Hjemmeside for flygtninge og positiv fred
Arne Hansen - Sønderjyllands Alle 35 - DK-9900 Frederikshavn - tlf. 98 42 55 42 - email arnehans@post3.tele.dk


Systematisk undertrykkelse i Irak

\"...de tvang mig ned på gulvet. En hætteklædt mand begyndte at slå mig på fodsålerne med en ledning. Efter få minutter var jeg bevidstløs. Hver nat fra midnat til klokken fire om morgenen tog de mig ind i forhørslokalet og gentog torturen........de truede også med at bruge elektrochok....\"

For tre uger siden fortalte en 59-årig læge fra Bagdad denne historie til Amnesty International. På trods af at chancerne var minimale, lykkedes det lægen at bestikke en fængselsbetjent og flygte ud af landet. Hun blev arresteret i juni 99, mistænkt for at have kontakter med irakiske oppositionsgrupper - anklager som hun pure benægter.

Lægens historie indgår i en ny rapport om forholdene i Irak, som Amnesty International udsender i dag. I rapporten retter Amnesty International opmærksomheden på alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Irak, som bliver begået systematisk og ustraffet. Krænkelserne spænder fra tilfældige arrestationer og tilbageholdelse over tortur til henrettelser uden lov og dom og henrettelser efter uretfærdige retssager. Mennesker forsvinder og andre bliver udvist på grund af deres etniske baggrund.

Hovedparten af de mennesker, som bliver forfulgt af styret, er Shia-muslimer, der bor i det sydlige Irak og i visse dele af Bagdad, samt kurderne i det nordlige Irak. \"Det har skabt et klima af frygt, som har tvunget tusinder af irakere til at flygte illegalt fra landet og søge politisk asyl i andre lande\", konkluderer Amnesty International i rapporten.

I rapporten fortælles om et stort antal fremtrædende Shia-muslimske præster, som i løbet af det seneste halvandet år er blevet dræbt i det sydlige Irak. Måden, de er blevet dræbt på, tyder på, at det er regeringens sikkerhedsstyrker, som står bag, eller at det er grupper, som handler på regeringens vegne.

Der fortælles ligeledes om regeringens sikkerhedsstyrker, som har tvunget flere tusinde kurdiske familier til at forlade deres hjem og tage til områder, som bliver kontrolleret af de to kurdiske partier i det irakiske Kurdistan.

Amnesty International opfordrer den irakiske regering til at overholde alle de internationale menneskerettighedskonventioner, som landet selv har ratificeret. Dette indebærer blandt andet løsladelse af alle politiske fanger, som bliver tilbageholdt uden anklage eller dom, samt øjeblikkeligt stop for al udvisning af ikke-arabiske familier.

Amnesty International mener også, at det haster for FNs Sikkerhedsråd, der er ansvarlig for sanktionerne mod Irak, at se på den humanitære situation i landet. Sikkerhedsrådet bør tage alle nødvendige midler i brug for at sikre menneskerettighederne i Irak.

For yderligere oplysninger samt tilsendelse af rapporten: Pressechef Stig Nielsen, Amnesty International, tlf. 33 11 75 41
« « «