsten 1 år har levet under jorden i Danmark, men som af flygtningenævnet er blevet meddelt midlertidig opholdstilladelse nu befinder sig lovligt i Danmark.

Usikkerheden kommer af, politiets fremfærd med husransagninger og Justitsministerens egen uvilje mod at svare på de spørgsmål SFs retspolitiske ordfører Knud Erik Hansen har stillet ham om hvorvidt han finder det acceptabelt, at politiet ransager huse for at søge efter personer der opholder sig lovligt i Danmark. Justitsministeren har ikke ønsket at svare på spørgsmålet før der kommer en rapport fra Lyngby politi, der har foranlediget (bestilt) disse ransagninger.

Det er - fortsætter udtalelsen - også tankevækkende, at der i den afhøringsrapport som Kim H. Andersen underskrev fredag d. 3 d.m. blev forlangt fastholdt flg. formulering i det sidste afsnit af afhøringsrapporten:

"Kim H. Andersen har bekendtgjort, at han vil aflevere en liste med navnene på de 24 serbere, da de i flg. Kim H. Andersen nu opholder sig lovligt i landet."

Med denne formulering, må man formode, at politiet i Lyngby er af en anden opfattelse, hvad angår lovligheden af serbernes ophold.

Det er derfor bydende nødvendigt at Justitsministeren fortæller offentligheden om Justitsministeriet (politiet) underkender flygtningenævnets afgørelse og vil fortsætte med at jage disse hårdt ramte mennesker.

En manglende udmelding fra Justitsministeren vil medvirke til, at kaste et mistænkelighedens lys over den delegation fra Udlændingestyrelsen og Dansk Flygtningehjælp som for tiden er i Østslavonien for at undersøge serbernes forhold,

Slutter udtalelsen fra Kim H. Andersen, talsmand for 67 nuværende og tidligere nødhjælpschauffører.